Ceny Power Automate

Nabídky Power Automate

Nejlepší pro firmy, které chtějí předvídatelné licencování s plány vázanými na uživatele nebo na robota

Power Automate Premium

Power Automate Process

14 €

za uživatele/měsíc

Umožňuje licencovaným uživatelům automatizovat moderní aplikace prostřednictvím digitální automatizace procesů na bázi rozhraní API (cloudové toky) a starší aplikace prostřednictvím robotické automatizace procesů na bázi uživatelského rozhraní (desktopové toky) v obslužném režimu.

 • Neomezené cloudové toky (DPA) a desktopové toky (RPA) v obslužném režimu
 • 50 MB úložiště dat Power Automate Process Mining1
 • 5000 kreditů AI Builder
 • Nároky Dataverse na 250 MB databáze a 2 GB souboru

Power Automate Process

140,40 €

na robota/měsíc6

Poskytuje licenci na jednoho „automatizačního“ robota, kterého lze použít pro bezobslužnou desktopovou automatizaci (RPA) nebo tok automatizaci digitálních procesů (DPA), ke kterému má přístup neomezený počet uživatelů v organizaci.

 • Cloudové toky (DPA)
 • Desktopové toky (RPA) v bezobslužném režimu
 • Nároky Dataverse na 50 MB databáze a 200 MB souboru

Začínáme s Power Automate

Prozkoumejte plány Power Automate

Prozkoumejte plány Power Automate
Power Automate Premium
$15 za uživatele/měsíc
Power Automate Process
$150 na robota/měsíc6
Automatizace počítačů a cloudu8
Spuštění cloudových toků2

Obsaženo v Power Automate Premium

Obsaženo v Power Automate Process

Spouštějte toky obchodního procesu2

Obsaženo v Power Automate Premium

Obsaženo v Power Automate Process

Spuštění desktopových toků v obslužném režimu3

Obsaženo v Power Automate Premium

--

Spuštění desktopových toků v bezobslužném režimu3,4 (na robota)

Obsaženo v Power Automate Process

Dolování procesů a úkolů
Dolování úkolů

Obsaženo v Power Automate Premium

--

Vizualizujte a analyzujte procesy pomocí dolování procesů 50 MB uložených dat nástroje Process Mining

--

Datové připojení, úložiště a správa
Připojení k vlastním datům Použití předem sestavených konektorů
Použití standardních konektorů a konektorů Premium
Použití vlastních a místních konektorů
Ukládání a správa dat Vytváření vlastních entit a přístup k nim
Microsoft Dataverse Kapacita databází 250 MB5 Kapacita databází 50 MB5
Kapacita souborů 2 GB5 Kapacita souborů 200 MB5
Správce a zásady správného řízení
Spravovaná prostředí

Obsaženo v Power Automate Premium

Obsaženo v Power Automate Process

Začleňte umělou inteligenci
Servisní kredity AI Builder 5000 5000
Prozkoumejte plány Power Automate
Power Automate Premium
$15 za uživatele/měsíc
Power Automate Process
$150 na robota/měsíc6
Automatizace počítačů a cloudu8
Spuštění cloudových toků2

Obsaženo v Power Automate Premium

Obsaženo v Power Automate Process

Spouštějte toky obchodního procesu2

Obsaženo v Power Automate Premium

Obsaženo v Power Automate Process

Spuštění desktopových toků v obslužném režimu3

Obsaženo v Power Automate Premium

--

Spuštění desktopových toků v bezobslužném režimu3,4
(na robota)

Obsaženo v Power Automate Process

Dolování procesů a úkolů
Dolování úkolů

Obsaženo v Power Automate Premium

--

Vizualizujte a analyzujte procesy pomocí dolování procesů
50 MB uložených dat nástroje Process Mining

--

Datové připojení, úložiště a správa
Připojení k vlastním datům
Použití předem sestavených konektorů
Použití standardních konektorů a konektorů Premium
Použití vlastních a místních konektorů
Ukládání a správa dat
Vytváření vlastních entit a přístup k nim
Microsoft Dataverse
Kapacita databází 250 MB5 Kapacita databází 50 MB5
Kapacita souborů 2 GB5 Kapacita souborů 200 MB5
Správce a zásady správného řízení
Spravovaná prostředí

Obsaženo v Power Automate Premium

Obsaženo v Power Automate Process

Začleňte umělou inteligenci
Servisní kredity AI Builder
5000 5000
Prozkoumejte plány Power Automate
Power Automate Premium
$15 za uživatele/měsíc
Power Automate Process
$150 na robota/měsíc6
Automatizace počítačů a cloudu8
Spuštění cloudových toků2

Obsaženo v Power Automate Premium

Obsaženo v Power Automate Process

Spouštějte toky obchodního procesu2

Obsaženo v Power Automate Premium

Obsaženo v Power Automate Process

Spuštění desktopových toků v obslužném režimu3

Obsaženo v Power Automate Premium

--

Spuštění desktopových toků v bezobslužném režimu3,4
(na robota)

Obsaženo v Power Automate Process

Dolování procesů a úkolů
Dolování úkolů

Obsaženo v Power Automate Premium

--

Vizualizujte a analyzujte procesy pomocí dolování procesů
50 MB uložených dat nástroje Process Mining

--

Datové připojení, úložiště a správa
Připojení k vlastním datům
Použití předem sestavených konektorů
Použití standardních konektorů a konektorů Premium
Použití vlastních a místních konektorů
Ukládání a správa dat
Vytváření vlastních entit a přístup k nim
Microsoft Dataverse
Kapacita databází 250 MB5 Kapacita databází 50 MB5
Kapacita souborů 2 GB5 Kapacita souborů 200 MB5
Správce a zásady správného řízení
Spravovaná prostředí

Obsaženo v Power Automate Premium

Obsaženo v Power Automate Process

Začleňte umělou inteligenci
Servisní kredity AI Builder
5000 5000

Výše uvedené ceny jsou pouze pro marketingové účely a nemusí odrážet skutečnou ceníkovou cenu v důsledku měnových, národních, regionálních a organizačních proměnlivých faktorů. Všechny nabídky podléhají podmínkám omezením služby. Další informace. Další informace o cenách a nabídkách pro podniky vám poskytne zástupce společnosti Microsoft. Další informace o dalších možnostech licencování naleznete na adrese Průvodce licencováním Power Platform.

1 Každá licence na uživatele obsahuje 50 MB dolování procesů až do maximální kapacity 100 GB na zákazníka.

2 V rámci servisních limitů. Další informace o požadavcích Power Platform a dalších limitech.

3 Součástí je vytváření desktopových toků a orchestrace i správa robotů.

4 Souběžné instance jednoho procesu vyžadují dalšího automatizačního robota pro každou instanci. Stáhněte si licenční příručku pro další informace.

5 Nároky na kapacitu souborů a databází Dataverse pro plány předplatného jsou sdružené na úrovni klienta. Další informace najdete v průvodci licencemi Power Platform.

Projděte si doplňky pro Power Automate

Hostované RPA

201,30 €

na robota/měsíc6

Spouštějte robotickou automatizaci procesů (RPA) jako službu prostřednictvím možností hostovaných počítačů.

  • Počítač hostovaný Microsoftem
  • Desktopové toky (RPA) v bezobslužném režimu
  • 5000 servisních kreditů AI Builder za měsíc
 • K dispozici jako doplněk pro:
   .
  • Power Automate Premium

AI Builder

468 €

za jednotku/měsíc6,7

Integrujte umělou inteligenci do svých toků pomocí vlastních nebo předpřipravených modelů.

  • AI Builder
 • K dispozici jako doplněk pro:
  • Stávající placené plány předplatného Power Automate, Power Apps, nebo Dynamics 365

Process Mining

4 680,30 €

na klienta za měsíc

Objevte, vizualizujte a analyzujte procesy, abyste identifikovali příležitosti ke zlepšení a optimalizaci

  • 100 GB úložiště dat na dolování procesů
  • 2 GB kapacity databáze Dataverse
  • 1 TB kapacita souborů Dataverse
 • K dispozici jako doplněk pro:
  • Power Automate Premium

6 Vyžaduje přístup k centru pro správu Microsoft 365 s rolemi globálního správce nebo správce fakturace.

7 Každá jednotka doplňku AI Builder je balík 1 milionu kreditů služby sdružených na úrovni klienta. Projděte si Kalkulačka AI Builderu a získejte odhad nákladů.

8 Podívejte se na dokumentaci pro definice každého typu toku.

Dotazy k nákupu nebo požadavkům plánů?

Zdroje informací o Power Automate

Přečtěte si průvodce licencováním

Zobrazit nejčastější dotazy k licencování

Rozvíjejte své dovednosti v bezplatné zkušební verzi Power Automate.