Predložak usluge Microsoft Power Automate

Soft1 Soft1 Google Contacts

Umetnite klijente Soft1 u Google kontakte

By Soft1

Kada se klijent Soft1 izradi, umetnite kontakt u Google kontakte

Ikona toka

Radite manje, a napravite više

Povežite svoje omiljene aplikacije za automatizaciju ponavljajućih zadataka.

Ikona reprodukcije

Pogledajte kako radi

Pogledajte kratki videozapis o usluzi Microsoft Power Automate.

Ikona knjige

Razvoj vještina

Saznajte kako izraditi tokove od jednostavnih do naprednih.

Još predložaka za isprobavanje