Predložak usluge Microsoft Power Automate

Microsoft Dataverse (naslijeđeni) Custom action

Gumb Microsoft Dataverse

By Zajednica Microsoft Power Automate

Stvorite jednu ili više akcija koje će se dogoditi kada se odaberu zapisi na portalu Microsoft Dataverse. Za upotrebu tog toka s platforme Microsoft Dataverse odaberite zapise koje želite poslati u tok, idite na traku naredbi na vrhu zaslona, odaberite Tokovi, a zatim odaberite ovaj tok.

Ikona toka

Radite manje, a napravite više

Povežite svoje omiljene aplikacije za automatizaciju ponavljajućih zadataka.

Ikona reprodukcije

Pogledajte kako radi

Pogledajte kratki videozapis o usluzi Microsoft Power Automate.

Ikona knjige

Razvoj vještina

Saznajte kako izraditi tokove od jednostavnih do naprednih.

Još predložaka za isprobavanje