Microsoft Power Automate-mall

Jira timeghost

When Issue created in Jira, add task in timeghost

By Timeghost

Every time you add a card to a specified JIRA project, a task is created in timeghost. This way you'll never lose sight of your JIRA tasks.

Flödesikon

Arbeta mindre, men få mer gjort

Automatisera rutinuppgifter genom att ansluta dina favoritappar.

Ikonen Spela upp

Se hur det fungerar

Titta på en kort video om Microsoft Power Automate.

Bokikon

Utveckla dina kunskaper

Läs om hur du skapar flöden – från enkla till mer avancerade.

Fler mallar att testa