Određivanje cijene za Power Automate

Planovi pretplate

Najbolje za tvrtke koje žele predvidljivo licenciranje s planovima po korisniku ili po toku

Licenca po korisniku

Plan po korisniku

14 €

po korisniku mjesečno

Omogućite pojedincima da automatiziraju aplikacije u oblaku, usluge i podatke uz automatizaciju digitalnih procesa (DPA). Taj plan ljudima omogućuje da izrade i izvršavaju neograničen broj tokova.

Uključuje sljedeće:

 • tokove oblaka (DPA)

Licenca po korisniku

Plan po korisniku s nadziranim RPA-om

37,40 €

po korisniku mjesečno

Omogućite iste mogućnosti kao za osnovni plan uz mogućnost automatizacije naslijeđenih aplikacija na radnoj površini putem robotske automatizacije procesa (RPA) u nadziranom načinu.

Uključuje sljedeće:

 • tokove oblaka (DPA)
 • tokove radne površine (RPA) u nadziranom načinu
 • 5000 kredita za usluge AI Builder mjesečno

Licenca po toku

Plan po toku

93,60 €

po toku / mjesečno; minimalno 5 tokova1, 2

Omogućite neograničenom broju ljudi u tvrtki ili ustanovi da izvršavaju automatizaciju digitalnih procesa (DPA) iz istog toka.

Uključuje sljedeće:

 • tokove oblaka (DPA)

Planovi plaćanja prema potrošnji

Najbolje za tvrtke koje žele fleksibilnost plaćanja samo kada osoba izvrši tok povezan na premium poveznike3

Licenca po izvršavanju toka

 

0,60 €

po izvršavanju toka4

Plaćanje po svakom izvršavanju toka oblaka

Uključuje sljedeće:

 • tokove oblaka (DPA)

Licenca po izvršavanju toka

 

0,60 €

po izvršavanju toka4

Plaćanje pa svakom izvršavanju toka radne površine (nadzirani način)

Uključuje sljedeće:

 • tokove radne površine (RPA) u nadziranom načinu

Licenca po izvršavanju toka

 

2,80 €

po izvršavanju toka4

Plaćanje pa svakom izvršavanju toka radne površine (nenadzirani način)

Uključuje sljedeće:

 • tokove radne površine (RPA) u nenadziranom načinu

Prikazane cijene samo su u marketinške svrhe i ne moraju odražavati stvarnu cijenu prema cjeniku zbog čimbenika kao što su valuta, država, regija i organizacija. Vaša stvarna cijena prikazat će se prilikom plaćanja.

1 Minimalni uvjet za kupnju je pet tokova.

2 Zahtijeva pristup centru za administratore za Microsoft 365 s ulogama globalnog administratora ili administratora naplate.

3 Izvršavanja tokova naplaćuju se mjesečno i naplaćuje se kao dio pretplate na Azure. Saznajte kako se izvršavanja toka mjere.

4 Potrebna je pretplata na Azure.

Početak rada na servisu Power Automate

Istražite planove pretplate

Istražite planove pretplate
Plan po korisniku
$15 po korisniku mjesečno
Plan po korisniku s nadziranim RPA-om
$40.00 po korisniku mjesečno
Plan po toku
Od $100.00 mjesečno
Dubinska analiza procesa i zadataka
Vizualizacija i analiza procesa s pomoću alata Process Advisor5

Uključeno u plan po korisniku

Uključeno u plan po korisniku uz nadzirani RPA

--

Automatizacija radne površine i oblaka6
Izvršavanje tokova oblaka5

Uključeno u plan po korisniku

Uključeno u plan po korisniku uz nadzirani RPA

Uključeno u plan po toku

Izvršavanje tokova za poslovne procese5

Uključeno u plan po korisniku

Uključeno u plan po korisniku uz nadzirani RPA

Uključeno u plan po toku

Izvršavanje RPA tokova radne površine u nadziranom načinu7

--

Uključeno u plan po korisniku uz nadzirani RPA

--

Izvršavanje RPA tokova radne površine u nenadziranom načinu7

--

(po botu)8 (po botu)8
Uključite umjetnu inteligenciju u svoje tokove koristeći AI Builder9
5000 kredita za usluge mjesečno
Povezivanje i pohrana podataka te upravljanje njima
Povežite svoje podatke Upotreba unaprijed izrađenih poveznika
Upotreba prilagođenih i lokalnih poveznika
Pohranjivanje podataka i upravljanje njima Izrada prilagođenih entiteta i pristup njima
Upotreba usluge Microsoft Dataverse (prethodno Common Data Service) Kapacitet baze podataka od 250 MB10 Kapacitet baze podataka od 250 MB10 Kapacitet baze podataka od 250 MB10, 11
Kapacitet datoteka od 2 GB10 Kapacitet datoteka od 2 GB10 Kapacitet datoteka od 2 GB10, 11
Istražite planove pretplate
Plan po korisniku
$15 po korisniku mjesečno
Plan po korisniku s nadziranim RPA-om
$40.00 po korisniku mjesečno
Plan po toku
Od $100.00 mjesečno
Dubinska analiza procesa i zadataka
Vizualizacija i analiza procesa s pomoću alata Process Advisor5

Uključeno u plan po korisniku

Uključeno u plan po korisniku uz nadzirani RPA

--

Automatizacija radne površine i oblaka6
Izvršavanje tokova oblaka5

Uključeno u plan po korisniku

Uključeno u plan po korisniku uz nadzirani RPA

Uključeno u plan po toku

Izvršavanje tokova za poslovne procese5

Uključeno u plan po korisniku

Uključeno u plan po korisniku uz nadzirani RPA

Uključeno u plan po toku

Izvršavanje RPA tokova radne površine u nadziranom načinu7

--

Uključeno u plan po korisniku uz nadzirani RPA

--

Izvršavanje RPA tokova radne površine u nenadziranom načinu7

--

(po botu)8 (po botu)8
Uključite umjetnu inteligenciju u svoje tokove koristeći AI Builder9
5000 kredita za usluge mjesečno
Povezivanje i pohrana podataka te upravljanje njima
Povežite svoje podatke Upotreba unaprijed izrađenih poveznika
Upotreba prilagođenih i lokalnih poveznika
Pohranjivanje podataka i upravljanje njima
Izrada prilagođenih entiteta i pristup njima
Upotreba usluge Microsoft Dataverse (prethodno Common Data Service)
Kapacitet baze podataka od 250 MB10 Kapacitet baze podataka od 250 MB10 Kapacitet baze podataka od 250 MB10, 11
Kapacitet datoteka od 2 GB10 Kapacitet datoteka od 2 GB10 Kapacitet datoteka od 2 GB10, 11
Istražite planove pretplate
Plan po korisniku
$15 po korisniku mjesečno
Plan po korisniku s nadziranim RPA-om
$40.00 po korisniku mjesečno
Plan po toku
Od $100.00 mjesečno
Dubinska analiza procesa i zadataka
Vizualizacija i analiza procesa s pomoću alata Process Advisor5

Uključeno u plan po korisniku

Uključeno u plan po korisniku uz nadzirani RPA

--

Automatizacija radne površine i oblaka6
Izvršavanje tokova oblaka5

Uključeno u plan po korisniku

Uključeno u plan po korisniku uz nadzirani RPA

Uključeno u plan po toku

Izvršavanje tokova za poslovne procese5

Uključeno u plan po korisniku

Uključeno u plan po korisniku uz nadzirani RPA

Uključeno u plan po toku

Izvršavanje RPA tokova radne površine u nadziranom načinu7

--

Uključeno u plan po korisniku uz nadzirani RPA

--

Izvršavanje RPA tokova radne površine u nenadziranom načinu7

--

(po botu)8 (po botu)8
Uključite umjetnu inteligenciju u svoje tokove koristeći AI Builder9
5000 kredita za usluge mjesečno
Povezivanje i pohrana podataka te upravljanje njima
Povežite svoje podatke
Upotreba unaprijed izrađenih poveznika
Upotreba prilagođenih i lokalnih poveznika
Pohranjivanje podataka i upravljanje njima
Izrada prilagođenih entiteta i pristup njima
Upotreba usluge Microsoft Dataverse (prethodno Common Data Service)
Kapacitet baze podataka od 250 MB10 Kapacitet baze podataka od 250 MB10 Kapacitet baze podataka od 250 MB10, 11
Kapacitet datoteka od 2 GB10 Kapacitet datoteka od 2 GB10 Kapacitet datoteka od 2 GB10, 11

Istražite planove plaćanja po potrošnji

Istražite planove plaćanja po potrošnji
Po izvršavanju toka oblaka ili toka radne površine
(nadzirani način)
Po toku radne površine
(nenadzirani način)
Automatizacija radne površine i oblaka6
Izvršavanje tokova oblaka5

Uključeno u plan plaćanja po izvršavanju toka oblaka ili toka radne površine u nadziranom načinu

--

Izvršavanje tokova za poslovne procese5

Uključeno u plan plaćanja po izvršavanju toka oblaka ili toka radne površine u nadziranom načinu

--

Izvršavanje RPA tokova radne površine u nadziranom načinu7

Uključeno u plan plaćanja po izvršavanju toka oblaka ili toka radne površine u nadziranom načinu

--

Izvršavanje RPA tokova radne površine u nenadziranom načinu7

--

Uključeno u plan plaćanja po izvršavanju toka oblaka ili toka radne površine u nenadziranom načinu

Uključite umjetnu inteligenciju u svoje tokove koristeći AI Builder9

--

--

Povezivanje i pohrana podataka te upravljanje njima
Povezivanje sa svojim podacima Upotreba unaprijed izrađenih poveznika
Pohranjivanje podataka i upravljanje njima Izrada prilagođenih entiteta i pristup njima
Upotreba usluge Microsoft Dataverse (prethodno Common Data Service) Kapacitet baze podataka od 1 GB10(po okruženju s omogućenim planom plaćanja po potrošnji)
Istražite planove plaćanja po potrošnji
Po izvršavanju toka oblaka ili toka radne površine
(nadzirani način)
Po toku radne površine
(nenadzirani način)
Automatizacija radne površine i oblaka6
Izvršavanje tokova oblaka5

Uključeno u plan plaćanja po izvršavanju toka oblaka ili toka radne površine u nadziranom načinu

--

Izvršavanje tokova za poslovne procese5

Uključeno u plan plaćanja po izvršavanju toka oblaka ili toka radne površine u nadziranom načinu

--

Izvršavanje RPA tokova radne površine u nadziranom načinu7

Uključeno u plan plaćanja po izvršavanju toka oblaka ili toka radne površine u nadziranom načinu

--

Izvršavanje RPA tokova radne površine u nenadziranom načinu7

--

Uključeno u plan plaćanja po izvršavanju toka oblaka ili toka radne površine u nenadziranom načinu

Uključite umjetnu inteligenciju u svoje tokove koristeći AI Builder9

--

--

Povezivanje i pohrana podataka te upravljanje njima
Povezivanje sa svojim podacima
Upotreba unaprijed izrađenih poveznika
Pohranjivanje podataka i upravljanje njima
Izrada prilagođenih entiteta i pristup njima
Upotreba usluge Microsoft Dataverse (prethodno Common Data Service)
Kapacitet baze podataka od 1 GB10(po okruženju s omogućenim planom plaćanja po potrošnji)
Istražite planove plaćanja po potrošnji
Po izvršavanju toka oblaka ili toka radne površine
(nadzirani način)
Po toku radne površine
(nenadzirani način)
Automatizacija radne površine i oblaka6
Izvršavanje tokova oblaka5

Uključeno u plan plaćanja po izvršavanju toka oblaka ili toka radne površine u nadziranom načinu

--

Izvršavanje tokova za poslovne procese5

Uključeno u plan plaćanja po izvršavanju toka oblaka ili toka radne površine u nadziranom načinu

--

Izvršavanje RPA tokova radne površine u nadziranom načinu7

Uključeno u plan plaćanja po izvršavanju toka oblaka ili toka radne površine u nadziranom načinu

--

Izvršavanje RPA tokova radne površine u nenadziranom načinu7

--

Uključeno u plan plaćanja po izvršavanju toka oblaka ili toka radne površine u nenadziranom načinu

Uključite umjetnu inteligenciju u svoje tokove koristeći AI Builder9

--

--

Povezivanje i pohrana podataka te upravljanje njima
Povezivanje sa svojim podacima
Upotreba unaprijed izrađenih poveznika
Pohranjivanje podataka i upravljanje njima
Izrada prilagođenih entiteta i pristup njima
Upotreba usluge Microsoft Dataverse (prethodno Common Data Service)
Kapacitet baze podataka od 1 GB10(po okruženju s omogućenim planom plaćanja po potrošnji)

5 U granicama usluge. Saznajte više o zahtjevima usluge Power Platform i drugim ograničenjima.

6 Za definicije svih vrsta tokova pogledajte dokumentaciju.

7 Uključeno je stvaranje tokova radne površine te organiziranje botova i upravljanje istima.

8 Istovremene instance pojedinačnog procesa zahtijevaju dodatnog nenadziranog bota za svaku instancu. Može se primijeniti više nenadziranih RPA dodataka za osnovnu licencu koja ispunjava uvjete. Preuzmite vodič za licenciranje za više informacija.

9 Kapacitet kredita za uslugu AI Builder grupiran je na razini klijenta. Kupite dodatni kapacitet za 1 milijun kredita za usluge po cijeni od 500 USD mjesečno. Pročitajte Najčešća pitanja ili preuzmite vodič za licenciranje kako biste saznali više.

10 Prava na kapacitet za bazu podataka Dataverse i datoteke grupiraju se na razini klijenta.

11 Prava na kapacitet za bazu podataka Dataverse i datoteke dostupna su za svaki plan po toku i odražavaju minimalnu kupnju od pet tokova. Preuzmite vodič za licenciranje kako biste saznali više.

Istražite dodatke za Power Automate

AI Builder

421,70 €

po jedinici mjesečno12,13

Uključite umjetnu inteligenciju u svoje tokove s prilagođenim ili unaprijed izrađenim modelima.

 • Uključuje sljedeće:
  • AI Builder
 • Dostupno kao dodatak za sljedeće:
  • postojeće planove pretplate na Power Automate, Power Apps ili Dynamics 365

Nenadzirani RPA

140,40 €

po botu mjesečno12

Dodajte mogućnost automatizacije naslijeđenih aplikacija na radnoj površini ili virtualnom stroju upotrebom robotske automatizacije procesa (RPA) u nenadziranom načinu.

 • Uključuje sljedeće:
  • tokove radne površine (RPA) u nenadziranom načinu
  • 5000 kredita za uslugu AI Builder mjesečno
 • Dostupno kao dodatak za:
  • plan po korisniku s nadziranim RPA-om ili plan po toku

12 Zahtijeva pristup centru za administratore za Microsoft 365 s ulogama globalnog administratora ili administratora naplate.

13 Svaka dodatna jedinica za AI Builder paket je od 1 milijun kredita za usluge grupiranih na razini klijenta. Istražite Kalkulator za AI Builder za procjenu cijena.

Pitanja o uvjetima kupnje ili plana?

Resursi i učenje

Besplatno isprobajte Power Automate kako biste razvili svoje vještine

Pročitajte vodič za licenciranje

Pogledajte najčešća pitanja o licenciranju