Ceny Power Automate

Plány předplatného

Nejlepší pro firmy, které chtějí předvídatelné licencování s plány vázanými na uživatele nebo na tok

Licence podle uživatele

Plán vázaný na uživatele

12,60 €

za uživatele/měsíc

Umožněte jednotlivým uživatelům automatizovat cloudové aplikace, služby a data pomocí automatizace digitálních procesů (DPA). Tento plán umožňuje uživatelům vytvářet a spouštět neomezený počet toků.

Zahrnuje následující:

 • Cloudové toky (DPA)

Licence podle uživatele

Plán pro jednotlivé uživatele s využitím RPA s obsluhou

33,70 €

za uživatele/měsíc

Umožňuje stejné možnosti jako základní uživatelský plán a navíc možnost automatizovat starší aplikace na desktopech prostřednictvím robotická automatizace procesů (RPA) v obslužném režimu.

Zahrnuje následující:

 • Cloudové toky (DPA)
 • Desktopové toky (RPA) v obslužném režimu
 • 5 000 kreditů AI Builder/měsíc

Licence podle toku

Plán vázaný na tok

84,30 €

za tok/měsíc; minimálně 5 toků1,2

Umožňuje neomezenému počtu uživatelů v rámci organizace spouštět automatizaci digitálních procesů (DPA) ze stejného toku.

Zahrnuje následující:

 • Cloudové toky (DPA)

Plány průběžných plateb

Nejlepší pro firmy, které požadují flexibilitu placení pouze tehdy, když je spuštěn tok3

Licence podle spuštění toku

 

0,50 €

vázaný na spuštění toku4

Plaťte za každé spuštění cloudového toku

Zahrnuje následující:

 • Cloudové toky (DPA)

Licence podle spuštění toku

 

0,50 €

vázaný na spuštění toku4

Plaťte za každé spuštění desktopového toku (obslužný režim)

Zahrnuje následující:

 • Desktopové toky (RPA) v obslužném režimu

Licence podle spuštění toku

 

2,50 €

vázaný na spuštění toku4

Plaťte za každé spuštění desktopového toku (bezobslužný režim)

Zahrnuje následující:

 • Desktopové toky (RPA) v bezobslužném režimu

Výše uvedené ceny jsou pouze pro marketingové účely a nemusí odrážet skutečnou ceníkovou cenu v důsledku měnových, národních, regionálních a organizačních proměnlivých faktorů. Vaše skutečná cena se ukáže na pokladně.

1 Minimální požadavek na nákup pěti toků.

2 Vyžaduje přístup k centru pro správu Microsoft 365 s rolí globálního správce nebo správce fakturace.

3 Spouštění toků je účtováno měsíčně a vztahuje se na předplatné služby Azure. Podívejte se do dokumentace pro konkrétní informace o tom, jak se měří spouštění toků

4 Vyžaduje předplatné Azure

Začínáme s Power Automate - zdarma

Prozkoumejte plány předplatného pro Power Automate

Prozkoumejte plány předplatného pro Power Automate
Plán vázaný na uživatele
$15 za uživatele/měsíc
Plán pro jednotlivé uživatele s využitím RPA s obsluhou
$40.00 za uživatele/měsíc
Plán vázaný na tok
Ceny od $100.00 za měsíc
Dolování procesů a úkolů
Vizualizujte a analyzujte procesy pomocí funkce Process Advisor5

Obsaženo v plánu vázaném na uživatele

Obsaženo v plánu vázaném na uživatele s využitím RPA s obsluhou

--

Automatizace počítačů a cloudu6
Spuštění cloudových toků5

Obsaženo v plánu vázaném na uživatele

Obsaženo v plánu vázaném na uživatele s využitím RPA s obsluhou

Obsaženo v plánu vázaném na tok

Spouštějte toky obchodního procesu5

Obsaženo v plánu vázaném na uživatele

Obsaženo v plánu vázaném na uživatele s využitím RPA s obsluhou

Obsaženo v plánu vázaném na tok

Spuštění desktopových toků v obslužném režimu7

--

Obsaženo v plánu vázaném na uživatele s využitím RPA s obsluhou

--

Spuštění desktopových toků v bezobslužném režimu7

--

(na robota)8 (na robota)8
Začleňte umělou inteligenci do nástroje AI Builder9
5 000 kreditů služby/měsíc
Datové připojení, úložiště a správa
Připojení k vlastním datům Použití předem sestavených konektorů
Použití vlastních a místních konektorů
Ukládání a správa dat Vytváření vlastních entit a přístup k nim
Použít Microsoft Dataverse (dříve Common Data Service) Kapacita databází 250 MB10 Kapacita databází 250 MB10 Kapacita databází 250 MB10, 11
Kapacita souborů 2 GB10 Kapacita souborů 2 GB10 Kapacita souborů 2 GB10, 11
Prozkoumejte plány předplatného pro Power Automate
Plán vázaný na uživatele
$15 za uživatele/měsíc
Plán pro jednotlivé uživatele s využitím RPA s obsluhou
$40.00 za uživatele/měsíc
Plán vázaný na tok
Ceny od $100.00 za měsíc
Dolování procesů a úkolů
Vizualizujte a analyzujte procesy pomocí funkce Process Advisor5

Obsaženo v plánu vázaném na uživatele

Obsaženo v plánu vázaném na uživatele s využitím RPA s obsluhou

--

Automatizace počítačů a cloudu6
Spuštění cloudových toků5

Obsaženo v plánu vázaném na uživatele

Obsaženo v plánu vázaném na uživatele s využitím RPA s obsluhou

Obsaženo v plánu vázaném na tok

Spouštějte toky obchodního procesu5

Obsaženo v plánu vázaném na uživatele

Obsaženo v plánu vázaném na uživatele s využitím RPA s obsluhou

Obsaženo v plánu vázaném na tok

Spuštění desktopových toků v obslužném režimu7

--

Obsaženo v plánu vázaném na uživatele s využitím RPA s obsluhou

--

Spuštění desktopových toků v bezobslužném režimu7

--

(na robota)8 (na robota)8
Začleňte umělou inteligenci do nástroje AI Builder9
5 000 kreditů služby/měsíc
Datové připojení, úložiště a správa
Připojení k vlastním datům Použití předem sestavených konektorů
Použití vlastních a místních konektorů
Ukládání a správa dat
Vytváření vlastních entit a přístup k nim
Použít Microsoft Dataverse (dříve Common Data Service)
Kapacita databází 250 MB10 Kapacita databází 250 MB10 Kapacita databází 250 MB10, 11
Kapacita souborů 2 GB10 Kapacita souborů 2 GB10 Kapacita souborů 2 GB10, 11
Prozkoumejte plány předplatného pro Power Automate
Plán vázaný na uživatele
$15 za uživatele/měsíc
Plán pro jednotlivé uživatele s využitím RPA s obsluhou
$40.00 za uživatele/měsíc
Plán vázaný na tok
Ceny od $100.00 za měsíc
Dolování procesů a úkolů
Vizualizujte a analyzujte procesy pomocí funkce Process Advisor5

Obsaženo v plánu vázaném na uživatele

Obsaženo v plánu vázaném na uživatele s využitím RPA s obsluhou

--

Automatizace počítačů a cloudu6
Spuštění cloudových toků5

Obsaženo v plánu vázaném na uživatele

Obsaženo v plánu vázaném na uživatele s využitím RPA s obsluhou

Obsaženo v plánu vázaném na tok

Spouštějte toky obchodního procesu5

Obsaženo v plánu vázaném na uživatele

Obsaženo v plánu vázaném na uživatele s využitím RPA s obsluhou

Obsaženo v plánu vázaném na tok

Spuštění desktopových toků v obslužném režimu7

--

Obsaženo v plánu vázaném na uživatele s využitím RPA s obsluhou

--

Spuštění desktopových toků v bezobslužném režimu7

--

(na robota)8 (na robota)8
Začleňte umělou inteligenci do nástroje AI Builder9
5 000 kreditů služby/měsíc
Datové připojení, úložiště a správa
Připojení k vlastním datům
Použití předem sestavených konektorů
Použití vlastních a místních konektorů
Ukládání a správa dat
Vytváření vlastních entit a přístup k nim
Použít Microsoft Dataverse (dříve Common Data Service)
Kapacita databází 250 MB10 Kapacita databází 250 MB10 Kapacita databází 250 MB10, 11
Kapacita souborů 2 GB10 Kapacita souborů 2 GB10 Kapacita souborů 2 GB10, 11

Prozkoumejte plány průběžných plateb pro Power Automate

Prozkoumejte plány průběžných plateb pro Power Automate
Vázaný na cloudový nebo desktopový tok
spuštění (obslužný režim)
Vázaný na desktopový tok
spuštění (bezobslužný režim)
Automatizace počítačů a cloudu6
Spuštění cloudových toků5

Obsaženo v plánu vázaném na spuštění cloudového nebo desktopového toku v obslužném režimu

--

Spouštějte toky obchodního procesu5

Obsaženo v plánu vázaném na spuštění cloudového nebo desktopového toku v obslužném režimu

--

Spuštění desktopových toků v obslužném režimu7

Obsaženo v plánu vázaném na spuštění cloudového nebo desktopového toku v obslužném režimu

--

Spuštění desktopových toků v bezobslužném režimu7

--

Obsaženo v plánu vázaném na spuštění cloudového nebo desktopového toku v bezobslužném režimu

Začleňte umělou inteligenci do nástroje AI Builder9

--

--

Datové připojení, úložiště a správa
Připojení k vlastním datům Použití předem sestavených konektorů
Ukládání a správa dat Vytváření vlastních entit a přístup k nim
Použít Microsoft Dataverse (dříve Common Data Service) Kapacita databáze 1 GB10 (na prostředí s povolenými průběžnými platbami)
Prozkoumejte plány průběžných plateb pro Power Automate
Vázaný na cloudový nebo desktopový tok
spuštění (obslužný režim)
Vázaný na desktopový tok
spuštění (bezobslužný režim)
Automatizace počítačů a cloudu6
Spuštění cloudových toků5

Obsaženo v plánu vázaném na spuštění cloudového nebo desktopového toku v obslužném režimu

--

Spouštějte toky obchodního procesu5

Obsaženo v plánu vázaném na spuštění cloudového nebo desktopového toku v obslužném režimu

--

Spuštění desktopových toků v obslužném režimu7

Obsaženo v plánu vázaném na spuštění cloudového nebo desktopového toku v obslužném režimu

--

Spuštění desktopových toků v bezobslužném režimu7

--

Obsaženo v plánu vázaném na spuštění cloudového nebo desktopového toku v bezobslužném režimu

Začleňte umělou inteligenci do nástroje AI Builder9

--

--

Datové připojení, úložiště a správa
Připojení k vlastním datům
Použití předem sestavených konektorů
Ukládání a správa dat
Vytváření vlastních entit a přístup k nim
Použít Microsoft Dataverse (dříve Common Data Service)
Kapacita databáze 1 GB10 (na prostředí s povolenými průběžnými platbami)
Prozkoumejte plány průběžných plateb pro Power Automate
Vázaný na cloudový nebo desktopový tok
spuštění (obslužný režim)
Vázaný na desktopový tok
spuštění (bezobslužný režim)
Automatizace počítačů a cloudu6
Spuštění cloudových toků5

Obsaženo v plánu vázaném na spuštění cloudového nebo desktopového toku v obslužném režimu

--

Spouštějte toky obchodního procesu5

Obsaženo v plánu vázaném na spuštění cloudového nebo desktopového toku v obslužném režimu

--

Spuštění desktopových toků v obslužném režimu7

Obsaženo v plánu vázaném na spuštění cloudového nebo desktopového toku v obslužném režimu

--

Spuštění desktopových toků v bezobslužném režimu7

--

Obsaženo v plánu vázaném na spuštění cloudového nebo desktopového toku v bezobslužném režimu

Začleňte umělou inteligenci do nástroje AI Builder9

--

--

Datové připojení, úložiště a správa
Připojení k vlastním datům
Použití předem sestavených konektorů
Ukládání a správa dat
Vytváření vlastních entit a přístup k nim
Použít Microsoft Dataverse (dříve Common Data Service)
Kapacita databáze 1 GB10 (na prostředí s povolenými průběžnými platbami)

5 V rámci servisních limitů. Více informací o požadavcích na Power Platform a dalších limitech.

6 Podívejte se na technickou dokumentaci pro definice každého typu toku.

7 Součástí je vytváření desktopových toků a orchestrace i správa robotů.

8 Souběžné instance jednoho procesu vyžadují dalšího bezobslužného robota pro každou instanci – navzdory opravňující základní licenci lze použít více bezobslužných doplňků RPA. Stáhněte si licenční příručku pro další informace.

9 Kapacita kreditu služeb AI Builder je sdružena na úrovni klienta. Nakupte dodatečnou kapacitu 1 milion kreditů služby za 500 USD měsíčně. Více o kreditech služby AI Builder se dozvíte v dokumentace nebo si stáhněte licenční příručku s dalšími informacemi.

10 Nároky na kapacitu souborů a databází Dataverse jsou sdružené na úrovni klienta.

11 Nároky na kapacitu souborů a databázi Dataverse jsou k dispozici pro každý plán vázaný na tok a odrážejí minimální nákup 5 toků. Další informace získáte v licenční příručku.

Projděte si doplňky pro Power Automate

AI Builder

421,70 €

za jednotku/měsíc2,12

Integrujte umělou inteligenci do svých toků pomocí vlastních nebo předpřipravených modelů.

 • Zahrnuje následující:
  • AI Builder
 • K dispozici jako doplněk pro:
  • Stávající placené plány předplatného Power Automate, Power Apps, nebo Dynamics 365

Bezobslužná RPA

126,50 €

na robota za měsíc2

Přidejte možnost automatizovat starší aplikace na desktopových nebo virtuálních počítačích pomocí robotické automatizace procesů (RPA) v bezobslužném režimu.

 • Zahrnuje následující:
  • Desktopové toky (RPA) v bezobslužném režimu
  • 5 000 servisních kreditů AI Builder za měsíc
 • K dispozici jako doplněk pro:
  • Plán vázaný na uživatele s obslužnou RPA nebo plán vázaný na tok

12 Každá jednotka doplňku AI Builder je balík 1 milionu kreditů služby sdružených na úrovni klienta. Projděte si Kalkulačka AI Builderu a získejte odhad nákladů.

Dotazy k nákupu nebo požadavkům plánů?

Materiály a výukové kurzy

Rozvíjejte své dovednosti ve službě Power Automate

Přečtěte si průvodce licencováním

Zobrazit nejčastější dotazy k licencování