Arvioi tarpeisiisi sopiva AI Builder -kapasiteetti

Käyntikortin lukija

Tunnistaa ja poimii käyntikorteista tietoja, kuten nimen ja sähköpostiosoitteen

Kuinka monta käyntikorttia käsitellään kuukaudessa?

Please enter a whole number greater than zero.

Yrityksellä on 300 myyjää, joista kukin lisää tyypillisesti 15 yhteyshenkilöä kuukaudessa mahdollisten uusien asiakkaiden tietokantaan. Automatisoidakseen käyntikorttien käsittelyn käyttämällä käyntikortin lukijaa yrityksen on ostettava yksi AI Builder ‑yksikkö.

Lue lisää käyntikortin lukijasta

Luokittelu

Lisää tekstimerkintöihin tunnisteita luonnollisen kielen käsittelyn avulla

Kuinka monta tekstimerkkijonoa on tarkoitus analysoida kuukaudessa?

Please enter a whole number greater than zero.

Yritys vastaanottaa ja käsittelee kuukausittain 40 000 asiakkaiden sähköpostiviestiä.
Automatisoidakseen luokittelun ja reitityksen oikealle tiimille käyttämällä luokittelua ja Power Automatea yrityksen on ostettava yksi AI Builder ‑yksikkö.

Lue lisää luokittelusta

Asiakirjojen käsittely

Tunnistaa ja poimii kenttiä ja taulukoita asiakirjoista

Kuinka monta sivua on tarkoitus käsitellä kuukaudessa?

Please enter a whole number greater than zero.

A company receives and processes delivery orders. To automate its shipment process using AI Builder document processing and Power Automate, the company needs to purchase 2 million service credits (2 units of AI Builder) for 20,000 pages of delivery orders per month.

Lue lisää asiakirjojen käsittelystä

Entiteettien poiminta

Tunnistaa tiettyjä tietoja tekstistä ja luokittelee sitten avainelementit ennalta määritettyihin luokkiin

Kuinka monta tekstimerkkijonoa on tarkoitus analysoida kuukaudessa?

Please enter a whole number greater than zero.

Yritys vastaanottaa ja käsittelee kuukausittain 40 000 asiakaspalautelomaketta. Jotta yritys voisi automatisoida olennaisten tietojen poiminnan sähköpostista sekä niiden tallentamisen Microsoft Dataverseen entiteettien poiminnan ja Power Automaten avulla, yrityksen on ostettava yksi AI Builder ‑yksikkö.

Lue lisää entiteettien poiminnasta

Henkilöllisyysasiakirjojen lukija

Lue ja tallenna tietoja henkilöllisyysasiakirjoista

Kuinka monta henkilöllisyysasiakirjaa käsitellään kuukaudessa?

Please enter a whole number greater than zero.

Yritys käynnistää erikoistoiminnon, jota varten asiakkaiden on lähetettävä skannattu kopio viranomaisten myöntämästä ajokortista asuintodistuksena. Jotta yritys voi automatisoida tietojen poiminnan 8 000 ajokortista, yrityksen on ostettava yksi AI Builder -yksikkö.

Lue lisää henkilöllisyysasiakirjojen lukijasta

Kuvan luokittelu

Luokittele kuvat ja liitä niihin otsikot

Kuinka monta kuvaa on tarkoitus käsitellä kuukaudessa?

Please enter a whole number greater than zero.

Yritys kerää joka kuukausi toimintojen osana 500 000 kukkakuvaa. Kukkatyypin tunnistaminen automatisoimalla näiden kuvien luokittelu edellyttää, että yritys ostaa kaksi AI Builder -yksikköä.

Lue lisää kuvien luokittelusta

Laskujen käsittely

Tunnistaa tärkeimmät tiedot ja poimii ne laskuista

Kuinka monta laskua on tarkoitus käsitellä kuukaudessa?

Please enter a whole number greater than zero.

A company receives and processes 40,000 invoices per month. To automate its invoice processing using AI Builder invoice processing and Power Automate, the company needs to purchase 2 units of AI Builder.

Lue lisää laskujen käsittelystä

Avainlauseiden poiminta

Tunnistaa ja poimii avainlauseita rakenteettomista tekstiasiakirjoista

Kuinka monta tekstimerkkijonoa on tarkoitus analysoida kuukaudessa?

Please enter a whole number greater than zero.

Yritys järjesti asiakkailleen tapahtuman ja pyysi jokaista osallistujaa kertomaan mielipiteensä tapahtumasta palautelomakkeella. Poimiakseen avainlauseet 1 000 lomakevastauksesta yrityksen on ostettava yksi AI Builder ‑yksikkö.

Lue lisää avainlauseiden poiminnasta

Kielen tunnistus

Määrittää tekstiasiakirjan pääasiallisen kielen

Kuinka monta tekstimerkkijonoa on tarkoitus analysoida kuukaudessa?

Please enter a whole number greater than zero.

A company has a global network of customers who contact the company’s support team via email. The support team receives 30,000 emails per day. These emails are routed to customer service centers in specific geographies based on the languages used in the emails. To fully automate the process of language detection, the company needs to purchase 2 units of AI Builder.

Lue lisää kielen tunnistuksesta

Objektintunnistus

Yleinen objektintunnistus

Tunnistaa, laskee ja nimeää nimikkeet kuvista

Kuinka monta mallia on tarkoitus kouluttaa kuukaudessa?

Anna kokonaisluku, joka on suurempi kuin nolla.

Kuinka monta mallikohtaista kuvaa on tarkoitus kouluttaa?

Anna kokonaisluku, joka on suurempi kuin nolla.

Kuinka monta kuvaa koulutetun mallin on tarkoitus käsitellä kuukaudessa?

Anna kokonaisluku, joka on suurempi kuin nolla.

Toimialuekohtainen objektintunnistus

Tunnistaa, laskee ja nimeää kuvista tietyntyyppiset nimikkeet, kuten tuotemerkkien logot tai vähittäismyyntihyllyillä olevat esineet

Kuinka monta mallia on tarkoitus kouluttaa kuukaudessa?

Anna kokonaisluku, joka on suurempi kuin nolla.

Kuinka monta mallikohtaista kuvaa on tarkoitus kouluttaa?

Anna kokonaisluku, joka on suurempi kuin nolla.

Kuinka monta kuvaa koulutetun mallin on tarkoitus käsitellä kuukaudessa?

Anna kokonaisluku, joka on suurempi kuin nolla.

A manufacturing company assembles products on a production line. A control camera takes snapshots of the production line every 5 seconds, alerting the line manager in case of missing parts. To automatically detect the presence of parts, retraining the model every month, the company needs to purchase 2 units of AI Builder.

Lue lisää objektintunnistuksesta

Ennusteet

Käyttää historiallisia tietomalleja ja tuloksia tulevien tulosten ennustamiseen

Kuinka monta mallia tarvitset?

Anna kokonaisluku, joka on suurempi kuin nolla.

Kuinka monta tulosta ennustat mallia kohden?

Anna kokonaisluku, joka on suurempi kuin nolla.

Kuinka usein ennusteet on tarpeen päivittää?

Yritys haluaa ennustaa asiakasvaihtuvuuden käyttämällä 2,5 miljoonan asiakkaan tietokantaansa. Kouluttaakseen AI Builderin ennustemallin ja päivittääkseen ennustetun vaihtuvuuden kerran kuussa niin, että toiminta ei keskeydy, yrityksen on ostettava yksi AI Builder ‑yksikkö.

Lue lisää ennusteista

Kuittien käsittely

Tunnistaa tärkeimmät tiedot ja poimii ne kuiteista

Kuinka monta kuittia on tarkoitus käsitellä kuukaudessa?

Please enter a whole number greater than zero.

Yritys vastaanottaa ja käsittelee kuukausittain 2 000 kuittia. Jotta yritys voisi automatisoida kulujen raportoinnin AI Builderin kuittien käsittelyn ja Power Automaten avulla, yrityksen on ostettava yksi AI Builder ‑yksikkö.

Lue lisää kuittien käsittelystä

Asenneanalyysi

Tunnistaa positiivisen, negatiivisen tai neutraalin asenteen tekstitiedoista

Kuinka monta tekstimerkkijonoa on tarkoitus analysoida kuukaudessa?

Please enter a whole number greater than zero.

Yritys hankkii palautetta uudesta tuotteestaan lähettämällä kyselylomakkeen 1 000 asiakkaalle. Tämän jälkeen yritys määrittää positiivisen, negatiivisen ja neutraalin asenteen prosenttiosuuden. Analysoidakseen palautteen asenteen automaattisesti yrityksen on ostettava yksi AI Builder ‑yksikkö.

Lue lisää asenneanalyysistä

Tekstintunnistus

Käyttää optista merkkien tunnistusta (OCR) tulostetun ja käsinkirjoitetun tekstin tunnistamiseen kuvista

Kuinka monta kuvaa on tarkoitus käsitellä kuukaudessa?

Please enter a whole number greater than zero.

Yrityksellä on 20 kenttäoperaattoria, jotka käyttävät tekstintunnistusta myyntiautomaattien tunnusten poimimiseen valokuvista. Jotta yritys voi automatisoida täysin automaattitunnusten poimimisen kuvista, sen on ostettava miljoona palveluhyvitystä (yksi AI Builder ‑yksikkö) 50 000 kuvalle kuukaudessa.

Lisätietoja tekstintunnistuksesta

Tekstin kääntäminen

Tekstin kääntäminen yli 60 kielelle

Kuinka monta tekstimerkkijonoa on tarkoitus analysoida kuukaudessa?

Please enter a whole number greater than zero.

A company receives 60,000 customer requests per month in different languages. To automate the translation of those requests using AI Builder text translation and Power Automate, the company needs to purchase 2 units of AI Builder.

Lisätietoja tekstin kääntämisestä
t

Kustannusarvio 1, 2

AI Builder ‑lisäosayksiköt 3 0 yksiköt
$0 kuukausimaksu

1Hinnat ovat arvioita. Ne voivat muuttua, eivätkä ne edusta virallisia tarjouksia. Todelliset kapasiteettitarpeet voivat vaihdella merkittävästi käyttötiheyden, koulutusten määrän ja muiden tekijöiden perusteella. Tätä arviota pidetään vain ohjeena, eikä se toimi takeena suorituskyvystä tai todellisesta hinnasta.

2 Näytetty AI Builder ‑yksiköiden määrä ja vastaavat maksut edustavat sekä malleja, jotka ovat yleisesti saatavana, että malleja, jotka on tällä hetkellä julkaistu esiversioina. Vain yleisesti saatavana olevat mallit kuluttavat AI Builder ‑kapasiteettia. Lue lisää julkaisun tilasta.

3 AI Builder ‑lisäosan hinnoittelu ei sisällä Power Apps-, Power Automate- tai Dynamics 365 ‑peruslisenssiä.