Prezos de Power Automate

Licenza por usuario

Plan por usuario

€12,60

por usuario ao mes

Permita que os usuarios individuais analicen os procesos e creen fluxos de nube ilimitados en función das súas necesidades únicas.

  • Dispoñible para comprar agora cun cartón de crédito.
Oferta de 15 USD dispoñible durante un tempo limitado1

Licenza por usuario

Plan por usuario con RPA con supervisión

€33,70

por usuario ao mes

Permita que os usuarios individuais analicen os procesos, creen fluxos de nube ilimitados e automaticen aplicacións herdadas a través da automatización de procesos robóticos (RPA) e a IA.

  • Inclúe 5000 créditos de servizo de AI Builder ao mes.
  • Dispoñible para comprar agora cun cartón de crédito.

Licenza por fluxo

Plan por fluxo

€84,30

por fluxo ao mes; mínimo 5 fluxos2

Implemente fluxos de nube con capacidade reservada para usuarios ilimitados en toda a organización.

Os prezos móstranse só con fins publicitarios; é posible que non reflictan o prezo listado real debido a factores como a moeda, o país e a variante rexional. O prezo real reflectirase ao finalizar a compra.

1 O plan por usuario con RPA con supervisión de Power Automate está dispoñible durante un tempo limitado a 15 USD por usuario ao mes para clientes aptos, a maiores do prezo estándar. Esta oferta de tempo limitado está dispoñible desde o 1 de abril de 2021 até o 30 de xuño de 2022 para clientes comerciais, así como para clientes de todo o mundo e de US Government a través da obtención de licenzas por volume (VL) e do fornecedor de solucións na nube (CSP). Tamén está dispoñible na web directa para os usuarios con acceso ao centro de administración de Microsoft 365 e aos roles de administrador global ou administrador de facturación. Pode aplicarse unha compra mínima de 5000 licenzas, así como outras condicións. Contactar co departamento de vendas para obter máis información.

2 Esíxese unha compra mínima de cinco fluxos.

Power Automate para escritorio xa está integrado en Windows 11

Explorar plans de Power Automate

Explorar plans de Power Automate
Plan por usuario
$15 por usuario ao mes
Plan por usuario con RPA con supervisión
$40.00 por usuario ao mes
Plan por fluxo
$100.00 ao mes
Minería de procesos
Ver e analizar procesos con Process Advisor3

Incluído no plan por usuario

Incluído no plan por usuario con RPA con supervisión

--

Automatización de escritorio e na nube4
Executar fluxos de nube (automatizados, programados e instantáneos)3

Incluído no plan por usuario

Incluído no plan por usuario con RPA con supervisión

Incluído no plan por fluxo

Executar fluxos do proceso de negocio3

Incluído no plan por usuario

Incluído no plan por usuario con RPA con supervisión

Incluído no plan por fluxo

Executar fluxos de escritorio de RPA con supervisión5

--

Incluído no plan por usuario con RPA con supervisión

--

Executar fluxos de escritorio de RPA sen supervisión5

--

(por bot6) (por bot6)
Incluír AI en AI Builder7
5000 créditos de servizo ao mes
Xestión, almacenamento e conectividade dos datos
Conectarse aos datos Usar conectores compilados previamente
Usar conectores personalizados e locais
Almacenar e xestionar datos Crear e acceder a entidades personalizadas
Usar Microsoft Dataverse (anteriormente Common Data Service) 250 MB de capacidade para bases de datos8 250 MB de capacidade para bases de datos8 250 MB de capacidade para bases de datos8, 9
2 GB de capacidade para ficheiros8 2 GB de capacidade para ficheiros8 1 GB de capacidade para ficheiros8, 9
Explorar plans de Power Automate
Plan por usuario
$15 por usuario ao mes
Plan por usuario con RPA con supervisión
$40.00 por usuario ao mes
Plan por fluxo
$100.00 ao mes
Minería de procesos
Ver e analizar procesos con Process Advisor3

Incluído no plan por usuario

Incluído no plan por usuario con RPA con supervisión

--

Automatización de escritorio e na nube4
Executar fluxos de nube (automatizados, programados e instantáneos)3

Incluído no plan por usuario

Incluído no plan por usuario con RPA con supervisión

Incluído no plan por fluxo

Executar fluxos do proceso de negocio3

Incluído no plan por usuario

Incluído no plan por usuario con RPA con supervisión

Incluído no plan por fluxo

Executar fluxos de escritorio de RPA con supervisión5

--

Incluído no plan por usuario con RPA con supervisión

--

Executar fluxos de escritorio de RPA sen supervisión5

--

(por bot6) (por bot6)
Incluír AI en AI Builder7
5000 créditos de servizo ao mes
Xestión, almacenamento e conectividade dos datos
Conectarse aos datos Usar conectores compilados previamente
Usar conectores personalizados e locais
Almacenar e xestionar datos
Crear e acceder a entidades personalizadas
Usar Microsoft Dataverse (anteriormente Common Data Service)
250 MB de capacidade para bases de datos8 250 MB de capacidade para bases de datos8 250 MB de capacidade para bases de datos8
2 GB de capacidade para ficheiros8 2 GB de capacidade para ficheiros8 2 GB de capacidade para ficheiros8
Explorar plans de Power Automate
Plan por usuario
$15 por usuario ao mes
Plan por usuario con RPA con supervisión
$40.00 por usuario ao mes
Plan por fluxo
$100.00 ao mes
Minería de procesos
Ver e analizar procesos con Process Advisor3

Incluído no plan por usuario

Incluído no plan por usuario con RPA con supervisión

--

Automatización de escritorio e na nube4
Executar fluxos de nube (automatizados, programados e instantáneos)3

Incluído no plan por usuario

Incluído no plan por usuario con RPA con supervisión

Incluído no plan por fluxo

Executar fluxos do proceso de negocio3

Incluído no plan por usuario

Incluído no plan por usuario con RPA con supervisión

Incluído no plan por fluxo

Executar fluxos de escritorio de RPA con supervisión5

--

Incluído no plan por usuario con RPA con supervisión

--

Executar fluxos de escritorio de RPA sen supervisión5

--

(por bot6) (por bot6)
Incluír AI en AI Builder7
5000 créditos de servizo ao mes
Xestión, almacenamento e conectividade dos datos
Conectarse aos datos
Usar conectores compilados previamente
Usar conectores personalizados e locais
Almacenar e xestionar datos
Crear e acceder a entidades personalizadas
Usar Microsoft Dataverse (anteriormente Common Data Service)
250 MB de capacidade para bases de datos8 250 MB de capacidade para bases de datos8 250 MB de capacidade para bases de datos8
2 GB de capacidade para ficheiros8 2 GB de capacidade para ficheiros8 2 GB de capacidade para ficheiros8

3 Dentro dos límites do servizo. Obteña máis información sobre as solicitudes de Power Platform e outros límites.

4 Consulte documentación técnica para ver as definicións de cada tipo de fluxo.

5 Inclúese a creación de fluxos de escritorio e a orquestración e xestión de bots.

6 As instancias simultáneas dun proceso singular requiren un bot adicional sen supervisión para cada unha; pódense aplicar varios complementos de RPA sen supervisión nunha licenza básica que cumpra os requisitos. Descargue a guía de licenzas para obter máis información.

7 A capacidade de créditos de servizo de AI Builder agrúpase no nivel de arrendatario. Compre capacidade adicional por un millón de créditos de servizo por 500 USD ao mes. Obteña máis información sobre os créditos de servizo de AI Builder na documentación ou descargue a guía de licenzas para obter máis información.

8 Os dereitos de capacidade de ficheiros e bases de datos de Dataverse agrúpanse no nivel de arrendatario.

9 Os dereitos de capacidade de bases de datos e ficheiros de Dataverse están dispoñibles para todos os plans por fluxo e reflicten unha compra mínima de cinco fluxos. Lea a guía de licenzas para obter máis información.

Explorar complementos de Power Automate

AI Builder

€421,70

por unidade ao mes10

Introduza IA nos procesos.

Complemento de RPA sen supervisión

€126,50

por bot ao mes

Automatice os procesos do back-end a través da automatización de procesos robóticos (RPA), sen necesidade de interacción dunha persoa.

10 Cada unidade de complemento de AI Builder é un paquete dun millón de créditos de servizo agrupados no nivel de arrendatario. Explore a Calculadora de AI Builder para estimar os custos.

Ten preguntas sobre a compra ou os requisitos do plan?

Recursos e aprendizaxe

Desenvolver as habilidades de Power Automate

Ler a guía de licenzas

Ver preguntas máis frecuentes sobre licenzas