Cene za Power Automate

Licenca po uporabniku

Paket na uporabnika

12,60 €

na uporabnika/mesec

Posameznim uporabnikom omogočite analiziranje procesov in ustvarjanje neomejenih tokov za oblak na podlagi svojih edinstvenih potreb.

  • Zdaj na voljo za nakup s kreditno kartico.
Na voljo je časovno omejena ponudba za 15 USD1

Licenca po uporabniku

Paket na uporabnika s spremljano RPA

33,70 €

na uporabnika/mesec

Posameznim uporabnikom omogočite analiziranje procesov in ustvarjanje neomejenih tokov za oblak ter avtomatiziranje starejših aplikacij prek robotska avtomatizacija postopkov (RPA) in UI.

  • Vključuje 5.000 dobroimetij za storitev AI Builder mesečno.
  • Zdaj na voljo za nakup s kreditno kartico.

Licenca po toku

Paket na tok

84,30 €

na tok/mesec; najmanj 5 tokov2

Izvedite tokove za oblak z rezervirano zmogljivostjo za neomejeno število uporabnikov v svoji organizaciji.

Cene, prikazane zgoraj, so samo za namene trženja in morda ne odražajo dejanske cene po ceniku zaradi valute, države/regije in dejavnikov, povezanih z regionalnimi različicami. Vaša dejanska cena bo prikazana na blagajni.

1 Paket Power Automate na uporabnika s spremljano RPA je upravičenim strankam poleg standardnih cen za omejen čas na voljo po ceni 15 USD na uporabnika/mesec. Ta časovno omejena ponudba je komercialnim strankam ter strankam po svetu in strankam v državni upravi ZDA na voljo od 1. aprila 2021 do 30. junija 2022 v okviru količinskega licenciranja (VL) in distribucijskih kanalov za ponudnike oblačnih storitev (CSP). Na voljo je tudi neposredno v spletu uporabnikom z dostopom do skrbniškega središča za Microsoft 365 in z vlogami globalnih skrbnikov ali skrbnikov za obračunavanje. Najmanjši nakup je 5.000 licenc in veljajo tudi drugi pogoji. Stik z oddelkom za prodajo za več informacij.

2 Minimalna zahteva za nakup je pet tokov.

Power Automate za namizje je zdaj vgrajen v Windows 11

Raziščite pakete za Power Automate

Raziščite pakete za Power Automate
Paket na uporabnika
$15 na uporabnika/mesec
Paket na uporabnika s spremljano RPA
$40.00 na uporabnika/mesec
Paket na tok
$100.00 na mesec
Rudarstvo procesov
Vizualiziranje in analiziranje procesov z orodjem Process Advisor3

Vključeno v paketu na uporabnika

Vključeno v paketu na uporabnika s spremljano RPA

--

Avtomatizacija namizja in oblaka4
Izvajanje tokov za oblak (avtomatizirano, načrtovano in takojšnje)3

Vključeno v paketu na uporabnika

Vključeno v paketu na uporabnika s spremljano RPA

Vključeno v paketu na tok

Izvajanje potekov poslovnih procesov3

Vključeno v paketu na uporabnika

Vključeno v paketu na uporabnika s spremljano RPA

Vključeno v paketu na tok

Izvajanje spremljanih tokov za namizje RPA5

--

Vključeno v paketu na uporabnika s spremljano RPA

--

Izvajanje nespremljanih tokov za namizje RPA5

--

(na bot6) (na bot6)
Vključitev UI z orodjem AI Builder7
5.000 dobroimetij za storitev/mesec
Podatkovna povezljivost, shramba in upravljanje
Vzpostavite povezavo s svojimi podatki Uporaba vnaprej zgrajenih priključkov
Uporaba povezovalnikov po meri in lokalnih povezovalnikov
Shranjevanje in upravljanje podatkov Ustvarjanje entitet po meri in dostop do njih
Uporabite Microsoft Dataverse (prej Common Data Service) 250 MB zmogljivost zbirke podatkov8 250 MB zmogljivost zbirke podatkov8 250 MB zmogljivost zbirke podatkov8, 9
2 GB zmogljivost za datoteke8 2 GB zmogljivost za datoteke8 1 GB zmogljivost za datoteke8, 9
Raziščite pakete za Power Automate
Paket na uporabnika
$15 na uporabnika/mesec
Paket na uporabnika s spremljano RPA
$40.00 na uporabnika/mesec
Paket na tok
$100.00 na mesec
Rudarstvo procesov
Vizualiziranje in analiziranje procesov z orodjem Process Advisor3

Vključeno v paketu na uporabnika

Vključeno v paketu na uporabnika s spremljano RPA

--

Avtomatizacija namizja in oblaka4
Izvajanje tokov za oblak (avtomatizirano, načrtovano in takojšnje)3

Vključeno v paketu na uporabnika

Vključeno v paketu na uporabnika s spremljano RPA

Vključeno v paketu na tok

Izvajanje potekov poslovnih procesov3

Vključeno v paketu na uporabnika

Vključeno v paketu na uporabnika s spremljano RPA

Vključeno v paketu na tok

Izvajanje spremljanih tokov za namizje RPA5

--

Vključeno v paketu na uporabnika s spremljano RPA

--

Izvajanje nespremljanih tokov za namizje RPA5

--

(na bot6) (na bot6)
Vključitev UI z orodjem AI Builder7
5.000 dobroimetij za storitev/mesec
Podatkovna povezljivost, shramba in upravljanje
Vzpostavite povezavo s svojimi podatki Uporaba vnaprej zgrajenih priključkov
Uporaba povezovalnikov po meri in lokalnih povezovalnikov
Shranjevanje in upravljanje podatkov
Ustvarjanje entitet po meri in dostop do njih
Uporabite Microsoft Dataverse (prej Common Data Service)
250 MB zmogljivost zbirke podatkov8 250 MB zmogljivost zbirke podatkov8 250 MB zmogljivost zbirke podatkov8
2 GB zmogljivost za datoteke8 2 GB zmogljivost za datoteke8 2 GB zmogljivost za datoteke8
Raziščite pakete za Power Automate
Paket na uporabnika
$15 na uporabnika/mesec
Paket na uporabnika s spremljano RPA
$40.00 na uporabnika/mesec
Paket na tok
$100.00 na mesec
Rudarstvo procesov
Vizualiziranje in analiziranje procesov z orodjem Process Advisor3

Vključeno v paketu na uporabnika

Vključeno v paketu na uporabnika s spremljano RPA

--

Avtomatizacija namizja in oblaka4
Izvajanje tokov za oblak (avtomatizirano, načrtovano in takojšnje)3

Vključeno v paketu na uporabnika

Vključeno v paketu na uporabnika s spremljano RPA

Vključeno v paketu na tok

Izvajanje potekov poslovnih procesov3

Vključeno v paketu na uporabnika

Vključeno v paketu na uporabnika s spremljano RPA

Vključeno v paketu na tok

Izvajanje spremljanih tokov za namizje RPA5

--

Vključeno v paketu na uporabnika s spremljano RPA

--

Izvajanje nespremljanih tokov za namizje RPA5

--

(na bot6) (na bot6)
Vključitev UI z orodjem AI Builder7
5.000 dobroimetij za storitev/mesec
Podatkovna povezljivost, shramba in upravljanje
Vzpostavite povezavo s svojimi podatki
Uporaba vnaprej zgrajenih priključkov
Uporaba povezovalnikov po meri in lokalnih povezovalnikov
Shranjevanje in upravljanje podatkov
Ustvarjanje entitet po meri in dostop do njih
Uporabite Microsoft Dataverse (prej Common Data Service)
250 MB zmogljivost zbirke podatkov8 250 MB zmogljivost zbirke podatkov8 250 MB zmogljivost zbirke podatkov8
2 GB zmogljivost za datoteke8 2 GB zmogljivost za datoteke8 2 GB zmogljivost za datoteke8

3 V okviru omejitev storitve. Preberite več o zahtevah za Power Platform in drugih omejitvah.

4. Posamezne vrste potekov so opredeljene v tehnični dokumentaciji.

5 Vključena sta ustvarjanje tokov za namizje ter orkestracija in upravljanje botov.

6 Za hkratne primerke posameznega postopka je potreben dodaten nenadzorovan bot za vsak primerek – z osnovno licenco, ki izpolnjuje pogoje, je mogoče uporabiti več nespremljanih dodatkov za RPA. Za več informacij prenesite vodnik za licenciranje.

7 Količina dobroimetja storitve AI Builder se združuje v skupine na ravni najemnikov. Količino lahko dokupite po ceni 1 mio dobroimetij za storitve za 500 USD/mesečno. Več o dobroimetjih za storitev AI Builder lahko preberete v dokumentaciji, za več informacij pa lahko prenesete tudi vodnik za licenciranje.

8 Zbirka podatkov storitve Dataverse in upravičenosti do shrambe za datoteke se zbirajo na ravni najemnika.

9 Zbirka podatkov Dataverse in upravičenosti do shrambe za datoteke so na voljo za vsak paket na tok in veljajo za najmanjši nakup 5 tokov. Več informacij je v vodniku za licenciranje.

Raziščite dodatke za Power Automate

AI Builder

421,70 €

na enoto/mesec10

Vdelajte UI v svoje postopke.

Dodatek za nespremljano RPA

126,50 €

na bot/mesec

Avtomatizirajte zaledne postopke z robotsko avtomatizacijo postopkov (RPA) – ne da bi potrebovali interakcijo posameznika.

10 Vsaka dodatna enota AI Builder je paket 1 mio dobroimetij za storitev, združenih v skupine na ravni najemnika. Za oceno stroškov uporabite kalkulator orodja AI Builder.

Ali imate vprašanja o nakupu ali zahtevah paketa?

Viri in učenje

Razvijte svoje poznavanje storitve Power Automate

Preberite vodnik za licenciranje

Oglejte si pogosta vprašanja o licenciranju