Penentuan harga Power Automate

Tawaran Power Automate

Terbaik untuk perniagaan yang mahukan pelesenan yang boleh diramal dengan pelan setiap pengguna atau setiap bot

Power Automate Premium

Power Automate Process

RM63

setiap pengguna/bulan

Mendayakan pengguna berlesen untuk mengautomasikan aplikasi moden melalui automasi proses digital berasaskan API (aliran awan) dan aplikasi legasi melalui automasi robotik proses berasaskan UI (aliran desktop) dalam mod yang diawasi.

 • Aliran awan tanpa had (DPA) dan aliran desktop (RPA) dalam mod yang diawasi
 • 50 MB storan data Power Automate Process Mining1
 • 5,000 kredit AI Builder
 • Kelayakan Dataverse bagi pangkalan data 250 MB dan fail 2 GB

Power Automate Process

RM630

setiap bot/bulan6

Melesenkan bot “automasi” tunggal yang boleh digunakan untuk automasi desktop yang tidak diawasi (RPA), atau aliran automasi proses digital (DPA) yang boleh diakses oleh pengguna tanpa had dalam organisasi.

 • Aliran awan (DPA)
 • Aliran desktop (RPA) dalam mod yang tidak diawasi
 • Kelayakan Dataverse bagi pangkalan data 50 MB dan fail 200 MB

Mari bermula dengan Power Automate

Terokai pelan Power Automate

Terokai pelan Power Automate
Power Automate Premium
$15 setiap pengguna/bulan
Power Automate Process
$150 setiap bot/bulan6
Automasi desktop dan awan8
Jalankan aliran awan2

Termasuk Dalam Power Automate Premium

Termasuk Dalam Power Automate Process

Jalankan aliran proses perniagaan2

Termasuk Dalam Power Automate Premium

Termasuk Dalam Power Automate Process

Jalankan aliran desktop dalam mod yang diawasi3

Termasuk Dalam Power Automate Premium

--

Jalankan aliran desktop dalam mod yang tidak diawasi3,4 (setiap bot)

Termasuk Dalam Power Automate Process

Proses dan perlombongan tugas
Perlombongan tugas

Termasuk Dalam Power Automate Premium

--

Menggambarkan dan menganalisis proses dengan perlombongan proses 50 MB data Process Mining disimpan

--

Penyambungan, penyimpanan, dan pengurusan data
Sambung ke data anda Gunakan penyambung prabina
Gunakan penyambung premium dan standard
Gunakan penyambung tersuai dan di premis
Simpan dan urus data Cipta dan akses entiti tersuai
Microsoft Dataverse 250 MB bagi kapasiti pangkalan data5 50 MB bagi kapasiti pangkalan data5
2 GB bagi kapasiti fail5 200 MB bagi kapasiti fail5
Pentadbir dan tadbir urus
Persekitaran terurus

Termasuk Dalam Power Automate Premium

Termasuk Dalam Power Automate Process

Menggabungkan AI
Kredit perkhidmatan AI Builder 5,000 5,000
Terokai pelan Power Automate
Power Automate Premium
$15 setiap pengguna/bulan
Power Automate Process
$150 setiap bot/bulan6
Automasi desktop dan awan8
Jalankan aliran awan2

Termasuk Dalam Power Automate Premium

Termasuk Dalam Power Automate Process

Jalankan aliran proses perniagaan2

Termasuk Dalam Power Automate Premium

Termasuk Dalam Power Automate Process

Jalankan aliran desktop dalam mod yang diawasi3

Termasuk Dalam Power Automate Premium

--

Jalankan aliran desktop dalam mod yang tidak diawasi3,4
(setiap bot)

Termasuk Dalam Power Automate Process

Proses dan perlombongan tugas
Perlombongan tugas

Termasuk Dalam Power Automate Premium

--

Menggambarkan dan menganalisis proses dengan perlombongan proses
50 MB data Process Mining disimpan

--

Penyambungan, penyimpanan, dan pengurusan data
Sambung ke data anda
Gunakan penyambung prabina
Gunakan penyambung premium dan standard
Gunakan penyambung tersuai dan di premis
Simpan dan urus data
Cipta dan akses entiti tersuai
Microsoft Dataverse
250 MB bagi kapasiti pangkalan data5 50 MB bagi kapasiti pangkalan data5
2 GB bagi kapasiti fail5 200 MB bagi kapasiti fail5
Pentadbir dan tadbir urus
Persekitaran terurus

Termasuk Dalam Power Automate Premium

Termasuk Dalam Power Automate Process

Menggabungkan AI
Kredit perkhidmatan AI Builder
5,000 5,000
Terokai pelan Power Automate
Power Automate Premium
$15 setiap pengguna/bulan
Power Automate Process
$150 setiap bot/bulan6
Automasi desktop dan awan8
Jalankan aliran awan2

Termasuk Dalam Power Automate Premium

Termasuk Dalam Power Automate Process

Jalankan aliran proses perniagaan2

Termasuk Dalam Power Automate Premium

Termasuk Dalam Power Automate Process

Jalankan aliran desktop dalam mod yang diawasi3

Termasuk Dalam Power Automate Premium

--

Jalankan aliran desktop dalam mod yang tidak diawasi3,4
(setiap bot)

Termasuk Dalam Power Automate Process

Proses dan perlombongan tugas
Perlombongan tugas

Termasuk Dalam Power Automate Premium

--

Menggambarkan dan menganalisis proses dengan perlombongan proses
50 MB data Process Mining disimpan

--

Penyambungan, penyimpanan, dan pengurusan data
Sambung ke data anda
Gunakan penyambung prabina
Gunakan penyambung premium dan standard
Gunakan penyambung tersuai dan di premis
Simpan dan urus data
Cipta dan akses entiti tersuai
Microsoft Dataverse
250 MB bagi kapasiti pangkalan data5 50 MB bagi kapasiti pangkalan data5
2 GB bagi kapasiti fail5 200 MB bagi kapasiti fail5
Pentadbir dan tadbir urus
Persekitaran terurus

Termasuk Dalam Power Automate Premium

Termasuk Dalam Power Automate Process

Menggabungkan AI
Kredit perkhidmatan AI Builder
5,000 5,000

Harga yang ditunjukkan adalah untuk tujuan pemasaran sahaja dan mungkin tidak mencerminkan senarai harga sebenar disebabkan oleh faktor varian mata wang, negara, rantau dan organisasi. Harga sebenar anda akan ditunjukkan semasa semak keluar. Semua tawaran adalah tertakluk kepada had perkhidmatan produk. Ketahui lebih lanjut. Hubungi wakil Microsoft untuk mendapatkan harga dan tawaran perusahaan. Untuk mengetahui tentang pilihan pelesenan tambahan, sila lihat Panduan pelesenan Power Platform.

1 Setiap lesen untuk setiap pengguna disertakan dengan 50 MB perlombongan proses sehingga maksimum 100 GB bagi setiap pelanggan.

2 Dalam had perkhidmatan. Ketahui selanjutnya tentang permintaan Power Platform dan had yang lain.

3 Pengarangan aliran desktop dan pengorkestraan serta pengurusan bot disertakan.

4 Tika serentak bagi proses tunggal memerlukan bot automasi tambahan untuk setiap tika. Muat turun panduan pelesenan untuk maklumat lanjut.

5 Kelayakan pangkalan data dan kapasiti fail Dataverse dikumpulkan pada peringkat penyewa. Muat turun panduan pelesenan Power Platform untuk maklumat lanjut.

Terokai tambahan Power Automate

RPA Berhos

RM903

setiap bot/bulan6

Jalankan automasi robotik proses (RPA) sebagai perkhidmatan dengan pilihan mesin berhos.

  • Mesin berhos Microsoft
  • Aliran Desktop (RPA) dalam mod yang tidak diawasi
  • 5,000 kredit perkhidmatan AI Builder setiap bulan
 • Tersedia sebagai tambahan untuk:
  • Power Automate Premium

AI Builder

RM2,100

setiap unit/bulan6,7

Masukkan AI ke dalam aliran anda dengan model tersuai atau prabina.

  • AI Builder
 • Tersedia sebagai tambahan untuk:
  • pelan langganan berbayar Power Automate, Power Apps atau Dynamics 365 sedia ada

Process Mining

RM21,000

setiap penyewa/bulan

Temui, gambarkan dan analisis proses untuk mengenal pasti peluang bagi menambah baik dan mengoptimumkan

  • 100 GB storan data perlombongan proses
  • 2 GB kapasiti pangkalan data Dataverse
  • 1 TB kapasiti fail Dataverse
 • Tersedia sebagai tambahan untuk:
  • Power Automate Premium

6 Memerlukan akses kepada pusat pentadbir Microsoft 365 dengan peranan pentadbir global atau pentadbir pengebilan.

7 Setiap unit tambahan AI Builder ialah pek 1 juta kredit perkhidmatan yang dikumpulkan pada peringkat penyewa. Terokai Kalkulator AI Builder untuk menganggarkan kos.

8 Lihat dokumentasi untuk definisi setiap jenis aliran.

Soalan tentang pembelian atau keperluan pelan?

Sumber Power Automate

Baca panduan pelesenan

Lihat Soalan Lazim pelesenan

Cuba Power Automate secara percuma untuk mengembangkan kemahiran anda