Microsoft Power Automate-mall

Upprepning Planner

Create task in Planner on specific day of month

By Microsoft Power Automate-community

Specify a day of the month to add the task in Planner. The task will be added automatically for that day in Planner with start time.

Flödesikon

Arbeta mindre, men få mer gjort

Automatisera rutinuppgifter genom att ansluta dina favoritappar.

Ikonen Spela upp

Se hur det fungerar

Titta på en kort video om Microsoft Power Automate.

Bokikon

Utveckla dina kunskaper

Läs om hur du skapar flöden – från enkla till mer avancerade.

Fler mallar att testa