Henkilö katsomassa kannettavaa tietokonetta tuolilla istuessaan

Yhdenmukaisuuden luominen liiketoimintaprosessien automatisoinnin avulla

Opasta jokaista monivaiheisissa prosesseissa ja varmista liiketoimintaprosessien yhdenmukaisuus Power Automaten liiketoimintaprosessien automatisointiominaisuuden (BPA) avulla.

Miksi liiketoimintaprosessien automatisointi?

Varmista, että prosesseja noudatetaan yhdenmukaisesti

Anna käyttöopastusta alusta loppuun myynti-, markkinointi- ja palveluprosessien sujuvoittamiseksi prosessien monimutkaisuudesta riippumatta.

Muodosta yhteys tarvitsemiisi tietoihin

Tehosta koko prosessia käyttämällä kaikkia tietoja ja muodostamalla niihin yhteyden kaikista lähteistä Microsoft Dataversen avulla.

Tee aiempaa enemmän tietoon perustuvia päätöksiä

Hanki merkityksellisiä tietoja liiketoimintaprosessin tietojen analytiikan avulla.

Automatisoi monivaiheiset prosessit BPA:n avulla

Kuva prosessin suunnitteluohjelmasta

Kartoita liiketoimintaprosessin vaiheet ja osavaiheet nopeasti.

Kuva BPA:n vaiheista

Seuraa visuaalisia ohjeita, joissa esitetään nykyinen tilanne ja siihen liittyvät vaiheet.

Kuva toimintokeskuksesta

Helpota hyväksyntöjen myöntämistä ja seuraavien vaiheiden suorittamista liiketoimintaprosessiluettelon tarkastelemisen avulla.

Kuva pilvityönkulkujen suorittamisesta

Suorita pilvityönkulkuja helposti suoraan liiketoimintaprosessissa.

Kuva, jossa näkyy BPA:n tietoturva

Hallinnoi käyttöoikeutta ja näkyvyyttä tietyissä liiketoimintaprosesseissa.

Kuva valmiista prosesseista

Aloita nopeasti yleisten skenaarioiden valmiiden liiketoimintaprosessien avulla.

* Käyttäjäkohtainen käyttöoikeus vaaditaan Power Automaten liiketoimintaprosessien luomista varten. Valitse Dynamics 365:n käyttöoikeuden palvelupaketit ja sisällytä tämä käyttäjäkohtainen käyttöoikeus.