Ceny Power Automate

Licence podle uživatele

Plán vázaný na uživatele

12,60 €

za uživatele/měsíc

Umožněte jednotlivým uživatelům analyzovat procesy a vytvářet neomezené cloudové toky na základě jejich jedinečných potřeb.

  • Nyní k dispozici pro zakoupení kreditní kartou.

Licence podle uživatele

Plán pro jednotlivé uživatele s využitím RPA s obsluhou

33,70 €

za uživatele/měsíc

Umožněte jednotlivým uživatelům analyzovat procesy, vytvářet neomezené cloudové toky a automatizovat starší verze aplikací pomocí automatizace robotických procesů (RPA) a AI.

  • Zahrnuje 5 000 servisních kreditů AI Builder za měsíc.
  • Nyní k dispozici pro zakoupení kreditní kartou.

Licence podle toku

Plán vázaný na tok

84,30 €

za tok/měsíc; minimálně 5 toků2

Implementujte cloudové toky s rezervovanou kapacitou pro neomezený počet uživatelů v celé vaší organizaci.

Výše uvedené ceny jsou pouze pro marketingové účely a nemusí odrážet skutečnou ceníkovou cenu v důsledku měnových, národních a regionálních proměnlivých faktorů. Vaše skutečná cena se ukáže na pokladně.

1 Minimum purchase requirement of five flows.

Aplikace Power Automate pro stolní počítače je nyní integrována s Windows 11

Prozkoumat plány Power Automate

Prozkoumat plány Power Automate
Plán vázaný na uživatele
$15 za uživatele/měsíc
Plán pro jednotlivé uživatele s využitím RPA s obsluhou
$40.00 za uživatele/měsíc
Plán vázaný na tok
$100.00 za měsíc
Dolování procesů
Vizualizujte a analyzujte procesy pomocí funkce Process Advisor3

Obsaženo v plánu vázaném na uživatele

Obsaženo v plánu vázaném na uživatele s využitím RPA s obsluhou

--

Automatizace počítačů a cloudu4
Spouštějte cloudové toky (automatizované, plánované a okamžité)3

Obsaženo v plánu vázaném na uživatele

Obsaženo v plánu vázaném na uživatele s využitím RPA s obsluhou

Obsaženo v plánu vázaném na tok

Spouštějte toky obchodního procesu3

Obsaženo v plánu vázaném na uživatele

Obsaženo v plánu vázaném na uživatele s využitím RPA s obsluhou

Obsaženo v plánu vázaném na tok

Spouštějte obsluhované desktopové toky RPA5

--

Obsaženo v plánu vázaném na uživatele s využitím RPA s obsluhou

--

Spouštějte bezobslužné desktopové toky RPA5

--

(na robota6) (na robota6)
Začleňte AI pomocí funkce AI Builder7
5 000 kreditů služby/měsíc
Datové připojení, úložiště a správa
Připojení k vlastním datům Použití předem sestavených konektorů
Použití vlastních a místních konektorů
Ukládání a správa dat Vytváření vlastních entit a přístup k nim
Použít Microsoft Dataverse (dříve Common Data Service) Kapacita databází 250 MB8 Kapacita databází 250 MB8 Kapacita databází 250 MB8, 9
Kapacita souborů 2 GB8 Kapacita souborů 2 GB8 Kapacita souborů 1 GB8, 9
Prozkoumat plány Power Automate
Plán vázaný na uživatele
$15 za uživatele/měsíc
Plán pro jednotlivé uživatele s využitím RPA s obsluhou
$40.00 za uživatele/měsíc
Plán vázaný na tok
$100.00 za měsíc
Dolování procesů
Vizualizujte a analyzujte procesy pomocí funkce Process Advisor3

Obsaženo v plánu vázaném na uživatele

Obsaženo v plánu vázaném na uživatele s využitím RPA s obsluhou

--

Automatizace počítačů a cloudu4
Spouštějte cloudové toky (automatizované, plánované a okamžité)3

Obsaženo v plánu vázaném na uživatele

Obsaženo v plánu vázaném na uživatele s využitím RPA s obsluhou

Obsaženo v plánu vázaném na tok

Spouštějte toky obchodního procesu3

Obsaženo v plánu vázaném na uživatele

Obsaženo v plánu vázaném na uživatele s využitím RPA s obsluhou

Obsaženo v plánu vázaném na tok

Spouštějte obsluhované desktopové toky RPA5

--

Obsaženo v plánu vázaném na uživatele s využitím RPA s obsluhou

--

Spouštějte bezobslužné desktopové toky RPA5

--

(na robota6) (na robota6)
Začleňte AI pomocí funkce AI Builder7
5 000 kreditů služby/měsíc
Datové připojení, úložiště a správa
Připojení k vlastním datům Použití předem sestavených konektorů
Použití vlastních a místních konektorů
Ukládání a správa dat
Vytváření vlastních entit a přístup k nim
Použít Microsoft Dataverse (dříve Common Data Service)
Kapacita databází 250 MB8 Kapacita databází 250 MB8 Kapacita databází 250 MB8
Kapacita souborů 2 GB8 Kapacita souborů 2 GB8 Kapacita souborů 2 GB8
Prozkoumat plány Power Automate
Plán vázaný na uživatele
$15 za uživatele/měsíc
Plán pro jednotlivé uživatele s využitím RPA s obsluhou
$40.00 za uživatele/měsíc
Plán vázaný na tok
$100.00 za měsíc
Dolování procesů
Vizualizujte a analyzujte procesy pomocí funkce Process Advisor3

Obsaženo v plánu vázaném na uživatele

Obsaženo v plánu vázaném na uživatele s využitím RPA s obsluhou

--

Automatizace počítačů a cloudu4
Spouštějte cloudové toky (automatizované, plánované a okamžité)3

Obsaženo v plánu vázaném na uživatele

Obsaženo v plánu vázaném na uživatele s využitím RPA s obsluhou

Obsaženo v plánu vázaném na tok

Spouštějte toky obchodního procesu3

Obsaženo v plánu vázaném na uživatele

Obsaženo v plánu vázaném na uživatele s využitím RPA s obsluhou

Obsaženo v plánu vázaném na tok

Spouštějte obsluhované desktopové toky RPA5

--

Obsaženo v plánu vázaném na uživatele s využitím RPA s obsluhou

--

Spouštějte bezobslužné desktopové toky RPA5

--

(na robota6) (na robota6)
Začleňte AI pomocí funkce AI Builder7
5 000 kreditů služby/měsíc
Datové připojení, úložiště a správa
Připojení k vlastním datům
Použití předem sestavených konektorů
Použití vlastních a místních konektorů
Ukládání a správa dat
Vytváření vlastních entit a přístup k nim
Použít Microsoft Dataverse (dříve Common Data Service)
Kapacita databází 250 MB8 Kapacita databází 250 MB8 Kapacita databází 250 MB8
Kapacita souborů 2 GB8 Kapacita souborů 2 GB8 Kapacita souborů 2 GB8

2 Within service limits. Learn more about Power Platform requests and other limitech.

3 See technickou dokumentaci for definitions of each flow type.

4 Desktop flow authoring, and bot orchestration and management are included.

5 Concurrent instances of a singular process require an additional unattended bot for each instance – multiple unattended RPA add-ons can be applied against a qualifying base license. Please download the průvodce licencováním for further information.

6 AI Builder service credit capacity is pooled at the tenant level. Purchase additional capacity per 1 million service credits for $500/month. Read more about AI Builder service credits in dokumentaci or download the průvodce licencováním for further information.

7 Dataverse database and file capacity entitlements are pooled at the tenant level.

8 Dataverse database and file capacity entitlements are made available for each per flow plan and reflect minimum purchase of 5 flows. Read the licenční příručce for further information.

Projděte si doplňky pro Power Automate

AI Builder

421,70 €

za jednotku/měsíc10

Začleňte umělou inteligenci do svých procesů.

Doplněk RPA bez obsluhy

126,50 €

na robota za měsíc

Automatizujte back-endové procesy pomocí automatizace robotických procesů (RPA) – bez nutnosti interakce s osobou.

9 Each AI Builder add-on unit is a pack of 1 million service credits pooled at the tenant level. Explore the Kalkulačka AI Builderu to estimate costs.

Dotazy k nákupu nebo požadavkům plánů?

Materiály a výukové kurzy

Rozvíjejte své dovednosti ve službě Power Automate

Přečtěte si průvodce licencováním

Zobrazit nejčastější dotazy k licencování