Prezos de Power Automate

Ofertas de Power Automate

A mellor solución para as empresas que queren licenzas predicibles con plans por usuario ou por bot

Power Automate Premium

Proceso de Power Automate

14 €

por usuario ao mes

Permite aos usuarios con licenza automatizar aplicacións modernas mediante a automatización de procesos dixitais baseada en API (fluxos de nube) e aplicacións herdadas mediante a automatización robótica de procesos baseada na interface de usuario (fluxos de escritorio) en modo con supervisión.

 • Fluxos de nube (DPA) e fluxos de escritorio (RPA) ilimitados en modo con supervisión
 • 50 MB de almacenamento de datos de Power Automate Process Mining1
 • 5000 créditos de AI Builder
 • Dereitos de Dataverse de 250 MB para bases de datos e 2 GB para ficheiros

Proceso de Power Automate

140,40 €

por bot ao mes6

Dá licenza para un único bot de "automatización" que se pode usar para a automatización de escritorio sen supervisión (RPA) ou un fluxo de automatización de procesos dixitais (DPA) ao que poden acceder un número ilimitado de usuarios da organización.

 • Fluxos de nube (DPA)
 • Fluxos de escritorio (RPA) no modo sen supervisión
 • Dereitos de Dataverse de 50 MB para bases de datos e 200 MB para ficheiros

Comezar a usar Power Automate

Explorar plans de Power Automate

Explorar plans de Power Automate
Power Automate Premium
$15 por usuario ao mes
Proceso de Power Automate
$150 por bot ao mes6
Automatización de escritorio e na nube8
Executar fluxos de nube2

Incluído en Power Automate Premium

Incluído no proceso de Power Automate

Executar fluxos do proceso de negocio2

Incluído en Power Automate Premium

Incluído no proceso de Power Automate

Executar fluxos de escritorio no modo con supervisión3

Incluído en Power Automate Premium

--

Executar fluxos de escritorio no modo sen supervisión3,4 (por bot)

Incluído no proceso de Power Automate

Minería de tarefas e procesos
Minaría de tarefas

Incluído en Power Automate Premium

--

Ver e analizar procesos coa minaría de procesos 50 MB de almacenamento de datos de Process Mining

--

Xestión, almacenamento e conectividade dos datos
Conectarse aos datos Usar conectores compilados previamente
Usar conectores estándar e premium
Usar conectores personalizados e locais
Almacenar e xestionar datos Crear e acceder a entidades personalizadas
Microsoft Dataverse 250 MB de capacidade para bases de datos5 50 MB de capacidade para bases de datos5
2 GB de capacidade para ficheiros5 200 MB de capacidade para ficheiros5
Administración e regulación
Ambientes xestionados

Incluído en Power Automate Premium

Incluído no proceso de Power Automate

Introducir IA
Créditos de servizo de AI Builder 5000 5000
Explorar plans de Power Automate
Power Automate Premium
$15 por usuario ao mes
Proceso de Power Automate
$150 por bot ao mes6
Automatización de escritorio e na nube8
Executar fluxos de nube2

Incluído en Power Automate Premium

Incluído no proceso de Power Automate

Executar fluxos do proceso de negocio2

Incluído en Power Automate Premium

Incluído no proceso de Power Automate

Executar fluxos de escritorio no modo con supervisión3

Incluído en Power Automate Premium

--

Executar fluxos de escritorio no modo sen supervisión3,4
(por bot)

Incluído no proceso de Power Automate

Minería de tarefas e procesos
Minaría de tarefas

Incluído en Power Automate Premium

--

Ver e analizar procesos coa minaría de procesos
50 MB de almacenamento de datos de Process Mining

--

Xestión, almacenamento e conectividade dos datos
Conectarse aos datos
Usar conectores compilados previamente
Usar conectores estándar e premium
Usar conectores personalizados e locais
Almacenar e xestionar datos
Crear e acceder a entidades personalizadas
Microsoft Dataverse
250 MB de capacidade para bases de datos5 50 MB de capacidade para bases de datos5
2 GB de capacidade para ficheiros5 200 MB de capacidade para ficheiros5
Administración e regulación
Ambientes xestionados

Incluído en Power Automate Premium

Incluído no proceso de Power Automate

Introducir IA
Créditos de servizo de AI Builder
5000 5000
Explorar plans de Power Automate
Power Automate Premium
$15 por usuario ao mes
Proceso de Power Automate
$150 por bot ao mes6
Automatización de escritorio e na nube8
Executar fluxos de nube2

Incluído en Power Automate Premium

Incluído no proceso de Power Automate

Executar fluxos do proceso de negocio2

Incluído en Power Automate Premium

Incluído no proceso de Power Automate

Executar fluxos de escritorio no modo con supervisión3

Incluído en Power Automate Premium

--

Executar fluxos de escritorio no modo sen supervisión3,4
(por bot)

Incluído no proceso de Power Automate

Minería de tarefas e procesos
Minaría de tarefas

Incluído en Power Automate Premium

--

Ver e analizar procesos coa minaría de procesos
50 MB de almacenamento de datos de Process Mining

--

Xestión, almacenamento e conectividade dos datos
Conectarse aos datos
Usar conectores compilados previamente
Usar conectores estándar e premium
Usar conectores personalizados e locais
Almacenar e xestionar datos
Crear e acceder a entidades personalizadas
Microsoft Dataverse
250 MB de capacidade para bases de datos5 50 MB de capacidade para bases de datos5
2 GB de capacidade para ficheiros5 200 MB de capacidade para ficheiros5
Administración e regulación
Ambientes xestionados

Incluído en Power Automate Premium

Incluído no proceso de Power Automate

Introducir IA
Créditos de servizo de AI Builder
5000 5000

Os prezos móstranse só con fins publicitarios; é posible que non reflictan o prezo listado real debido a factores como a moeda, o país e a variante rexional e organizativa. O prezo real reflectirase ao finalizar a compra. Todas as ofertas están suxeitas aos límites de servizo dos produtos. Obteña máis información. Póñase en contacto cun representante de Microsoft para conseguir os prezos e ofertas empresariais. Para obter máis información sobre opcións de licenza adicionais, consulte Guía de licenzas de Power Platform.

1 Cada licenza por usuario inclúe 50 MB de minaría de procesos até un máximo de 100 GB por cliente.

2 Dentro dos límites do servizo. Máis información sobre as solicitudes de Power Platform e outros límites.

3 Inclúense a creación de fluxos de escritorio e a orquestración e xestión de bots.

4 As instancias simultáneas dun proceso singular requiren un bot de automatización adicional para cada instancia. Descargue a guía de licenzas para obter máis información.

5 Os dereitos de capacidade de ficheiros e bases de datos de Dataverse agrúpanse no nivel de arrendatario. Descargue a guía de licenzas de Power Platform para obter máis información.

Explorar complementos de Power Automate

AI Builder

421,70 €

por unidade ao mes6,7

Introduza IA nos seus fluxos con modelos personalizados ou compilados previamente.

  • AI Builder
 • Dispoñible como complemento para:
  • Plans de subscricións de pago existentes de Power Automate, Power Apps ou Dynamics 365

6 Require acceso ao Centro de administración de Microsoft 365 con funcións de administrador global ou administrador de facturación.

7 Cada unidade de complemento de AI Builder é un paquete dun millón de créditos de servizo agrupados no nivel de arrendatario. Explore a Calculadora de AI Builder para estimar os custos.

8 Consulte a documentación para ver as definicións de cada tipo de fluxo.

Ten preguntas sobre a compra ou os requisitos do plan?

Recursos de Power Automate

Ler a guía de licenzas

Ver preguntas máis frecuentes sobre as licenzas

Probe Power Automate gratis para desenvolver as súas habilidades