Power Automaten hinnoittelu

Power Automate -tarjoukset

Paras vaihtoehto yrityksille, jotka haluavat ennakoitavat käyttäjä- tai bottikohtaisten palvelupakettien käyttöoikeudet

Power Automate Premium

Power Automate -prosessi

14 €

käyttäjää kohti kuukaudessa

Antaa käyttöoikeudet omaaville käyttäjille mahdollisuuden automatisoida moderneja sovelluksia ohjelmointirajapintaan perustuvan digitaalisen prosessiautomaation (pilvityönkulkujen) avulla ja vanhoja sovelluksia käyttöliittymään perustuvan ohjelmistorobotiikan (työpöytätyönkulkujen) avulla valvotussa tilassa.

 • Rajoittamaton määrä pilvityönkulkuja (DPA) ja työpöytätyönkulkuja (RPA) valvotussa tilassa
 • 50 megatavua Power Automate Process Mining -tietojen tallennustilaa1
 • 5 000 AI Builder -pistettä
 • 250 Mt:n tietokannan ja 2 Gt:n tiedoston Dataverse-oikeudet

Power Automate -prosessi

140,40 €

bottia kohti kuukaudessa6

Antaa käyttöoikeuden yhteen automaatiobottiin, jota voidaan käyttää valvomattomassa työpöytäautomaatiossa (RPA) tai digitaalisen automaation (DPA) työnkulussa, jota voi käyttää rajoittamaton käyttäjäjoukko organisaatiossa.

 • Pilvityönkulut (DPA)
 • Työpöytätyönkulut (RPA) valvomattomassa tilassa
 • 50 Mt:n tietokannan ja 200 Mt:n tiedoston Dataverse-oikeudet

Aloita Power Automaten käyttö

Tutustu Power Automaten palvelupaketteihin

Tutustu Power Automaten palvelupaketteihin
Power Automate Premium
$15 käyttäjää kohti kuukaudessa
Power Automate -prosessi
$150 bottia kohti kuukaudessa6
Työpöytä- ja pilviautomaatio8
Pilvityönkulkujen suorittaminen2

Sisältyy Power Automate Premiumiin

Sisältyy Power Automate -prosessiin

Liiketoimintaprosessien suorittaminen2

Sisältyy Power Automate Premiumiin

Sisältyy Power Automate -prosessiin

Työpöytätyönkulkujen suorittaminen valvotussa tilassa3

Sisältyy Power Automate Premiumiin

--

Työpöytätyönkulkujen suorittaminen valvomattomassa tilassa3,4 (bottia kohti)

Sisältyy Power Automate -prosessiin

Prosessien ja tehtävien louhinta
Tehtävien louhinta

Sisältyy Power Automate Premiumiin

--

Prosessien visualisointi ja analysointi prosessilouhinnan avulla 50 Mt Process Miningin tietoja tallennettu

--

Tietojen yhdistäminen, tallennus ja hallinta
Yhteyden muodostaminen tietoihin Valmiiden yhdistimien käyttäminen
Käytä vakio- ja Premium-yhdistimiä
Käytä mukautettuja ja paikallisia yhdistimiä
Tallenna ja hallitse tietoja Luo ja käytä mukautettuja entiteettejä
Microsoft Dataverse 250 Mt:n tietokantakapasiteetti5 50 Mt:n tietokantakapasiteetti5
2 Gt:n tiedostokapasiteetti5 200 Mt:n tiedostokapasiteetti5
Hallinta ja hallinto
Hallitut ympäristöt

Sisältyy Power Automate Premiumiin

Sisältyy Power Automate -prosessiin

Tekoälyn käyttäminen
AI Builder -palvelupisteet 5 000 5 000
Tutustu Power Automaten palvelupaketteihin
Power Automate Premium
$15 käyttäjää kohti kuukaudessa
Power Automate -prosessi
$150 bottia kohti kuukaudessa6
Työpöytä- ja pilviautomaatio8
Pilvityönkulkujen suorittaminen2

Sisältyy Power Automate Premiumiin

Sisältyy Power Automate -prosessiin

Liiketoimintaprosessien suorittaminen2

Sisältyy Power Automate Premiumiin

Sisältyy Power Automate -prosessiin

Työpöytätyönkulkujen suorittaminen valvotussa tilassa3

Sisältyy Power Automate Premiumiin

--

Työpöytätyönkulkujen suorittaminen valvomattomassa tilassa3,4
(bottia kohti)

Sisältyy Power Automate -prosessiin

Prosessien ja tehtävien louhinta
Tehtävien louhinta

Sisältyy Power Automate Premiumiin

--

Prosessien visualisointi ja analysointi prosessilouhinnan avulla
50 Mt Process Miningin tietoja tallennettu

--

Tietojen yhdistäminen, tallennus ja hallinta
Yhteyden muodostaminen tietoihin
Valmiiden yhdistimien käyttäminen
Käytä vakio- ja Premium-yhdistimiä
Käytä mukautettuja ja paikallisia yhdistimiä
Tallenna ja hallitse tietoja
Luo ja käytä mukautettuja entiteettejä
Microsoft Dataverse
250 Mt:n tietokantakapasiteetti5 50 Mt:n tietokantakapasiteetti5
2 Gt:n tiedostokapasiteetti5 200 Mt:n tiedostokapasiteetti5
Hallinta ja hallinto
Hallitut ympäristöt

Sisältyy Power Automate Premiumiin

Sisältyy Power Automate -prosessiin

Tekoälyn käyttäminen
AI Builder -palvelupisteet
5 000 5 000
Tutustu Power Automaten palvelupaketteihin
Power Automate Premium
$15 käyttäjää kohti kuukaudessa
Power Automate -prosessi
$150 bottia kohti kuukaudessa6
Työpöytä- ja pilviautomaatio8
Pilvityönkulkujen suorittaminen2

Sisältyy Power Automate Premiumiin

Sisältyy Power Automate -prosessiin

Liiketoimintaprosessien suorittaminen2

Sisältyy Power Automate Premiumiin

Sisältyy Power Automate -prosessiin

Työpöytätyönkulkujen suorittaminen valvotussa tilassa3

Sisältyy Power Automate Premiumiin

--

Työpöytätyönkulkujen suorittaminen valvomattomassa tilassa3,4
(bottia kohti)

Sisältyy Power Automate -prosessiin

Prosessien ja tehtävien louhinta
Tehtävien louhinta

Sisältyy Power Automate Premiumiin

--

Prosessien visualisointi ja analysointi prosessilouhinnan avulla
50 Mt Process Miningin tietoja tallennettu

--

Tietojen yhdistäminen, tallennus ja hallinta
Yhteyden muodostaminen tietoihin
Valmiiden yhdistimien käyttäminen
Käytä vakio- ja Premium-yhdistimiä
Käytä mukautettuja ja paikallisia yhdistimiä
Tallenna ja hallitse tietoja
Luo ja käytä mukautettuja entiteettejä
Microsoft Dataverse
250 Mt:n tietokantakapasiteetti5 50 Mt:n tietokantakapasiteetti5
2 Gt:n tiedostokapasiteetti5 200 Mt:n tiedostokapasiteetti5
Hallinta ja hallinto
Hallitut ympäristöt

Sisältyy Power Automate Premiumiin

Sisältyy Power Automate -prosessiin

Tekoälyn käyttäminen
AI Builder -palvelupisteet
5 000 5 000

Näytetyt hinnat ovat vain markkinointitarkoituksia varten, eivätkä ne välttämättä vastaa todellista listahintaa valuutan, maan, alueen ja organisaation mukaan vaihtelevien tekijöiden vuoksi. Todellinen hinta näkyy kassalla. Tuotteiden palvelurajoitukset koskevat kaikkia tarjouksia. Lisätietoja. Yrityksen hinnoittelusta ja tarjouksista antaa lisätietoja Microsoftin edustaja. Katso Power Platformin käyttöoikeusopas, jos haluat lisätietoja muista käyttöoikeusvaihtoehdoista.

1 Jokaisessa käyttäjäkohtaisessa käyttöoikeudessa on prosessilouhintaa varten vähintään 50 Mt ja enintään 100 Gt asiakasta kohti.

2 Palvelurajoitusten puitteissa. Lue lisää Power Platform -pyynnöistä ja muista rajoista.

3 Sisältää työpöytätyönkulun sisällön tuottamisen sekä botin orkestroinnin ja hallinnan.

4 Yksittäisen prosessin samanaikaisia esiintymiä varten tarvitaan lisäautomaatiobotti kutakin esiintymää varten. Lataa käyttöoikeusoppaan, jos haluat lisätietoja.

5 Dataversen tietokanta- ja tiedostokapasiteettien oikeudet yhdistetään vuokraajatasolla. Lataa Power Platformin käyttöoikeusopas, jos haluat lisätietoja.

Tutustu Power Automate ‑laajennuksiin

Isännöity RPA

201,30 €

bottia kohti kuukaudessa6

Suorita ohjelmistorobotiikka (RPA) palveluna isännöidyn koneen valintojen kanssa.

  • Microsoftin isännöity kone
  • Työpöytätyönkulut (RPA) valvomattomassa tilassa
  • 5 000 AI Builder -palvelupistettä kuukaudessa
 • Saatavilla lisäosana:
  • Power Automate Premium

AI Builder

468 €

yksikköä kohti kuukaudessa6,7

Sisällytä tekoälyä työnkulkuihin mukautettujen tai valmiiden mallien avulla.

  • AI Builder
 • Saatavana seuraavien lisäosana:
  • Nykyiset maksetut Power Automate-, Power Apps- ja Dynamics 365 -tilauspaketit

Process Mining

4 680,30 €

vuokraajaa kohti kuukaudessa

Tutustu prosesseihin sekä visualisoi ja analysoi niitä tunnistaaksesi parannus- ja optimointimahdollisuudet

  • 100 Gt prosessilouhinnan tietojen tallennustilaa
  • 2 Gt Dataversen tietokantakapasiteettia
  • 1 Tt Dataversen tiedostokapasiteettia
 • Saatavilla lisäosana:
  • Power Automate Premium

6 Edellyttää, että käytössä ovat Microsoft 365:n hallintakeskuksen käyttöoikeudet ja yleisen järjestelmänvalvojan tai laskutuksen järjestelmänvalvojan roolia.

7 Kukin AI Builder -lisäosayksikkö on 1 miljoonan palvelupisteen paketti vuokraajatasolla yhdistettynä. AI Builderin laskin auttaa kustannusten arvioimisessa.

8 Katso ohjeet, jos haluat lisätietoja kustakin työnkulkutyypistä.

Onko sinulla kysyttävää ostamisesta tai palvelupaketin vaatimuksista?

Power Automaten resurssit

Lue käyttöoikeusopas

Näytä käyttöoikeuksia koskevat usein kysytyt kysymykset

Kokeile Power Automatea maksutta ja kehitä taitojasi