En person, der kigger på en computerskærm formodentlig for at lære om procesautomatisering med robotteknologi

Hvad du bør vide om fordelene ved RPA

RPA (Robotic Process Automation) eller procesautomatisering med robotteknologi giver mange fordele til organisationer og brancher, når det anvendes til opgaver og arbejdsgange. I dag implementerer organisationer RPA og får fordel af stigende arbejdsproduktivitet, større præcision og hastighed og bedre overholdelse af angivne standarder. Få mere at vide om, hvordan RPA kan gavne din virksomhed.

Fordelene ved procesautomatisering med robotteknologi (RPA)

Med RPA kan virksomheden automatisere processer og opgaver for at spare tid og undgå almindelige menneskelige fejl. RPA-software fungerer ved at konfigurere robotter til at udføre opgaver, der normalt ville blive udført af medarbejdere. Robotter kan nemt lære at klikke og skrive på tværs af applikationer, ligesom de kan konfigureres til at udføre mere komplekse opgaver uden brug af menneskelig indgriben. RPA gavner din virksomhed ved at automatisere forskellige aktiviteter, herunder overførsel af data, opdatering af kundeprofiler, dataindtastning, administration af lager og andre mere komplekse opgaver.

Her beskrives syv vigtige fordele ved procesautomatisering med robotteknologi:

 1. Spar tid

  Gentagne administrative opgaver er en almindelig del af mange forretningsprocesser. RPA gør det muligt for din virksomhed at automatisere og udføre gentagne opgaver med hurtig robotbaseret hastighed. Det er også en fordel for dit firma og dine medarbejdere, når der takket være RPA bliver mere tid til følsomme og komplekse opgaver.

 2. Få bedre ROI

  RPA-værktøjerne er mere effektive til at administrere gentagne opgaver end medarbejdere og de hjælper virksomheden med at forbedre arbejdsproduktiviteten. Derfor er en af de største fordele ved RPA den positive virkning på virksomhedens ROI eller investeringsafkast. Med procesautomatisering med robotteknologi kan din virksomhed forbedre flere processer og indsamle betydelige mængder kvalitative og kvantitative data over tid, der giver større viden om omkostninger og en mere effektiv omkostningsstyring.

 3. Eliminer menneskelige fejl

  Ligegyldigt hvor kvalificeret en person er inden for sin rolle, er det realistisk, at der altid skal tages højde for menneskelige fejl. Med RPA bliver de automatiserede robotter aldrig trætte, så opgaverne udføres nøjagtig ens hver gang.

 4. Bedre sikkerhed

  Cybersikkerheden er meget vigtig for din virksomhed, og RPA-løsningerne hjælper med at beskytte mod sikkerhedstrusler. RPA øger sikkerheden ved at reducere antallet af brugeres interaktioner med følsomme data og oplysninger, hvilket reducerer risikoen for, at kostbare data lækkes, eller sikkerheden brydes. RPA-værktøjerne er med til at sikre din virksomhed, uanset om det handler om uautoriseret adgang eller udførelse af udløste kontologout.

 5. Bedre overholdelse af angivne standarder

  Overholdelse af angivne standarder er vigtigt for virksomhedens pålidelighed og bæredygtighed, og RPA-løsningerne overholder angivne regler og retningslinjer med stor nøjagtighed og konsistens. De fleste organisationer følger typisk de forskellige brancheregler og myndighedernes regler, og disse organisationer får god nytte af RPA med automatisk og ensartet overholdelse af angivne standarder. Derudover kan RPA overvåges fra et enkelt sted i stedet for at skulle udføre overvågning af flere applikationer – hvilket reducerer risikoen for brud på overholdelse af angivne standarder. Procesautomatisering med robotteknologi kan anvendes på kontraktarbejdsgange og -afsendelser, formularopdateringer samt overholdelsesrelaterede beskeder og påmindelser.

 6. Skaler automatisering af forretningsprocesser

  Efterhånden som virksomheden anvender et RPA-værktøj til flere forretningsaktiviteter, udvides automatiseringen af processer og opgaver i hele organisationen. Procesautomatisering med robotteknologi gør det også muligt for virksomheden at imødekomme sæsonbetingede stigninger i efterspørgslen og forventede mål med større sikkerhed, hvad enten det drejer sig om behandling af ordrer, fakturaer, lagerstyring eller andre former for produktion og service.

 7. Medarbejdertilfredshed

  Når besværlige processer automatiseres, bliver medarbejderne frigjort, så de kan fokusere på mere kritiske processer i din virksomhed. Når RPA reducerer de gentagne rutineopgaver, som typisk udføres af medarbejdere, øges medarbejdertilfredsheden. Medarbejderne kan derefter anvende deres færdigheder til opgaver, der kræver strategisk tænkning, f.eks. forretningsplanlægning, PR og brainstorming.

Hvordan er automatisering af arbejdsgange til fordel for organisationen?

Automatisering af arbejdsgange refererer til brugen af automatiseringsteknologi til at automatisere og forbinde forretningsprocesser, så de udgør en strømlinet arbejdsgang. Selvom automatisering af arbejdsgange bruger RPA til at udføre de enkelte opgaver i en arbejdsgang, adskiller det sig fra RPA, da det automatiserer og forbinder hele processen fra start til slut – og danner en komplet arbejdsgang.

Her er fire måder, som automatisering af arbejdsgange kan gavne din organisation på:

 1. Forenkling af processer

  Automatisering af arbejdsprocesser forbinder og automatiserer forskellige arbejdsrelaterede aktiviteter, samtidig med at opgaverne udføres hurtigere og mere præcist end af medarbejdere, hvilket gør processerne nemmere for organisationen.

 2. Bedre produktivitet

  Virksomheder har til tider brug for muligheden for at udføre processer hurtigere for at opfylde en efterspørgsel, der er større end normalt. Software til automatisering af arbejdsprocesser øger produktivitet ved at øge hastigheden og nøjagtigheden af forretningsprocesserne og ved at skalere automatiserede processer i organisationen. En stigning i produktivitet betyder, at du er bedre i stand til at servicere og øge organisationens kundebasen og skabe vækst.

 3. Større pålidelighed

  Da automatiserede processer meget præcist overholder reglerne for arbejdsgange, er der langt mindre sandsynlighed for, at de vil resultere i fejl. Din organisation opnår derfor større selvsikkerhed, når automatiseringsværktøjerne giver pålidelige resultater, I kan stole på, hver gang.

 4. Styr udgifter

  Alle virksomheder ønsker at styre omkostningerne og forbrug effektivt. Forretningsprocesser påvirkes dog ofte af mange variabler, f.eks. efterspørgsel og skiftende menneskeligt output, som kan medføre udsving i omkostningerne. Automatisering af arbejdsgange giver din organisation mulighed for at få mere forudsigelige resultater og omkostninger ved at automatisere standardiserede processer. Når du bruger automatisering af arbejdsgange, reducerer organisationen behovet for yderligere ressourcer og kan derfor mere effektivt administrere omkostninger og opfylde de forskellige behov mere ensartet.

RPA til brancher og afdelinger

RPA kan håndtere opgaver i forskellige brancher og afdelinger. Her kan du se, hvordan følgende seks brancher og afdelinger kan bruge procesautomatisering med robotteknologi:

 1. Oplysninger om teknologi

  It-afdelinger drager fordel af RPA-værktøjer ved at opnå øget overholdelse af angivne standarder, reduktion af arbejdsbyrder og formindsket sikkerhedsrisiko. Disse afdelinger er ofte overbebyrdet på grund af spørgsmål, anmodninger og sikkerhedsrelaterede opgaver. RPA reducerer den arbejdsbyrde, som it-afdelingerne oplever, når de implementeres for at håndtere opgaver, der ikke kræver specialistviden, f.eks. prioritering af anmodninger og påmindelser til softwareopdatering. Men RPA kan også administrere specialistopgaver, f.eks. overholdelseskontrol på tværs af applikationer samt opsætning og administration af infrastruktur.

 2. HR

  Reducer den tid, der bliver brugt på gentagne opgaver i forbindelse med aktiviteter som hvervning af medarbejdere og onboarding. HR kan anvende RPA-software til hurtigt at behandle ansøgninger med fokus på højt kvalificerede, relevante nye medarbejdere. RPA kan også udnyttes til at udføre rutinemæssige onboardingopgaver, såsom at give nye medarbejdere deres legitimationsoplysninger, f.eks. mailadresser og adgangskoder, samt nødvendig dokumentation til onboardingprocessen.

 3. Økonomi

  For økonomiteams er nøjagtige data og registreringer afgørende. RPA-værktøjer gør bogføring og datastyring mere nøjagtig og pålidelig. RPA-softwaren kan også hjælpe økonomiafdelinger med at foretage simple eller komplekse økonomiske beregninger, automatisere kommunikationen med debitorer, udføre automatisk konsolidering og rapportering og validere betalinger.

 4. Salg

  Med en RPA-løsning bliver salgsprocesserne nemmere. Ved hjælp af automatisering kan salgsteams øge antallet af forretningsmuligheder via automatiserede kontakter, profilopdateringer og anskaffelser af nye kundeemner. RPA-værktøjet reducerer også behovet for ekspertise inden for rutinemæssige opgaver på tværs af afdelinger, hvilket giver mulighed for et bedre samarbejde mellem salgsteamet og andre afdelinger.

 5. Marketing

  Marketingafdelinger udnytter procesautomatisering med robotteknologi på flere måder. Marketingafdelinger implementerer f.eks. RPA til annoncekøb, udløste vejledninger, arbejdsgangsstyring og analyser. Med RPA-software undgår marketingteams at dræne de kreative ressourcer og kan fokusere på at skabe og levere indhold.

 6. Drift

  RPA kan strømline og reducere omkostningerne til forskellige driftsprocesser. F.eks. kan RPA bruges til hurtigt at vurdere forespørgsler og imødekomme anmodninger som en del af indkøbsprocesserne. Og for forsyningskæder kan RPA administrere ordreplaceringer, ordrekommunikation og -opfyldning samt behandling af betalinger.

Lær mere om RPA-værktøjer

Efterhånden som du får mere at vide om RPA-værktøjer, er det vigtigt at kende til funktionerne i RPA samt forskellen mellem RPA og automatisering af arbejdsgange. Det er også vigtigt først at forstå virksomhedens forretningsbehov fuldt ud – og derefter finde den rigtige RPA-løsning til disse behov og til at forbedre forretningsprocesserne.

Når du skal finde værktøjer til procesautomatisering med robotteknologi, kan du udforske RPA-værktøjer som f.eks. Microsoft Power Automate, der indeholder robuste RPA-funktioner.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er fordelene ved procesautomatisering med robotteknologi?

Fordelene ved procesautomatisering med robotteknologi omfatter tids- og personalebesparelser, øget ROI, eliminering af personalefejl og muligheden for at skalere automatisering overalt i en organisation.

Hvordan er automatisering af arbejdsgange til fordel for organisationen?

Automatisering af arbejdsgange øger produktiviteten i din organisation ved at automatisere nogle eller alle komponenter i en forretningsproces.

Hvad er fordelene ved automatisering af arbejdsgange?

Fordelene ved automatisering af arbejdsgange er enklere procesarbejdsgange, øget produktivitet og pålidelighed og en større mulighed for at styre omkostninger.

Kan procesautomatisering med robotteknologi bruges til alle processer?

RPA er bedst til strukturerede, regelbaserede gentagne processer. Processer med konstant skiftende attributter er ikke velegnede til RPA.