Ceny Power Automate

Plány předplatného

Nejlepší pro firmy, které chtějí předvídatelné licencování s plány vázanými na uživatele nebo na tok

Licence podle uživatele

Plán vázaný na uživatele

14 €

za uživatele/měsíc

Umožněte jednotlivcům automatizovat cloudové aplikace, služby a data pomocí automatizace digitálních procesů (DPA). Tento plán umožňuje lidem vytvářet a spouštět neomezený počet toků.

Zahrnuje následující:

 • Cloudové toky (DPA)

Licence podle uživatele

Plán vázaný na uživatele s využitím obslužného RPA

37,40 €

za uživatele/měsíc

Umožňuje stejné možnosti jako základní plán a navíc možnost automatizovat starší aplikace na desktopech prostřednictvím robotická automatizace procesů (RPA) v obslužném režimu.

Zahrnuje následující:

 • Cloudové toky (DPA)
 • Desktopové toky (RPA) v obslužném režimu
 • 5 000 kreditů AI Builder/měsíc

Licence podle toku

Plán vázaný na tok

93,60 €

za tok/měsíc; minimálně 5 toků1, 2

Umožňuje neomezenému počtu lidí v rámci organizace spouštět automatizaci digitálních procesů (DPA) ze stejného toku.

Zahrnuje následující:

 • Cloudové toky (DPA)

Plány průběžných plateb

Nejlepší pro firmy, které požadují flexibilitu placení pouze tehdy, když někdo spustí tok propojený s konektory Premium3

Licence podle spuštění toku

 

0,60 €

vázaný na spuštění toku4

Plaťte za každé spuštění cloudového toku

Zahrnuje následující:

 • Cloudové toky (DPA)

Licence podle spuštění toku

 

0,60 €

vázaný na spuštění toku4

Plaťte za každé spuštění desktopového toku (obslužný režim)

Zahrnuje následující:

 • Desktopové toky (RPA) v obslužném režimu

Licence podle spuštění toku

 

2,80 €

vázaný na spuštění toku4

Plaťte za každé spuštění desktopového toku (bezobslužný režim)

Zahrnuje následující:

 • Desktopové toky (RPA) v bezobslužném režimu

Uvedené ceny jsou pouze pro marketingové účely a nemusí odrážet skutečnou ceníkovou cenu v důsledku měnových, národních, regionálních a organizačních proměnlivých faktorů. Vaše skutečná cena se ukáže při dokončování objednávky.

1 Minimální požadavek na nákup pěti toků.

2 Vyžaduje přístup k centru pro správu Microsoft 365 s rolí globálního správce nebo správce fakturace.

3 Spouštění toků je účtováno měsíčně a vztahuje se na předplatné služby Azure. Přečtěte si, jak se měří spuštění toků.

4 Vyžaduje předplatné Azure.

Začínáme s Power Automate

Projděte si plány předplatného

Projděte si plány předplatného
Plán vázaný na uživatele
$15 za uživatele/měsíc
Plán vázaný na uživatele s využitím obslužného RPA
$40.00 za uživatele/měsíc
Plán vázaný na tok
Ceny od $100.00 za měsíc
Dolování procesů a úkolů
Vizualizujte a analyzujte procesy pomocí funkce Process Advisor5

Obsaženo v plánu vázaném na uživatele

Obsaženo v plánu vázaném na uživatele s využitím RPA s obsluhou

--

Automatizace počítačů a cloudu6
Spuštění cloudových toků5

Obsaženo v plánu vázaném na uživatele

Obsaženo v plánu vázaném na uživatele s využitím RPA s obsluhou

Obsaženo v plánu vázaném na tok

Spouštějte toky obchodního procesu5

Obsaženo v plánu vázaném na uživatele

Obsaženo v plánu vázaném na uživatele s využitím RPA s obsluhou

Obsaženo v plánu vázaném na tok

Spuštění desktopových toků v obslužném režimu7

--

Obsaženo v plánu vázaném na uživatele s využitím RPA s obsluhou

--

Spuštění desktopových toků v bezobslužném režimu7

--

(na robota)8 (na robota)8
Vkládání AI do toků pomocí AI Builderu9
5 000 kreditů služby/měsíc
Datové připojení, úložiště a správa
Připojení k vlastním datům Použití předem sestavených konektorů
Použití vlastních a místních konektorů
Ukládání a správa dat Vytváření vlastních entit a přístup k nim
Použít Microsoft Dataverse (dříve Common Data Service) Kapacita databází 250 MB10 Kapacita databází 250 MB10 Kapacita databází 250 MB10, 11
Kapacita souborů 2 GB10 Kapacita souborů 2 GB10 Kapacita souborů 2 GB10, 11
Projděte si plány předplatného
Plán vázaný na uživatele
$15 za uživatele/měsíc
Plán vázaný na uživatele s využitím obslužného RPA
$40.00 za uživatele/měsíc
Plán vázaný na tok
Ceny od $100.00 za měsíc
Dolování procesů a úkolů
Vizualizujte a analyzujte procesy pomocí funkce Process Advisor5

Obsaženo v plánu vázaném na uživatele

Obsaženo v plánu vázaném na uživatele s využitím RPA s obsluhou

--

Automatizace počítačů a cloudu6
Spuštění cloudových toků5

Obsaženo v plánu vázaném na uživatele

Obsaženo v plánu vázaném na uživatele s využitím RPA s obsluhou

Obsaženo v plánu vázaném na tok

Spouštějte toky obchodního procesu5

Obsaženo v plánu vázaném na uživatele

Obsaženo v plánu vázaném na uživatele s využitím RPA s obsluhou

Obsaženo v plánu vázaném na tok

Spuštění desktopových toků v obslužném režimu7

--

Obsaženo v plánu vázaném na uživatele s využitím RPA s obsluhou

--

Spuštění desktopových toků v bezobslužném režimu7

--

(na robota)8 (na robota)8
Vkládání AI do toků pomocí AI Builderu9
5 000 kreditů služby/měsíc
Datové připojení, úložiště a správa
Připojení k vlastním datům Použití předem sestavených konektorů
Použití vlastních a místních konektorů
Ukládání a správa dat
Vytváření vlastních entit a přístup k nim
Použít Microsoft Dataverse (dříve Common Data Service)
Kapacita databází 250 MB10 Kapacita databází 250 MB10 Kapacita databází 250 MB10, 11
Kapacita souborů 2 GB10 Kapacita souborů 2 GB10 Kapacita souborů 2 GB10, 11
Projděte si plány předplatného
Plán vázaný na uživatele
$15 za uživatele/měsíc
Plán vázaný na uživatele s využitím obslužného RPA
$40.00 za uživatele/měsíc
Plán vázaný na tok
Ceny od $100.00 za měsíc
Dolování procesů a úkolů
Vizualizujte a analyzujte procesy pomocí funkce Process Advisor5

Obsaženo v plánu vázaném na uživatele

Obsaženo v plánu vázaném na uživatele s využitím RPA s obsluhou

--

Automatizace počítačů a cloudu6
Spuštění cloudových toků5

Obsaženo v plánu vázaném na uživatele

Obsaženo v plánu vázaném na uživatele s využitím RPA s obsluhou

Obsaženo v plánu vázaném na tok

Spouštějte toky obchodního procesu5

Obsaženo v plánu vázaném na uživatele

Obsaženo v plánu vázaném na uživatele s využitím RPA s obsluhou

Obsaženo v plánu vázaném na tok

Spuštění desktopových toků v obslužném režimu7

--

Obsaženo v plánu vázaném na uživatele s využitím RPA s obsluhou

--

Spuštění desktopových toků v bezobslužném režimu7

--

(na robota)8 (na robota)8
Vkládání AI do toků pomocí AI Builderu9
5 000 kreditů služby/měsíc
Datové připojení, úložiště a správa
Připojení k vlastním datům
Použití předem sestavených konektorů
Použití vlastních a místních konektorů
Ukládání a správa dat
Vytváření vlastních entit a přístup k nim
Použít Microsoft Dataverse (dříve Common Data Service)
Kapacita databází 250 MB10 Kapacita databází 250 MB10 Kapacita databází 250 MB10, 11
Kapacita souborů 2 GB10 Kapacita souborů 2 GB10 Kapacita souborů 2 GB10, 11

Projděte si plány s průběžnými platbami

Projděte si plány s průběžnými platbami
Vázaný na cloudový nebo desktopový tok
spuštění (obslužný režim)
Vázaný na desktopový tok
spuštění (bezobslužný režim)
Automatizace počítačů a cloudu6
Spuštění cloudových toků5

Obsaženo v plánu vázaném na spuštění cloudového nebo desktopového toku v obslužném režimu

--

Spouštějte toky obchodního procesu5

Obsaženo v plánu vázaném na spuštění cloudového nebo desktopového toku v obslužném režimu

--

Spuštění desktopových toků v obslužném režimu7

Obsaženo v plánu vázaném na spuštění cloudového nebo desktopového toku v obslužném režimu

--

Spuštění desktopových toků v bezobslužném režimu7

--

Obsaženo v plánu vázaném na spuštění cloudového nebo desktopového toku v bezobslužném režimu

Vkládání AI do toků pomocí AI Builderu9

--

--

Datové připojení, úložiště a správa
Připojení k vlastním datům Použití předem sestavených konektorů
Ukládání a správa dat Vytváření vlastních entit a přístup k nim
Použít Microsoft Dataverse (dříve Common Data Service) Kapacita databáze 1 GB10(na prostředí s plánem s průběžnými platbami)
Projděte si plány s průběžnými platbami
Vázaný na cloudový nebo desktopový tok
spuštění (obslužný režim)
Vázaný na desktopový tok
spuštění (bezobslužný režim)
Automatizace počítačů a cloudu6
Spuštění cloudových toků5

Obsaženo v plánu vázaném na spuštění cloudového nebo desktopového toku v obslužném režimu

--

Spouštějte toky obchodního procesu5

Obsaženo v plánu vázaném na spuštění cloudového nebo desktopového toku v obslužném režimu

--

Spuštění desktopových toků v obslužném režimu7

Obsaženo v plánu vázaném na spuštění cloudového nebo desktopového toku v obslužném režimu

--

Spuštění desktopových toků v bezobslužném režimu7

--

Obsaženo v plánu vázaném na spuštění cloudového nebo desktopového toku v bezobslužném režimu

Vkládání AI do toků pomocí AI Builderu9

--

--

Datové připojení, úložiště a správa
Připojení k vlastním datům
Použití předem sestavených konektorů
Ukládání a správa dat
Vytváření vlastních entit a přístup k nim
Použít Microsoft Dataverse (dříve Common Data Service)
Kapacita databáze 1 GB10(na prostředí s plánem s průběžnými platbami)
Projděte si plány s průběžnými platbami
Vázaný na cloudový nebo desktopový tok
spuštění (obslužný režim)
Vázaný na desktopový tok
spuštění (bezobslužný režim)
Automatizace počítačů a cloudu6
Spuštění cloudových toků5

Obsaženo v plánu vázaném na spuštění cloudového nebo desktopového toku v obslužném režimu

--

Spouštějte toky obchodního procesu5

Obsaženo v plánu vázaném na spuštění cloudového nebo desktopového toku v obslužném režimu

--

Spuštění desktopových toků v obslužném režimu7

Obsaženo v plánu vázaném na spuštění cloudového nebo desktopového toku v obslužném režimu

--

Spuštění desktopových toků v bezobslužném režimu7

--

Obsaženo v plánu vázaném na spuštění cloudového nebo desktopového toku v bezobslužném režimu

Vkládání AI do toků pomocí AI Builderu9

--

--

Datové připojení, úložiště a správa
Připojení k vlastním datům
Použití předem sestavených konektorů
Ukládání a správa dat
Vytváření vlastních entit a přístup k nim
Použít Microsoft Dataverse (dříve Common Data Service)
Kapacita databáze 1 GB10(na prostředí s plánem s průběžnými platbami)

5 V rámci servisních limitů. Více informací o požadavcích na Power Platform a dalších limitech.

6 Podívejte se na dokumentaci pro definice každého typu toku.

7 Součástí je vytváření desktopových toků a orchestrace i správa robotů.

8 Souběžné instance jednoho procesu vyžadují dalšího bezobslužného robota pro každou instanci. V souladu s opravňující základní licencí lze použít více bezobslužných doplňků RPA. Pro další informace si stáhněte licenční příručku.

9 Kapacita kreditů služby AI Builder je sdružena na úrovni klienta. Nakupte dodatečnou kapacitu 1 milion kreditů služby za 500 USD měsíčně. Pro další informace si přečtěte Nejčastější dotazy nebo stáhněte licenční příručku.

10 Nároky na kapacitu souborů a databází Dataverse jsou sdružené na úrovni klienta.

11 Nároky na kapacitu souborů a databázi Dataverse jsou k dispozici pro každý plán vázaný na tok a odrážejí minimální nákup pěti toků. Pro další informace si stáhněte licenční příručku.

Projděte si doplňky pro Power Automate

AI Builder

421,70 €

za jednotku/měsíc12,13

Integrujte umělou inteligenci do svých toků pomocí vlastních nebo předpřipravených modelů.

 • Zahrnuje následující:
  • AI Builder
 • K dispozici jako doplněk pro:
  • Stávající placené plány předplatného Power Automate, Power Apps, nebo Dynamics 365

Bezobslužná RPA

140,40 €

na robota za měsíc12

Přidejte možnost automatizovat starší aplikace na desktopových nebo virtuálních počítačích pomocí robotické automatizace procesů (RPA) v bezobslužném režimu.

 • Zahrnuje následující:
  • Desktopové toky (RPA) v bezobslužném režimu
  • 5 000 servisních kreditů AI Builder za měsíc
 • K dispozici jako doplněk pro:
  • Plán vázaný na uživatele s obslužným RPA nebo plán vázaný na tok

Hostované RPA

201,30 €

na robota za měsíc12

Spouštějte robotickou automatizaci procesů (RPA) jako službu prostřednictvím možností hostovaných počítačů.

 • Zahrnuje následující:
  • Počítač hostovaný Microsoftem
  • Desktopové toky (RPA) v bezobslužném režimu
  • 5000 servisních kreditů AI Builder za měsíc
 • K dispozici jako doplněk pro:
  • Plán vázaný na uživatele s obslužným RPA nebo plán vázaný na tok

12 Vyžaduje přístup k centru pro správu Microsoft 365 s rolemi globálního správce nebo správce fakturace.

13 Každá jednotka doplňku AI Builder je balík 1 milionu kreditů služby sdružených na úrovni klienta. Projděte si Kalkulačka AI Builderu a získejte odhad nákladů.

Dotazy k nákupu nebo požadavkům plánů?

Materiály a výukové kurzy

Rozvíjejte své dovednosti v bezplatné zkušební verzi Power Automate.

Přečtěte si průvodce licencováním

Zobrazit nejčastější dotazy k licencování