Azure Application Insights

Azure Application Insights är en utökningsbar analystjänst som hjälper dig att förstå prestanda och användning för ditt live-webbprogram. Anslut till din Application Insights-resurs för att köra och visualisera olika analysfrågor.

Premium
Azure Application Insights