Microsoft Power Automate-mall

Upprepning Office 365 Groups Microsoft Entra ID Notifications Godkännanden

Synkronisera regelbundet en Azure AD-grupp med en Office 365-grupp

By Microsoft

Synkronisera regelbundet en Azure AD-grupp (DLL/Säkerhet) med en Office 365-grupp.

Flödesikon

Arbeta mindre, men få mer gjort

Automatisera rutinuppgifter genom att ansluta dina favoritappar.

Ikonen Spela upp

Se hur det fungerar

Titta på en kort video om Microsoft Power Automate.

Bokikon

Utveckla dina kunskaper

Läs om hur du skapar flöden – från enkla till mer avancerade.

Fler mallar att testa