Penentuan harga Power Automate

Pelan langganan

Terbaik untuk perniagaan yang mahukan pelesenan yang boleh diramal dengan setiap pengguna atau setiap pelan aliran

Lesen mengikut pengguna

Setiap pelan pengguna

RM63

setiap pengguna/bulan

Benarkan individu mengautomasikan aplikasi awan, perkhidmatan dan data dengan automasi proses digital (DPA). Pelan ini membenarkan pengguna untuk mencipta dan menjalankan aliran tanpa had.

Termasuk yang berikut:

 • Aliran awan (DPA)

Lesen mengikut pengguna

Setiap pelan pengguna dengan  RPAyang diawasi

RM168

setiap pengguna/bulan

Benarkan keupayaan yang sama seperti pelan asas, serta keupayaan untuk mengautomasikan aplikasi lama pada desktop melalui automasi robotik proses (RPA) dalam mod diawasi.

Termasuk yang berikut:

 • Aliran awan (DPA)
 • Aliran desktop (RPA) dalam mod yang diawasi
 • 5,000 AI Builder kredit/bulan

Lesen mengikut aliran

Setiap pelan aliran

RM420

setiap aliran/bulan, minimum 5 aliran1, 2

Benarkan pengguna tanpa had dalam organisasi menjalankan automasi proses digital (DPA) daripada aliran yang sama.

Termasuk yang berikut:

 • Aliran awan (DPA)

Pelan bayar mengikut penggunaan

Terbaik untuk perniagaan yang mahukan fleksibiliti untuk membayar hanya apabila pengguna menjalankan aliran yang bersambung dengan penyambung premium3

Lesen mengikut pelaksanaan aliran

 

RM2.50

setiap pelaksanaan aliran4

Bayar untuk setiap pelaksanaan aliran awan

Termasuk yang berikut:

 • Aliran awan (DPA)

Lesen mengikut pelaksanaan aliran

 

RM2.50

setiap pelaksanaan aliran4

Bayar untuk setiap aliran desktop (mod diawasi) dijalankan

Termasuk yang berikut:

 • Aliran desktop (RPA) dalam mod yang diawasi

Lesen mengikut pelaksanaan aliran

 

RM12.60

setiap pelaksanaan aliran4

Bayar untuk setiap aliran desktop (mod tidak diawasi) dijalankan

Termasuk yang berikut:

 • Aliran desktop (RPA) dalam mod tidak diawasi

Harga yang ditunjukkan adalah untuk tujuan pemasaran sahaja dan mungkin tidak menunjukkan harga senarai sebenar kerana faktor varian mata wang, negara, rantau dan organisasi. Harga sebenar anda akan ditunjukkan semasa pembayaran.

1 Keperluan pembelian minimum lima aliran.

2 Perlukan akses kepada pusat pentadbir Microsoft 365 dengan peranan pentadbir global atau pentadbir pengebilan.

3 Pelaksanaan aliran dibilkan pada setiap bulan dan dicaj kepada langganan Azure. Ketahui cara pelaksanaan aliran diukur.

4 Memerlukan langganan Azure.

Mari bermula dengan Power Automate

Terokai pelan langganan

Terokai pelan langganan
Setiap pelan pengguna
$15 setiap pengguna/bulan
Setiap pelan pengguna dengan RPA yang diawasi
$40.00 setiap pengguna/bulan
Setiap pelan aliran
Bermula pada harga $100.00 setiap bulan
Proses dan perlombongan tugas
Visualisasikan dan menganalisis proses dengan process advisor5

Termasuk dalam pelan setiap pengguna

Termasuk dalam pelan setiap pengguna dengan RPA yang diawasi

--

Automasi desktop dan awan6
Jalankan aliran awan5

Termasuk dalam pelan setiap pengguna

Termasuk dalam pelan setiap pengguna dengan RPA yang diawasi

Termasuk dalam pelan setiap aliran

Jalankan aliran proses perniagaan5

Termasuk dalam pelan setiap pengguna

Termasuk dalam pelan setiap pengguna dengan RPA yang diawasi

Termasuk dalam pelan setiap aliran

Jalankan aliran desktop mod yang diawasi7

--

Termasuk dalam pelan setiap pengguna dengan RPA yang diawasi

--

Jalankan aliran desktop mod yang tidak diawasi7

--

(setiap bot)8 (setiap bot)8
Masukkan AI ke dalam aliran anda dengan AI Builder9
5,000 kredit perkhidmatan/setiap bulan
Penyambungan, penyimpanan, dan pengurusan data
Sambung ke data anda Gunakan penyambung prabina
Gunakan penyambung tersuai dan di premis
Simpan dan urus data Cipta dan akses entiti tersuai
Gunakan Microsoft Dataverse (dahulunya Common Data Service) 250 MB kapasiti pangkalan data10 250 MB kapasiti pangkalan data10 250 MB kapasiti pangkalan data10, 11
2 GB kapasiti fail10 2 GB kapasiti fail10 2 GB kapasiti fail10, 11
Terokai pelan langganan
Setiap pelan pengguna
$15 setiap pengguna/bulan
Setiap pelan pengguna dengan RPA yang diawasi
$40.00 setiap pengguna/bulan
Setiap pelan aliran
Bermula pada harga $100.00 setiap bulan
Proses dan perlombongan tugas
Visualisasikan dan menganalisis proses dengan process advisor5

Termasuk dalam pelan setiap pengguna

Termasuk dalam pelan setiap pengguna dengan RPA yang diawasi

--

Automasi desktop dan awan6
Jalankan aliran awan5

Termasuk dalam pelan setiap pengguna

Termasuk dalam pelan setiap pengguna dengan RPA yang diawasi

Termasuk dalam pelan setiap aliran

Jalankan aliran proses perniagaan5

Termasuk dalam pelan setiap pengguna

Termasuk dalam pelan setiap pengguna dengan RPA yang diawasi

Termasuk dalam pelan setiap aliran

Jalankan aliran desktop mod yang diawasi7

--

Termasuk dalam pelan setiap pengguna dengan RPA yang diawasi

--

Jalankan aliran desktop mod yang tidak diawasi7

--

(setiap bot)8 (setiap bot)8
Masukkan AI ke dalam aliran anda dengan AI Builder9
5,000 kredit perkhidmatan/setiap bulan
Penyambungan, penyimpanan, dan pengurusan data
Sambung ke data anda Gunakan penyambung prabina
Gunakan penyambung tersuai dan di premis
Simpan dan urus data
Cipta dan akses entiti tersuai
Gunakan Microsoft Dataverse (dahulunya Common Data Service)
250 MB kapasiti pangkalan data10 250 MB kapasiti pangkalan data10 250 MB kapasiti pangkalan data10, 11
2 GB kapasiti fail10 2 GB kapasiti fail10 2 GB kapasiti fail10, 11
Terokai pelan langganan
Setiap pelan pengguna
$15 setiap pengguna/bulan
Setiap pelan pengguna dengan RPA yang diawasi
$40.00 setiap pengguna/bulan
Setiap pelan aliran
Bermula pada harga $100.00 setiap bulan
Proses dan perlombongan tugas
Visualisasikan dan menganalisis proses dengan process advisor5

Termasuk dalam pelan setiap pengguna

Termasuk dalam pelan setiap pengguna dengan RPA yang diawasi

--

Automasi desktop dan awan6
Jalankan aliran awan5

Termasuk dalam pelan setiap pengguna

Termasuk dalam pelan setiap pengguna dengan RPA yang diawasi

Termasuk dalam pelan setiap aliran

Jalankan aliran proses perniagaan5

Termasuk dalam pelan setiap pengguna

Termasuk dalam pelan setiap pengguna dengan RPA yang diawasi

Termasuk dalam pelan setiap aliran

Jalankan aliran desktop mod yang diawasi7

--

Termasuk dalam pelan setiap pengguna dengan RPA yang diawasi

--

Jalankan aliran desktop mod yang tidak diawasi7

--

(setiap bot)8 (setiap bot)8
Masukkan AI ke dalam aliran anda dengan AI Builder9
5,000 kredit perkhidmatan/setiap bulan
Penyambungan, penyimpanan, dan pengurusan data
Sambung ke data anda
Gunakan penyambung prabina
Gunakan penyambung tersuai dan di premis
Simpan dan urus data
Cipta dan akses entiti tersuai
Gunakan Microsoft Dataverse (dahulunya Common Data Service)
250 MB kapasiti pangkalan data10 250 MB kapasiti pangkalan data10 250 MB kapasiti pangkalan data10, 11
2 GB kapasiti fail10 2 GB kapasiti fail10 2 GB kapasiti fail10, 11

Terokai pelan bayar mengikut penggunaan

Terokai pelan bayar mengikut penggunaan
Setiap aliran awan atau aliran desktop
Jalankan (mod diawasi)
Setiap aliran desktop
Jalankan (mod yang tidak diawasi)
Automasi desktop dan awan6
Jalankan aliran awan5

Termasuk dalam Setiap aliran awan atau aliran desktop (mod diawasi) dijalankan

--

Jalankan aliran proses perniagaan5

Termasuk dalam Setiap aliran awan atau aliran desktop (mod diawasi) dijalankan

--

Jalankan aliran desktop mod yang diawasi7

Termasuk dalam Setiap aliran awan atau aliran desktop (mod diawasi) dijalankan

--

Jalankan aliran desktop mod yang tidak diawasi7

--

Termasuk dalam Setiap aliran awan atau aliran desktop mod tidak diawasi dijalankan

Masukkan AI ke dalam aliran anda dengan AI Builder9

--

--

Penyambungan, penyimpanan, dan pengurusan data
Sambung ke data anda Gunakan penyambung prabina
Simpan dan urus data Cipta dan akses entiti tersuai
Gunakan Microsoft Dataverse (dahulunya Common Data Service) Kapasiti pangkalan data 1 GB10(setiap persekitaran dengan pelan bayar mengikut penggunaan didayakan)
Terokai pelan bayar mengikut penggunaan
Setiap aliran awan atau aliran desktop
Jalankan (mod diawasi)
Setiap aliran desktop
Jalankan (mod yang tidak diawasi)
Automasi desktop dan awan6
Jalankan aliran awan5

Termasuk dalam Setiap aliran awan atau aliran desktop (mod diawasi) dijalankan

--

Jalankan aliran proses perniagaan5

Termasuk dalam Setiap aliran awan atau aliran desktop (mod diawasi) dijalankan

--

Jalankan aliran desktop mod yang diawasi7

Termasuk dalam Setiap aliran awan atau aliran desktop (mod diawasi) dijalankan

--

Jalankan aliran desktop mod yang tidak diawasi7

--

Termasuk dalam Setiap aliran awan atau aliran desktop mod tidak diawasi dijalankan

Masukkan AI ke dalam aliran anda dengan AI Builder9

--

--

Penyambungan, penyimpanan, dan pengurusan data
Sambung ke data anda
Gunakan penyambung prabina
Simpan dan urus data
Cipta dan akses entiti tersuai
Gunakan Microsoft Dataverse (dahulunya Common Data Service)
Kapasiti pangkalan data 1 GB10(setiap persekitaran dengan pelan bayar mengikut penggunaan didayakan)
Terokai pelan bayar mengikut penggunaan
Setiap aliran awan atau aliran desktop
Jalankan (mod diawasi)
Setiap aliran desktop
Jalankan (mod yang tidak diawasi)
Automasi desktop dan awan6
Jalankan aliran awan5

Termasuk dalam Setiap aliran awan atau aliran desktop (mod diawasi) dijalankan

--

Jalankan aliran proses perniagaan5

Termasuk dalam Setiap aliran awan atau aliran desktop (mod diawasi) dijalankan

--

Jalankan aliran desktop mod yang diawasi7

Termasuk dalam Setiap aliran awan atau aliran desktop (mod diawasi) dijalankan

--

Jalankan aliran desktop mod yang tidak diawasi7

--

Termasuk dalam Setiap aliran awan atau aliran desktop mod tidak diawasi dijalankan

Masukkan AI ke dalam aliran anda dengan AI Builder9

--

--

Penyambungan, penyimpanan, dan pengurusan data
Sambung ke data anda
Gunakan penyambung prabina
Simpan dan urus data
Cipta dan akses entiti tersuai
Gunakan Microsoft Dataverse (dahulunya Common Data Service)
Kapasiti pangkalan data 1 GB10(setiap persekitaran dengan pelan bayar mengikut penggunaan didayakan)

5 Dalam had perkhidmatan. Ketahui lebih lanjut tentang permintaan Power Platform dan had yang lain.

6 Lihat dokumentasi untuk definisi setiap jenis aliran.

7 Pengarangan aliran desktop dan pengorkestraan dan pengurusan bot disertakan.

8 Tika serentak bagi proses tunggal memerlukan bot tidak diawasi tambahan untuk setiap tika. Berbilang tambahan RPA tidak diawasi dapat digunakan terhadap lesen asas kelayakan. Muat turun panduan pelesenan untuk maklumat lanjut.

9 Kapasiti kredit perkhidmatan AI Builder dikumpulkan pada peringkat penyewa. Beli kapasiti tambahan bagi setiap 1 juta kredit perkhidmatan dengan harga $500/bulan. Baca Soalan Lazim atau muat turun panduan pelesenan untuk maklumat lanjut.

10 Dataverse kelayakan kapasiti pangkalan data dan fail dikumpulkan pada peringkat penyewa.

11 Pangkalan data Dataverse dan kelayakan kapasiti fail disediakan untuk setiap satu bagi setiap pelan aliran dan menunjukkan pembelian minimum sebanyak lima aliran. Muat turun panduan pelesenan untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Terokai tambahan Power Automate

AI Builder

RM2,100

setiap unit/bulan12,13

Masukkan AI ke dalam aliran anda dengan model tersuai atau prabina.

 • Termasuk yang berikut:
  • AI Builder
 • Tersedia sebagai tambahan untuk:
  • pelan langganan berbayar Power Automate, Power Apps atau Dynamics 365 sedia ada

RPA yang tidak diawasi

RM630

setiap bot/bulan12

Tambahkan keupayaan untuk mengautomasikan aplikasi lama pada desktop atau mesin maya anda menggunakan automasi robotik proses (RPA) dalam mod tidak diawasi.

 • Termasuk yang berikut:
  • Aliran desktop (RPA) dalam mod tidak diawasi
  • 5,000 AI Builder kredit perkhidmatan setiap bulan
 • Tersedia sebagai tambahan untuk:
  • Setiap pelan pengguna dengan RPA diawasi atau setiap pelan aliran

RPA Berhos

RM903

setiap bot/bulan12

Jalankan automasi robotik proses (RPA) sebagai perkhidmatan dengan pilihan mesin berhos.

 • Termasuk yang berikut:
  • Mesin Microsoft berhos
  • Aliran desktop (RPA) dalam mod tidak diawasi
  • 5,000 AI Builder kredit perkhidmatan setiap bulan
 • Tersedia sebagai tambahan untuk:
  • Setiap pelan pengguna dengan RPA diawasi atau setiap pelan aliran

12 Memerlukan akses kepada pusat pentadbir Microsoft 365 dengan peranan pentadbir global atau pentadbir pengebilan.

13 Setiap unit tambahan AI Builder ialah satu pek 1 juta kredit perkhidmatan yang dikumpulkan pada peringkat penyewa. Terokai Kalkulator AI Builder untuk menganggarkan kos.

Soalan tentang pembelian atau keperluan pelan?

Sumber dan pembelajaran

Cuba Power Automate secara percuma untuk mengembangkan kemahiran anda

Baca panduan pelesenan

Lihat Soalan Lazim pelesenan