Arvioi tarpeisiisi sopiva AI Builder -kapasiteetti

Käyntikortin lukija

Tunnistaa ja poimii käyntikorteista tietoja, kuten nimen ja sähköpostiosoitteen

Kuinka monta käyntikorttia käsitellään kuukaudessa?

Please enter a whole number greater than zero.

Yrityksellä on 300 myyjää, joista kukin lisää tyypillisesti 15 yhteyshenkilöä kuukaudessa mahdollisten uusien asiakkaiden tietokantaan. Automatisoidakseen käyntikorttien käsittelyn käyttämällä käyntikortin lukijaa yrityksen on ostettava yksi AI Builder ‑yksikkö.

Lue lisää käyntikortin lukijasta

Luokittelu

Lisää tekstimerkintöihin tunnisteita luonnollisen kielen käsittelyn avulla

Kuinka monta tekstimerkkijonoa on tarkoitus analysoida kuukaudessa?

Please enter a whole number greater than zero.

Yritys vastaanottaa ja käsittelee kuukausittain 40 000 asiakkaiden sähköpostiviestiä.
Automatisoidakseen luokittelun ja reitityksen oikealle tiimille käyttämällä luokittelua ja Power Automatea yrityksen on ostettava yksi AI Builder ‑yksikkö.

Lue lisää luokittelusta

Asiakirjojen käsittely

Tunnistaa ja poimii kenttiä ja taulukoita asiakirjoista

Kuinka monta sivua on tarkoitus käsitellä kuukaudessa?

Please enter a whole number greater than zero.

Yritys vastaanottaa ja käsittelee toimitustilauksia. Jotta yritys voi automatisoida toimitusprosessin AI Builderin asiakirjojen käsittelyn ja Power Automaten avulla, zrityksen on ostettava kaksi miljoonaa palveluhyvitystä (kaksi AI Builder -yksikköä) 20 000 sivulle toimitustilauksia kuukaudessa.

Lue lisää asiakirjojen käsittelystä

Entiteettien poiminta

Tunnistaa tiettyjä tietoja tekstistä ja luokittelee sitten avainelementit ennalta määritettyihin luokkiin

Kuinka monta tekstimerkkijonoa on tarkoitus analysoida kuukaudessa?

Please enter a whole number greater than zero.

Yritys vastaanottaa ja käsittelee kuukausittain 40 000 asiakaspalautelomaketta. Jotta yritys voisi automatisoida olennaisten tietojen poiminnan sähköpostista sekä niiden tallentamisen Microsoft Dataverseen entiteettien poiminnan ja Power Automaten avulla, yrityksen on ostettava yksi AI Builder ‑yksikkö.

Lue lisää entiteettien poiminnasta

Henkilöllisyysasiakirjojen lukija

Lue ja tallenna tietoja henkilöllisyysasiakirjoista

Kuinka monta henkilöllisyysasiakirjaa käsitellään kuukaudessa?

Please enter a whole number greater than zero.

Yritys käynnistää erikoistoiminnon, jota varten asiakkaiden on lähetettävä skannattu kopio viranomaisten myöntämästä ajokortista asuintodistuksena. Jotta yritys voi automatisoida tietojen poiminnan 8 000 ajokortista, yrityksen on ostettava yksi AI Builder -yksikkö.

Lue lisää henkilöllisyysasiakirjojen lukijasta

Kuvan luokittelu

Luokittele kuvat ja liitä niihin otsikot

Kuinka monta kuvaa on tarkoitus käsitellä kuukaudessa?

Please enter a whole number greater than zero.

Yritys kerää joka kuukausi toimintojen osana 500 000 kukkakuvaa. Kukkatyypin tunnistaminen automatisoimalla näiden kuvien luokittelu edellyttää, että yritys ostaa kaksi AI Builder -yksikköä.

Lue lisää kuvien luokittelusta

Laskujen käsittely

Tunnistaa tärkeimmät tiedot ja poimii ne laskuista

Kuinka monta laskua on tarkoitus käsitellä kuukaudessa?

Please enter a whole number greater than zero.

Yritys vastaanottaa ja käsittelee kuukausittain 40 000 laskua. Jotta yritys voi automatisoida laskujen käsittelyn AI Builderin laskujen käsittelyn ja Power Automaten avulla, yrityksen on ostettava kaksi AI Builder -yksikköä.

Lue lisää laskujen käsittelystä

Avainlauseiden poiminta

Tunnistaa ja poimii avainlauseita rakenteettomista tekstiasiakirjoista

Kuinka monta tekstimerkkijonoa on tarkoitus analysoida kuukaudessa?

Please enter a whole number greater than zero.

Yritys järjesti asiakkailleen tapahtuman ja pyysi jokaista osallistujaa kertomaan mielipiteensä tapahtumasta palautelomakkeella. Poimiakseen avainlauseet 1 000 lomakevastauksesta yrityksen on ostettava yksi AI Builder ‑yksikkö.

Lue lisää avainlauseiden poiminnasta

Kielen tunnistus

Määrittää tekstiasiakirjan pääasiallisen kielen

Kuinka monta tekstimerkkijonoa on tarkoitus analysoida kuukaudessa?

Please enter a whole number greater than zero.

Yrityksellä on maailmanlaajuinen verkosto asiakkaita, jotka ottavat yhteyttä yrityksen tukihenkilöstöön sähköpostitse. Tukihenkilöstö saa päivittäin 30 000 sähköpostiviestiä. Nämä sähköpostiviestit reititetään asiakaspalvelukeskuksiin maantieteellisten alueiden mukaan viestissä käytetyn kielen perusteella. Automatisoidakseen kielen tunnistuksen prosessin täysin yrityksen on ostettava kaksi AI Builder ‑yksikköä.

Lue lisää kielen tunnistuksesta

Objektintunnistus

Yleinen objektintunnistus

Tunnistaa, laskee ja nimeää nimikkeet kuvista

Kuinka monta mallia on tarkoitus kouluttaa kuukaudessa?

Anna kokonaisluku, joka on suurempi kuin nolla.

Kuinka monta mallikohtaista kuvaa on tarkoitus kouluttaa?

Anna kokonaisluku, joka on suurempi kuin nolla.

Kuinka monta kuvaa koulutetun mallin on tarkoitus käsitellä kuukaudessa?

Anna kokonaisluku, joka on suurempi kuin nolla.

Toimialuekohtainen objektintunnistus

Tunnistaa, laskee ja nimeää kuvista tietyntyyppiset nimikkeet, kuten tuotemerkkien logot tai vähittäismyyntihyllyillä olevat esineet

Kuinka monta mallia on tarkoitus kouluttaa kuukaudessa?

Anna kokonaisluku, joka on suurempi kuin nolla.

Kuinka monta mallikohtaista kuvaa on tarkoitus kouluttaa?

Anna kokonaisluku, joka on suurempi kuin nolla.

Kuinka monta kuvaa koulutetun mallin on tarkoitus käsitellä kuukaudessa?

Anna kokonaisluku, joka on suurempi kuin nolla.

Teollisuusyritys kokoaa tuotteita tuotantolinjalla. Valvontakamera ottaa tilannekuvia tuotantolinjalta 5 sekunnin välein ja ilmoittaa linjapäällikölle, jos osia puuttuu. Osien paikallaolon automaattista tunnistusta ja mallin kuukausittain tapahtuvaa uudelleenkoulutusta varten yrityksen on ostettava kaksi AI Builder -yksikköä.

Lue lisää objektintunnistuksesta

Ennusteet

Käyttää historiallisia tietomalleja ja tuloksia tulevien tulosten ennustamiseen

Kuinka monta mallia tarvitset?

Anna kokonaisluku, joka on suurempi kuin nolla.

Kuinka monta tulosta ennustat mallia kohden?

Anna kokonaisluku, joka on suurempi kuin nolla.

Kuinka usein ennusteet on tarpeen päivittää?

Yritys haluaa ennustaa asiakasvaihtuvuuden käyttämällä 2,5 miljoonan asiakkaan tietokantaansa. Kouluttaakseen AI Builderin ennustemallin ja päivittääkseen ennustetun vaihtuvuuden kerran kuussa niin, että toiminta ei keskeydy, yrityksen on ostettava yksi AI Builder ‑yksikkö.

Lue lisää ennusteista

Kuittien käsittely

Tunnistaa tärkeimmät tiedot ja poimii ne kuiteista

Kuinka monta kuittia on tarkoitus käsitellä kuukaudessa?

Please enter a whole number greater than zero.

Yritys vastaanottaa ja käsittelee kuukausittain 2 000 kuittia. Jotta yritys voisi automatisoida kulujen raportoinnin AI Builderin kuittien käsittelyn ja Power Automaten avulla, yrityksen on ostettava yksi AI Builder ‑yksikkö.

Lue lisää kuittien käsittelystä

Asenneanalyysi

Tunnistaa positiivisen, negatiivisen tai neutraalin asenteen tekstitiedoista

Kuinka monta tekstimerkkijonoa on tarkoitus analysoida kuukaudessa?

Please enter a whole number greater than zero.

Yritys hankkii palautetta uudesta tuotteestaan lähettämällä kyselylomakkeen 1 000 asiakkaalle. Tämän jälkeen yritys määrittää positiivisen, negatiivisen ja neutraalin asenteen prosenttiosuuden. Analysoidakseen palautteen asenteen automaattisesti yrityksen on ostettava yksi AI Builder ‑yksikkö.

Lue lisää asenneanalyysistä

Tekstintunnistus

Käyttää optista merkkien tunnistusta (OCR) tulostetun ja käsinkirjoitetun tekstin tunnistamiseen kuvista

Kuinka monta kuvaa on tarkoitus käsitellä kuukaudessa?

Please enter a whole number greater than zero.

Yrityksellä on 20 kenttäoperaattoria, jotka käyttävät tekstintunnistusta myyntiautomaattien tunnusten poimimiseen valokuvista. Jotta yritys voi automatisoida täysin automaattitunnusten poimimisen kuvista, sen on ostettava miljoona palveluhyvitystä (yksi AI Builder ‑yksikkö) 50 000 kuvalle kuukaudessa.

Lisätietoja tekstintunnistuksesta

Tekstin kääntäminen

Tekstin kääntäminen yli 60 kielelle

Kuinka monta tekstimerkkijonoa on tarkoitus analysoida kuukaudessa?

Please enter a whole number greater than zero.

Yritys vastaanottaa kuukausittain 60 000 asiakaspyyntöä eri kielillä. Jotta yritys voi automatisoida näiden pyyntöjen kääntämisen AI Builderin tekstin kääntämisen ja Power Automaten avulla, sen on ostettava kaksi AI Builder -yksikköä.

Lisätietoja tekstin kääntämisestä

Tekstin luominen GPT:n ja tekoälykehotteiden avulla

Luo tekstiä, tee yhteenvetoja asiakirjoista ja paljon muuta GPT:n avulla

Kuinka monta GPT-pyyntöä on tarkoitus suorittaa kuukaudessa?

Please enter a whole number greater than zero.

Yritys vastaanottaa ja käsittelee asiakkaiden sähköpostiviestejä. Kukin GPT-pyyntö sisältää sähköpostisyötteen, joka sisältää keskimäärin 500 sanaa eli 350 tunnusta sekä pyynnön (300 sanaa eli 210 tunnusta). Luodussa vastauksessa on oltava noin 500 sanaa (350 tunnusta). Yrityksen on ostettava 3 miljoonaa palvelupistettä (3 AI Builder -yksikköä) 200 000 sähköpostiviestille kuukaudessa, jotta vastauksia voi automatisoida AI Builder GPT:n ja Power Automaten avulla.

Lisätietoja Tekstin luonnista
t

Kustannusarvio 1, 2

AI Builder -lisäosayksiköt 3, 4 0 yksiköt
$0 kuukausimaksu

1Hinnat ovat arvioita. Ne voivat muuttua, eivätkä ne edusta virallisia tarjouksia. Todelliset kapasiteettitarpeet voivat vaihdella merkittävästi käyttötiheyden, koulutusten määrän ja muiden tekijöiden perusteella. Tätä arviota pidetään vain ohjeena, eikä se toimi takeena suorituskyvystä tai todellisesta hinnasta.

2 Näytetty AI Builder ‑yksiköiden määrä ja vastaavat maksut edustavat sekä malleja, jotka ovat yleisesti saatavana, että malleja, jotka on tällä hetkellä julkaistu esiversioina. Vain yleisesti saatavana olevat mallit kuluttavat AI Builder ‑kapasiteettia. Lue lisää julkaisun tilasta.

3 AI Builder ‑lisäosan hinnoittelu ei sisällä Power Apps-, Power Automate- tai Dynamics 365 ‑peruslisenssiä.

4 Lisäosayksikön hinta riippuu määrästä. Jos ostetaan 1–9 yksikköä, hinta on 500 $ (taso 1), 10–49 yksikköä 375 $ (taso 2) ja yli 50 yksikköä 250 $ (taso 3).