Predložak usluge Microsoft Power Automate

Office 365 Groups Mail Office 365 Groups Mail SharePoint

Save attachments to a SharePoint when an email arrives to a Groups mailbox

By Zajednica Microsoft Power Automate

Save all incoming attachments from a Microsoft 365 Groups mailbox into a SharePoint site. A Microsoft 365 Group is needed.

Ikona toka

Radite manje, a napravite više

Povežite svoje omiljene aplikacije za automatizaciju ponavljajućih zadataka.

Ikona reprodukcije

Pogledajte kako radi

Pogledajte kratki videozapis o usluzi Microsoft Power Automate.

Ikona knjige

Razvoj vještina

Saznajte kako izraditi tokove od jednostavnih do naprednih.

Još predložaka za isprobavanje