Anggarkan kapasiti AI Builder yang sesuai untuk anda

Pembaca kad perniagaan

Kenal pasti dan ekstrak maklumat, seperti nama dan e-mel, daripada kad perniagaan

Berapa banyak kad perniagaan yang anda akan proses setiap bulan?

Please enter a whole number greater than zero.

Sebuah syarikat mempunyai 300 orang jurujual, masing-masing biasanya menambah 15 kenalan ke pangkalan data calon pelanggan setiap bulan. Untuk mengautomasikan pemprosesan kad perniagaan menggunakan pembaca kad perniagaan, syarikat perlu membeli 1 unit AI Builder.

Ketahui lebih lanjut tentang pembaca kad perniagaan

Pengelasan kategori

Gunakan pemprosesan bahasa biasa untuk menugaskan tag pada entri teks

Berapa banyak rentetan teks yang anda akan analisis setiap bulan?

Please enter a whole number greater than zero.

Sebuah syarikat menerima dan memproses 40,000 e-mel pelanggan setiap bulan.
Untuk mengkategorikan secara automatik dan kemudian menghalakan ke pasukan yang tepat menggunakan pengelasan kategori dan Power Automate, syarikat itu perlu membeli 1 unit AI Builder.

Ketahui lebih lanjut tentang pengelasan kategori

Pemprosesan dokumen

Mengenal pasti dan mengekstrak medan dan jadual daripada dokumen

Berapa banyakkah halaman yang anda akan proses setiap bulan?

Please enter a whole number greater than zero.

Sebuah syarikat menerima dan memproses pesanan penghantaran. Untuk mengautomasikan proses penghantaran menggunakan pemprosesan dokumen AI Builder dan Power Automate, syarikat itu perlu membeli 2 juta kredit perkhidmatan (2 unit AI Builder) untuk 20,000 halaman pesanan penghantaran setiap bulan.

Ketahui lebih lanjut tentang pemprosesan dokumen

Pengekstrakan entiti

Mengecam data tertentu daripada teks dan kemudian mengklasifikasikan elemen penting ke dalam kategori yang ditakrifkan lebih awal

Berapa banyak rentetan teks yang anda akan analisis setiap bulan?

Please enter a whole number greater than zero.

Sebuah syarikat menerima dan memproses 40,000 borang maklum balas pelanggan setiap bulan. Untuk mengautomasikan pengekstrakan maklumat yang berkaitan daripada e-mel dan menyimpan maklumat tersebut dalam Microsoft Dataverse menggunakan pengekstrakan entiti dan Power Automate, syarikat itu perlu membeli 1 unit AI Builder.

Ketahui lebih lanjut tentang pengekstrakan entiti

Pembaca dokumen identiti

Baca dan simpan maklumat daripada dokumen identiti

Berapa banyakkah dokumen identiti yang anda akan proses setiap bulan?

Please enter a whole number greater than zero.

Sebuah syarikat melancarkan operasi khas yang pelanggan perlu menghantar imbasan lesen memandu yang dikeluarkan oleh negeri mereka sebagai bukti tempat tinggal. Untuk mengautomasikan pengekstrakan maklumat daripada 8,000 lesen sebulan, syarikat perlu membeli 1 unit AI Builder.

Ketahui lebih lanjut tentang pembaca dokumen identiti

Pengelasan imej

Kategorikan dan tetapkan label pada imej

Berapakah imej yang anda akan proses setiap bulan?

Please enter a whole number greater than zero.

Sebuah syarikat mengumpul 500,000 imej bunga setiap bulan sebagai sebahagian daripada operasi syarikat itu. Untuk mengautomasikan pengelasan imej tersebut bagi mengenal pasti jenis bunga, syarikat perlu membeli 2 unit AI Builder.

Ketahui lebih lanjut tentang pengelasan imej

Pemprosesan invois

Mengenal pasti dan mengekstrak maklumat penting daripada invois

Berapa banyakkah invois yang anda akan proses setiap bulan?

Please enter a whole number greater than zero.

Sebuah syarikat menerima dan memproses 40,000 invois sebulan. Untuk mengautomasikan pemprosesan invois syarikat tersebut menggunakan pemprosesan invois AI Builder dan Power Automate, syarikat perlu membeli 2 unit AI Builder.

Ketahui lebih lanjut tentang pemprosesan invois

Pengekstrakan frasa kunci

Kenal pasti dan ekstrak frasa kunci daripada dokumen teks yang tidak berstruktur

Berapa banyak rentetan teks yang anda akan analisis setiap bulan?

Please enter a whole number greater than zero.

Sebuah syarikat mengadakan acara untuk pelanggan mereka dan meminta setiap peserta berkongsi pendapat mereka tentang acara tersebut dalam borang maklum balas. Untuk mengekstrak frasa kunci daripada 1,000 borang respons, syarikat perlu membeli 1 unit AI Builder.

Ketahui lebih lanjut tentang pengekstrakan frasa kunci

Pengesanan bahasa

Kenal pasti bahasa utama dokumen teks

Berapa banyak rentetan teks yang anda akan analisis setiap bulan?

Please enter a whole number greater than zero.

Sebuah syarikat mempunyai rangkaian pelanggan global yang menghubungi pasukan sokongan syarikat melalui e-mel. Pasukan sokongan menerima 30,000 e-mel setiap hari. E-mel ini dihalakan ke pusat khidmat pelanggan di geografi tertentu berdasarkan bahasa yang digunakan dalam e-mel. Untuk mengautomasikan sepenuhnya proses pengesanan bahasa, syarikat perlu membeli 2 unit AI Builder.

Ketahui lebih lanjut tentang pengesanan bahasa

Pengesanan objek

Pengesanan objek biasa

Mengecam, mengira dan melabel item dalam imej

Berapakah model yang anda akan latih setiap bulan?

Sila masukkan nombor bulat yang lebih besar daripada sifar.

Berapakah imej yang anda akan latih setiap model?

Sila masukkan nombor bulat yang lebih besar daripada sifar.

Berapakah imej yang anda akan proses setiap bulan dengan model terlatih anda?

Sila masukkan nombor bulat yang lebih besar daripada sifar.

Pengesanan objek khusus domain

Mengecam, mengira dan melabel jenis item tertentu dalam imej seperti logo jenama atau objek di rak runcit

Berapakah model yang anda akan latih setiap bulan?

Sila masukkan nombor bulat yang lebih besar daripada sifar.

Berapakah imej yang anda akan latih setiap model?

Sila masukkan nombor bulat yang lebih besar daripada sifar.

Berapakah imej yang anda akan proses setiap bulan dengan model terlatih anda?

Sila masukkan nombor bulat yang lebih besar daripada sifar.

Sebuah syarikat pengeluaran memasang produk di barisan pengeluaran. Kamera kawalan mengambil petikan barisan pengeluaran setiap 5 saat, memberi amaran kepada pengurus baris sekiranya terdapat bahagian yang hilang. Untuk mengesan kehadiran bahagian secara automatik, melatih semula model setiap bulan, syarikat perlu membeli 2 unit AI Builder.

Ketahui lebih lanjut tentang pengesanan objek

Ramalan

Gunakan corak dan hasil data sejarah untuk meramalkan hasil masa depan

Berapa banyak model yang anda perlukan?

Sila masukkan nombor bulat yang lebih besar daripada sifar.

Berapa banyak hasil yang anda ramalkan bagi setiap model?

Sila masukkan nombor bulat yang lebih besar daripada sifar.

Berapa kerap anda perlu mengemas kini ramalan?

Sebuah syarikat ingin meramalkan pulangan pelanggan menggunakan pangkalan data 2.5 juta orang pelanggan. Untuk melatih semula model ramalan AI Builder dan mengemas kini anggaran pulangan setiap bulan, berjalan tanpa gangguan, syarikat perlu membeli 1 unit AI Builder.

Ketahui lebih lanjut tentang ramalan

Pemprosesan penerimaan

Mengenal pasti dan mengekstrak maklumat penting daripada resit

Berapa banyakkah resit yang anda akan proses setiap bulan?

Please enter a whole number greater than zero.

Sebuah syarikat menerima dan memproses 2,000 resit sebulan. Untuk mengautomasikan pelaporan perbelanjaan menggunakan pemprosesan resit AI Builder dan Power Automate, syarikat perlu membeli 1 unit AI Builder.

Ketahui lebih lanjut tentang pemprosesan resit

Analisis sentimen

Mengesan sentimen positif, negatif atau neutral dalam data teks

Berapa banyak rentetan teks yang anda akan analisis setiap bulan?

Please enter a whole number greater than zero.

Sebuah syarikat meminta maklum balas tentang produk baharu dengan mengeluarkan soal selidik kepada 1,000 orang pelanggan. Kemudian, syarikat menentukan peratusan sentimen positif, negatif dan neutral. Untuk menganalisis sentimen maklum balas secara automatik, syarikat perlu membeli 1 unit AI Builder.

Ketahui lebih lanjut tentang analisis sentimen

Pengecaman teks

Gunakan pengecaman aksara optik (OCR) untuk mengesan teks bercetak dan tulisan tangan dalam imej

Berapa banyak imej yang anda akan proses setiap bulan?

Please enter a whole number greater than zero.

Sebuah syarikat mempunyai 20 operator lapangan yang menggunakan pengecaman teks untuk mengekstrak ID mesin layan diri daripada foto. Untuk mengautomasikan sepenuhnya proses mengekstrak ID mesin daripada imej, syarikat perlu membeli 1 juta kredit perkhidmatan (1 unit AI Builder) untuk 50,000 foto setiap bulan.

Ketahui lebih lanjut tentang pengecaman teks

Terjemahan teks

Terjemahkan teks di lebih daripada 60 bahasa

Berapa banyak rentetan teks yang anda akan analisis dalam sebulan?

Please enter a whole number greater than zero.

Sebuah syarikat menerima 60,000 permintaan pelanggan setiap bulan dalam pelbagai bahasa. Untuk mengautomasikan terjemahan permintaan tersebut menggunakan AI Builder terjemahan teks dan Power Automate, syarikat perlu membeli 2 units AI Builder.

Ketahui lebih lanjut tentang terjemahan teks

Penjanaan teks dengan gesaan GPT dan AI

Cipta teks, ringkaskan dokumen dan banyak lagi dengan GPT

Berapa banyak permintaan GPT yang anda akan laksanakan setiap bulan?

Please enter a whole number greater than zero.

Sebuah syarikat menerima dan memproses e-mel permintaan pelanggan. Setiap permintaan GPT akan mengandungi input e-mel - dengan purata 500 patah perkataan menjadi 350 token - serta permintaan itu (300 patah perkataan menjadi 210 token). Jawapan yang dijana mestilah dalam sekitar 500 patah perkataan (350 token) Untuk membantu mengautomasikan jawapan menggunakan AI Builder GPT dan Power Automate, syarikat perlu membeli 3 juta kredit perkhidmatan (3 unit AI Builder) untuk 200,000 e-mel setiap bulan.

Ketahui lebih lanjut tentang Penjanaan teks
t

Kos menganggarkan 1, 2

AI Builder unit tambahan 3, 4 0 unit
$0 yuran bulanan

1 Harga adalah anggaran, tertakluk pada perubahan dan tidak mewakili sebut harga rasmi. Keperluan kapasiti sebenar mungkin berbeza secara ketara berdasarkan kekerapan penggunaan, jumlah latihan dan faktor lain. Anggaran ini hanya boleh dianggap sebagai panduan dan tidak memberikan apa-apa jaminan prestasi atau harga sebenar.

2 Jumlah unit AI Builder dan bayaran yang sepadan yang dipaparkan menggambarkan kedua-dua model yang telah mencapai ketersediaan umum (GA) dan model yang sedang dikeluarkan dalam pratonton. Hanya model ketersediaan umum yang menggunakan kapasiti AI Builder. Ketahui lebih lanjut tentang status keluaran.

3 Harga tambahan AI Builder tidak termasuk lesen asas Power Apps, Power Automate atau Dynamics 365.

4 Harga unit tambahan bergantung pada volum: $500 apabila membeli 1-9 unit (Peringkat 1), $375 apabila membeli 10-49 unit (Peringkat 2), $250 apabila membeli lebih daripada 50 unit (Peringkat 3).