Uudet asiakkaat saavat ensimmäisenä vuonna valvotulla RPA:lla 25 %:n alennuksen Power Appsin ja/tai Power Automaten hinnasta käyttäjää kohti.*

Power Automaten hinnoittelu

Tilauspaketit

Paras vaihtoehto yrityksille, jotka haluavat ennakoitavat käyttäjä- tai työnkulkukohtaisten palvelupakettien käyttöoikeudet

Lisenssi käyttäjän mukaan

Käyttäjäkohtainen palvelupaketti

12,60 €

käyttäjää kohti kuukaudessa

Anna yksittäisille käyttäjille mahdollisuus automatisoida pilvisovelluksia, palveluja ja tietoja digitaalisen prosessiautomaation (DPA) avulla. Palvelupaketti sallii käyttäjien luoda ja suorittaa rajoittamattoman määrän työnkulkuja.

Sisältö:

 • Pilvityönkulut (DPA)

Lisenssi käyttäjän mukaan

Käyttäjäkohtainen palvelupaketti ja valvottu RPA

33,70 €

käyttäjää kohti kuukaudessa

Salli samat ominaisuudet kuin peruskäyttäjän palvelupaketissa sekä mahdollisuus automatisoida vanhat sovellukset työpöydällä ohjelmistorobotiikan (RPA) avulla valvotussa tilassa.

Sisältö:

 • Pilvityönkulut (DPA)
 • Työpöytätyönkulut (RPA) valvotussa tilassa
 • 5 000 AI Builder -palvelupistettä/kuukausi

Lisenssi työnkulun mukaan

Työnkulkukohtainen palvelupaketti

84,30 €

työnkulkua ja kuukautta kohti; vähintään viisi työnkulkua1,2

Anna rajoittamattoman määrän käyttäjiä suorittaa organisaatiossa digitaalista prosessiautomaatiota (DPA) samasta työnkulusta.

Sisältö:

 • Pilvityönkulut (DPA)

Käytön mukaan laskutettavat palvelupaketit

Sopii parhaiten yrityksille, jotka haluavat joustavan tavan maksaa ainoastaan suoritetuista työnkuluista3

Lisenssi suoritetun työnkulun mukaan

 

0,50 €

suoritetun työnkulun mukaan4

Maksu jokaisesta suoritetusta pilvityönkulusta

Sisältö:

 • Pilvityönkulut (DPA)

Lisenssi suoritetun työnkulun mukaan

 

0,50 €

suoritetun työnkulun mukaan4

Maksu jokaisesta suoritetusta työpöytätyönkulusta (valvottu tila)

Sisältö:

 • Työpöytätyönkulut (RPA) valvotussa tilassa

Lisenssi suoritetun työnkulun mukaan

 

2,50 €

suoritetun työnkulun mukaan4

Maksu jokaisesta suoritetusta työpöytätyönkulusta (valvomaton tila)

Sisältö:

 • Työpöytätyönkulut (RPA) valvomattomassa tilassa

Edellä esitetyt hinnat ovat vain markkinointitarkoituksia varten, eivätkä ne välttämättä vastaa todellista listahintaa valuutan, maan, alueen ja organisaation mukaan vaihtelevien tekijöiden vuoksi. Todellinen hinta näkyy kassalla.

1 Viiden työnkulun vähimmäisostovaatimus.

2 Edellyttää Microsoft 365 -hallintakeskuksen käyttöä sekä yleisen järjestelmänvalvojan tai laskutuksen järjestelmänvalvojan roolia.

3 Työnkulkusuoritukset laskutetaan kuukausittain ja veloitetaan Azure-tilauksesta. Katso dokumentaatiosta lisätietoja työnkulkusuoritusten mittaamisesta

4 Edellyttää Azure-tilausta

Aloita Power Automaten käyttö – maksutta

Tutustu Power Automaten tilauspaketteihin

Tutustu Power Automaten tilauspaketteihin
Käyttäjäkohtainen palvelupaketti
$15 käyttäjää kohti kuukaudessa
Käyttäjäkohtainen palvelupaketti ja valvottu RPA
$40.00 käyttäjää kohti kuukaudessa
Työnkulkukohtainen palvelupaketti
Alkaen $100.00 kuukautta kohden
Prosessien ja tehtävien louhinta
Prosessien visualisointi ja analysointi Process Advisorin avulla5

Sisältyy käyttäjäkohtaiseen palvelupakettiin

Sisältyy käyttäjäkohtaiseen palvelupakettiin, jossa on valvottu RPA

--

Työpöytä- ja pilviautomaatio6
Pilvityönkulkujen suorittaminen5

Sisältyy käyttäjäkohtaiseen palvelupakettiin

Sisältyy käyttäjäkohtaiseen palvelupakettiin, jossa on valvottu RPA

Sisältyy työnkulkukohtaiseen palvelupakettiin

Liiketoimintaprosessien suorittaminen5

Sisältyy käyttäjäkohtaiseen palvelupakettiin

Sisältyy käyttäjäkohtaiseen palvelupakettiin, jossa on valvottu RPA

Sisältyy työnkulkukohtaiseen palvelupakettiin

Työpöytätyönkulkujen suorittaminen valvotussa tilassa7

--

Sisältyy käyttäjäkohtaiseen palvelupakettiin, jossa on valvottu RPA

--

Työpöytätyönkulkujen suorittaminen valvomattomassa tilassa7

--

(bottia kohden)8 (bottia kohden)8
Tekoälyn käyttäminen AI Builderissa9
5 000 palvelupistettä/kuukausi
Tietojen yhdistäminen, tallennus ja hallinta
Yhteyden muodostaminen tietoihin Valmiiden yhdistimien käyttäminen
Käytä mukautettuja ja paikallisia yhdistimiä
Tallenna ja hallitse tietoja Luo ja käytä mukautettuja entiteettejä
Käytä Microsoft Dataverse ‑palvelua (aiemmin Common Data Service) 250 Mt:n tietokantakapasiteetti10 250 Mt:n tietokantakapasiteetti10 250 Mt:n tietokantakapasiteetti10, 11
2 Gt:n tiedostokapasiteetti10 2 Gt:n tiedostokapasiteetti10 2 Gt:n tiedostokapasiteetti10, 11
Tutustu Power Automaten tilauspaketteihin
Käyttäjäkohtainen palvelupaketti
$15 käyttäjää kohti kuukaudessa
Käyttäjäkohtainen palvelupaketti ja valvottu RPA
$40.00 käyttäjää kohti kuukaudessa
Työnkulkukohtainen palvelupaketti
Alkaen $100.00 kuukautta kohden
Prosessien ja tehtävien louhinta
Prosessien visualisointi ja analysointi Process Advisorin avulla5

Sisältyy käyttäjäkohtaiseen palvelupakettiin

Sisältyy käyttäjäkohtaiseen palvelupakettiin, jossa on valvottu RPA

--

Työpöytä- ja pilviautomaatio6
Pilvityönkulkujen suorittaminen5

Sisältyy käyttäjäkohtaiseen palvelupakettiin

Sisältyy käyttäjäkohtaiseen palvelupakettiin, jossa on valvottu RPA

Sisältyy työnkulkukohtaiseen palvelupakettiin

Liiketoimintaprosessien suorittaminen5

Sisältyy käyttäjäkohtaiseen palvelupakettiin

Sisältyy käyttäjäkohtaiseen palvelupakettiin, jossa on valvottu RPA

Sisältyy työnkulkukohtaiseen palvelupakettiin

Työpöytätyönkulkujen suorittaminen valvotussa tilassa7

--

Sisältyy käyttäjäkohtaiseen palvelupakettiin, jossa on valvottu RPA

--

Työpöytätyönkulkujen suorittaminen valvomattomassa tilassa7

--

(bottia kohden)8 (bottia kohden)8
Tekoälyn käyttäminen AI Builderissa9
5 000 palvelupistettä/kuukausi
Tietojen yhdistäminen, tallennus ja hallinta
Yhteyden muodostaminen tietoihin Valmiiden yhdistimien käyttäminen
Käytä mukautettuja ja paikallisia yhdistimiä
Tallenna ja hallitse tietoja
Luo ja käytä mukautettuja entiteettejä
Käytä Microsoft Dataverse ‑palvelua (aiemmin Common Data Service)
250 Mt:n tietokantakapasiteetti10 250 Mt:n tietokantakapasiteetti10 250 Mt:n tietokantakapasiteetti10, 11
2 Gt:n tiedostokapasiteetti10 2 Gt:n tiedostokapasiteetti10 2 Gt:n tiedostokapasiteetti10, 11
Tutustu Power Automaten tilauspaketteihin
Käyttäjäkohtainen palvelupaketti
$15 käyttäjää kohti kuukaudessa
Käyttäjäkohtainen palvelupaketti ja valvottu RPA
$40.00 käyttäjää kohti kuukaudessa
Työnkulkukohtainen palvelupaketti
Alkaen $100.00 kuukautta kohden
Prosessien ja tehtävien louhinta
Prosessien visualisointi ja analysointi Process Advisorin avulla5

Sisältyy käyttäjäkohtaiseen palvelupakettiin

Sisältyy käyttäjäkohtaiseen palvelupakettiin, jossa on valvottu RPA

--

Työpöytä- ja pilviautomaatio6
Pilvityönkulkujen suorittaminen5

Sisältyy käyttäjäkohtaiseen palvelupakettiin

Sisältyy käyttäjäkohtaiseen palvelupakettiin, jossa on valvottu RPA

Sisältyy työnkulkukohtaiseen palvelupakettiin

Liiketoimintaprosessien suorittaminen5

Sisältyy käyttäjäkohtaiseen palvelupakettiin

Sisältyy käyttäjäkohtaiseen palvelupakettiin, jossa on valvottu RPA

Sisältyy työnkulkukohtaiseen palvelupakettiin

Työpöytätyönkulkujen suorittaminen valvotussa tilassa7

--

Sisältyy käyttäjäkohtaiseen palvelupakettiin, jossa on valvottu RPA

--

Työpöytätyönkulkujen suorittaminen valvomattomassa tilassa7

--

(bottia kohden)8 (bottia kohden)8
Tekoälyn käyttäminen AI Builderissa9
5 000 palvelupistettä/kuukausi
Tietojen yhdistäminen, tallennus ja hallinta
Yhteyden muodostaminen tietoihin
Valmiiden yhdistimien käyttäminen
Käytä mukautettuja ja paikallisia yhdistimiä
Tallenna ja hallitse tietoja
Luo ja käytä mukautettuja entiteettejä
Käytä Microsoft Dataverse ‑palvelua (aiemmin Common Data Service)
250 Mt:n tietokantakapasiteetti10 250 Mt:n tietokantakapasiteetti10 250 Mt:n tietokantakapasiteetti10, 11
2 Gt:n tiedostokapasiteetti10 2 Gt:n tiedostokapasiteetti10 2 Gt:n tiedostokapasiteetti10, 11

Tutustu Power Automaten käytön mukaan laskutettaviin palvelupaketteihin

Tutustu Power Automaten käytön mukaan laskutettaviin palvelupaketteihin
Pilvi- tai työpöytätyönkulkukohtainen
(valvottu tila), suoritettu
Työpöytätyönkulkukohtainen
(valvomaton), joka on suoritettu
Työpöytä- ja pilviautomaatio6
Pilvityönkulkujen suorittaminen5

Sisältyy pilvi- tai työpöytätyönkulkukohtaisen valvotun tilan suoritukseen

--

Liiketoimintaprosessien suorittaminen5

Sisältyy pilvi- tai työpöytätyönkulkukohtaisen valvotun tilan suoritukseen

--

Työpöytätyönkulkujen suorittaminen valvotussa tilassa7

Sisältyy pilvi- tai työpöytätyönkulkukohtaisen valvotun tilan suoritukseen

--

Työpöytätyönkulkujen suorittaminen valvomattomassa tilassa7

--

Sisältyy pilvi- tai työpöytätyönkulkukohtaisen valvomattoman tilan suoritukseen

Tekoälyn käyttäminen AI Builderissa9

--

--

Tietojen yhdistäminen, tallennus ja hallinta
Yhteyden muodostaminen omiin tietoihin Valmiiden yhdistimien käyttäminen
Tallenna ja hallitse tietoja Luo ja käytä mukautettuja entiteettejä
Käytä Microsoft Dataverse ‑palvelua (aiemmin Common Data Service) 1 Gt:n tietokantakapasiteetti10 (ympäristökohtainen, kun käyttöön perustuva laskutus on käytössä)
Tutustu Power Automaten käytön mukaan laskutettaviin palvelupaketteihin
Pilvi- tai työpöytätyönkulkukohtainen
(valvottu tila), suoritettu
Työpöytätyönkulkukohtainen
(valvomaton), joka on suoritettu
Työpöytä- ja pilviautomaatio6
Pilvityönkulkujen suorittaminen5

Sisältyy pilvi- tai työpöytätyönkulkukohtaisen valvotun tilan suoritukseen

--

Liiketoimintaprosessien suorittaminen5

Sisältyy pilvi- tai työpöytätyönkulkukohtaisen valvotun tilan suoritukseen

--

Työpöytätyönkulkujen suorittaminen valvotussa tilassa7

Sisältyy pilvi- tai työpöytätyönkulkukohtaisen valvotun tilan suoritukseen

--

Työpöytätyönkulkujen suorittaminen valvomattomassa tilassa7

--

Sisältyy pilvi- tai työpöytätyönkulkukohtaisen valvomattoman tilan suoritukseen

Tekoälyn käyttäminen AI Builderissa9

--

--

Tietojen yhdistäminen, tallennus ja hallinta
Yhteyden muodostaminen omiin tietoihin
Valmiiden yhdistimien käyttäminen
Tallenna ja hallitse tietoja
Luo ja käytä mukautettuja entiteettejä
Käytä Microsoft Dataverse ‑palvelua (aiemmin Common Data Service)
1 Gt:n tietokantakapasiteetti10 (ympäristökohtainen, kun käyttöön perustuva laskutus on käytössä)
Tutustu Power Automaten käytön mukaan laskutettaviin palvelupaketteihin
Pilvi- tai työpöytätyönkulkukohtainen
(valvottu tila), suoritettu
Työpöytätyönkulkukohtainen
(valvomaton), joka on suoritettu
Työpöytä- ja pilviautomaatio6
Pilvityönkulkujen suorittaminen5

Sisältyy pilvi- tai työpöytätyönkulkukohtaisen valvotun tilan suoritukseen

--

Liiketoimintaprosessien suorittaminen5

Sisältyy pilvi- tai työpöytätyönkulkukohtaisen valvotun tilan suoritukseen

--

Työpöytätyönkulkujen suorittaminen valvotussa tilassa7

Sisältyy pilvi- tai työpöytätyönkulkukohtaisen valvotun tilan suoritukseen

--

Työpöytätyönkulkujen suorittaminen valvomattomassa tilassa7

--

Sisältyy pilvi- tai työpöytätyönkulkukohtaisen valvomattoman tilan suoritukseen

Tekoälyn käyttäminen AI Builderissa9

--

--

Tietojen yhdistäminen, tallennus ja hallinta
Yhteyden muodostaminen omiin tietoihin
Valmiiden yhdistimien käyttäminen
Tallenna ja hallitse tietoja
Luo ja käytä mukautettuja entiteettejä
Käytä Microsoft Dataverse ‑palvelua (aiemmin Common Data Service)
1 Gt:n tietokantakapasiteetti10 (ympäristökohtainen, kun käyttöön perustuva laskutus on käytössä)

5 Palvelurajoitusten puitteissa. Lue lisää Power Platform -pyynnöistä ja muista rajoista.

6 Teknisessä dokumentaatiossa on lisätietoja kustakin työnkulkutyypistä.

7 Sisältää työpöytätyönkulun sisällön tuottamisen sekä botin orkestroinnin ja hallinnan.

8 Yksittäisen prosessin samanaikaisia esiintymiä varten tarvitaan valvomaton lisäbotti kutakin esiintymää varten. Useita valvomattomia RPA-lisäosia voidaan käyttää soveltuvaan peruskäyttöoikeuteen. Saat lisätietoja lataamalla käyttöoikeusoppaan.

9 AI Builderin palvelupistekapasiteetti yhdistetään vuokraajatasolla. Voit ostaa lisäkapasiteettia kutakin 1 miljoonaa palvelupistettä kohden hintaan 500 $/kuukausi. Lue lisää AI Builderin palvelupisteestä dokumentaatiosta tai lataa käyttöoikeusopas lisätietoja varten.

10 Dataversen tietokanta- ja tiedostokapasiteettien oikeudet yhdistetään vuokraajatasolla.

11 Dataversen tietokanta- ja tiedostokapasiteettien oikeudet ovat käytettävissä jokaisessa työnkulkukohtaisessa palvelupaketissa. Ne koskevat 5 työnkulun vähimmäisostoa. Lisätietoja on käyttöoikeusoppaassa.

Tutustu Power Automate ‑laajennuksiin

AI Builder

421,70 €

yksikköä kohti kuukaudessa2,12

Sisällytä tekoälyä työnkulkuihin mukautettujen tai valmiiden mallien avulla.

 • Sisältö:
  • AI Builder
 • Saatavana seuraavien lisäosana:
  • Nykyiset maksetut Power Automate-, Power Apps- ja Dynamics 365 -tilauspaketit

Valvomaton RPA

126,50 €

bottia kohti kuukaudessa2

Lisää mahdollisuus automatisoida vanhoja sovelluksia pöytä- tai näennäiskoneissa käyttämällä ohjelmistorobotiikkaa (RPA) valvomattomassa tilassa.

 • Sisältö:
  • Työpöytätyönkulut (RPA) valvomattomassa tilassa
  • 5 000 AI Builder -palvelupistettä kuukaudessa
 • Saatavana seuraavien lisäosana:
  • Käyttäjäkohtainen palvelupaketti, jossa on valvottu RPA tai työnkulkukohtainen palvelupaketti

12 Kukin AI Builder -lisäosayksikkö on 1 miljoonan palvelupisteen paketti vuokraajatasolla yhdistettynä. AI Builderin laskin auttaa laskemaan kustannukset.

Onko sinulla kysyttävää ostamisesta tai palvelupaketin vaatimuksista?

Resurssit ja oppiminen

Kehitä Power Automate -taitoja

Lue käyttöoikeusopas

Näytä usein kysytyt kysymykset käyttöoikeuksista

* Tämä rajoitetun ajan tarjous on käytettävissä 31.3.2023 saakka kaupallisille asiakkaille volyymikäyttöoikeuksien (VL) ja pilviratkaisujen toimittajien kanavien (CSP) kautta. Se on saatavana myös verkossa suoraan käyttäjille, joilla on Microsoft 365 ‑hallintakeskuksen ja yleisen järjestelmänvalvojan tai laskutuksen järjestelmänvalvojan roolit. Tämä tarjous koskee vain uusia asiakkaita, joilla ei määritelmän mukaan ole maksettuja käyttöoikeuksia ostohetkellä. Maksuttomat käyttöoikeudet, kuten kokeilukäyttöoikeudet, eivät estä hyödyntämästä tarjousta. Edellyttää 12 kuukauden ostoa, eikä tarjousta voi yhdistää muihin tarjouksiin. Hyväksytyt kaupalliset ja julkisen sektorin asiakkaat voivat saada suuremman, 40 prosentin alennuksen tämän tarjouksen sijaan. Katso tarkemmat tiedot.