Odhadněte si nejvhodnější kapacitu AI Builderu

Čtečka vizitek

Identifikace a extrakce informací, jako je jméno a e-mail, z vizitek

Kolik vizitek zpracujete za měsíc?

Please enter a whole number greater than zero.

Společnost má 300 prodejců a každý z nich obvykle do databáze potenciálních zákazníků přidá 15 kontaktů za měsíc. Pro automatizaci zpracování vizitek pomocí čtečky vizitek společnost musí koupit 1 jednotku AI Builderu.

Další informace o čtečce vizitek

Klasifikace kategorií

Používá zpracování přirozeného jazyka k přiřazování značek k textovým položkám

Kolik textových řetězců analyzujete za měsíc?

Please enter a whole number greater than zero.

Společnost dostává a zpracovává 40 000 e-mailů od zákazníků měsíčně.
Pro automatizaci kategorizace a následné směrování ke správnému týmu pomocí klasifikace kategorií a Power Automate musí společnost koupit 1 jednotku AI Builderu.

Další informace o klasifikaci kategorií

Zpracování dokumentů

Identifikuje a extrahuje pole a tabulky z dokumentů

Kolik stránek zpracujete za měsíc?

Please enter a whole number greater than zero.

Společnost dostává a zpracovává objednávky na dodání. Aby bylo možné automatizovat její proces dodávek pomocí zpracování dokumentů funkce AI Builder a služby Power Automate, musí společnost zakoupit 2 miliony servisních kreditů (2 jednotky AI Builder) pro 20 000 stránek objednávek na dodání za měsíc.

Další informace o zpracování dokumentů

Extrakce entit

Rozpoznává konkrétní data z textu a poté klasifikuje klíčové prvky do předem definovaných kategorií

Kolik textových řetězců analyzujete za měsíc?

Please enter a whole number greater than zero.

Společnost přijímá a zpracovává 40 000 formulářů se zpětnou vazbou od zákazníků měsíčně. Pro automatizaci extrahování relevantních informací z e-mailu a jejich uložení do Microsoft Dataverse pomocí extrakce entity a Power Automate musí společnost koupit 1 jednotku AI Builderu.

Další informace o extrakci entit

Čtečka dokladů totožnosti

Umožňuje přečíst a uložit informace z dokladů totožnosti

Kolik dokladů totožnosti zpracujete za měsíc?

Please enter a whole number greater than zero.

Společnost spouští speciální operaci, při které zákazníci musí zaslat sken svého státem vydaného řidičského průkazu jako dokladu o pobytu. Pro automatizaci získávání informací z 8 000 licencí za měsíc musí společnost zakoupit 1 jednotku AI Builderu.

Další informace o čtečce dokladů totožnosti

Klasifikace obrázku

Kategorizace a přiřazování popisků k obrázkům

Kolik obrázků zpracujete za měsíc?

Please enter a whole number greater than zero.

Společnost v rámci své činnosti shromažďuje každý měsíc 500 000 snímků květin. Pro automatizaci klasifikace těchto snímků za účelem identifikace typu květin potřebuje společnost zakoupit 2 jednotky řešení AI Builder.

Další informace o klasifikaci obrázků

Zpracování faktur

Identifikuje a extrahuje klíčové informace z faktur

Kolik faktur zpracujete za měsíc?

Please enter a whole number greater than zero.

Společnost dostává a zpracovává 40 000 faktur každý měsíc. Aby bylo možné automatizovat zpracování faktur v AI Builderu a Power Automate, musí společnost zakoupit 2 jednotky AI Builderu.

Další informace o zpracování faktur

Extrakce klíčových frází

Identifikuje a extrahuje klíčové fráze z dokumentů s nestrukturovaným textem.

Kolik textových řetězců analyzujete za měsíc?

Please enter a whole number greater than zero.

Společnost pro své klienty uspořádala akci a požádala, aby každý účastník napsal svůj názor na akci do formuláře pro názory. Aby bylo možné extrahovat klíčové fráze z 1000 odpovědních formulářů, musí společnost zakoupit 1 jednotku AI Builderu.

Další informace o extrakci klíčových frází

Detekce jazyka

Identifikuje převládající jazyk textového dokumentu

Kolik textových řetězců analyzujete za měsíc?

Please enter a whole number greater than zero.

Společnost má globální síť zákazníků, kteří kontaktují tým podpory společnosti e-mailem. Tým podpory dostává 30 000 e-mailů každý den. Tyto e-maily se směrují na centra služby zákazníkům v jednotlivých geografických oblastech na základě jazyka používaného v e-mailech. Aby bylo možné plně automatizovat proces rozpoznávání jazyka, musí společnost zakoupit 2 jednotky AI Builderu.

Další informace o rozpoznávání jazyka

Rozpoznávání objektů

Rozpoznávání obecných objektů

Rozpozná, spočítá a označí položky v obrázcích

Kolik modelů vytrénujete za měsíc?

Zadejte celé číslo větší než nula.

Kolik obrázků vytrénujete na jeden model?

Zadejte celé číslo větší než nula.

Kolik obrázků zpracujete za měsíc pomocí svého vytrénovaného modelu?

Zadejte celé číslo větší než nula.

Rozpoznávání objektů specifické pro doménu

Rozpozná, spočítá a označí určité typy položek v obrázcích, jako jsou loga značek nebo objekty na policích v maloobchodě.

Kolik modelů vytrénujete za měsíc?

Zadejte celé číslo větší než nula.

Kolik obrázků vytrénujete na jeden model?

Zadejte celé číslo větší než nula.

Kolik obrázků zpracujete za měsíc pomocí svého vytrénovaného modelu?

Zadejte celé číslo větší než nula.

Výrobní společnost sestavuje produkty na výrobní lince. Kontrolní kamera pořizuje snímky výrobní linky každých 5 sekund a upozorní vedoucího linky v případě chybějících součástek. Aby bylo možné automaticky detekovat přítomnost součástek a každý měsíc model přetrénovat, musí společnost zakoupit 2 jednotky AI Builderu.

Další informace o rozpoznávání objektů

Predikce

Využívá výsledky a vzory historických dat k predikci budoucích výsledků

Kolik modelů budete potřebovat?

Zadejte celé číslo větší než nula.

Kolik budete predikovat výsledků na jeden model?

Zadejte celé číslo větší než nula.

Jak často potřebujete tyto predikce aktualizovat?

Společnost chce předpovědět ztrátu zákazníků s využitím své databáze obsahující 2,5 milionu zákazníků. K opakovanému trénování prediktivního modelu AI Builderu a aktualizaci ztráty zákazníků každý měsíc bez přerušení bude společnost potřebovat 1 jednotku AI Builderu.

Další informace o predikci

Zpracování příjemek

Identifikuje a extrahuje klíčové informace z příjemek

Kolik příjemek zpracujete za měsíc?

Please enter a whole number greater than zero.

Společnost dostává a zpracovává 2 000 faktur každý měsíc. Aby bylo možné automatizovat vykazování nákladů pomocí zpracování příjemek AI Builderu a Power Automate, musí společnost zakoupit 1 jednotku AI Builderu.

Další informace o zpracování příjemek

Analýza zabarvení

Detekuje kladné, záporné nebo neutrální zabarvení v textových datech.

Kolik textových řetězců analyzujete za měsíc?

Please enter a whole number greater than zero.

Společnost žádá o zpětnou vazbu k novému produktu vydáním dotazníku pro 1000 zákazníků. Pak společnost určuje procentní část kladného, záporného a neutrálního mínění. Aby bylo možné automaticky analyzovat mínění ve zpětné vazbě, musí společnost zakoupit 1 jednotku AI Builderu.

Další informace o analýze zabarvení

Rozpoznávání textu

Používá technologii optického rozpoznávání znaků (OCR) ke zjišťování tištěného a rukopisného textu v obrázcích.

Kolik obrázků zpracujete za měsíc?

Please enter a whole number greater than zero.

Společnost má 20 terénních pracovníků, kteří používají rozpoznávání textu k extrakci ID prodejních automatů z fotografií. Aby bylo možné plně automatizovat proces extrakce ID automatů z obrázků, musí společnost zakoupit 1 milion servisních kreditů (1 jednotku AI Builderu)pro 50 000 fotografií za měsíc.

Další informace o rozpoznávání textu

Překlad textu

Překládejte texty do více než 60 jazyků

Kolik textových řetězců analyzujete za měsíc?

Please enter a whole number greater than zero.

Společnost dostává 60 000 požadavků od zákazníků měsíčně v různých jazycích. Pro automatizaci překladů těchto požadavků pomocí překladu textu v AI Builderu a Power Automate společnost potřebuje zakoupit 2 jednotky AI Builderu.

Další informace o překladu textu

Generování textu pomocí výzev GPT a AI

Vytvářejte text, sumarizujte dokumenty a další pomocí GPT

Kolik žádostí GPT za měsíc provedete?

Please enter a whole number greater than zero.

Společnost přijímá a zpracovává e-maily s požadavky zákazníků. Každý požadavek GPT bude obsahovat vstupní e-mail – v průměru 500 slov, tedy 350 tokenů – plus požadavek (300 slov, tedy 210 tokenů). Vygenerovaná odpověď musí mít přibližně 500 slov (350 tokenů). Aby bylo možné automatizovat odpovědi pomocí nástroje AI Builder GPT a Power Automate, společnost potřebuje zakoupit 3 miliony kreditů služby (3 jednotky AI Builder) pro 200 000 e-mailů měsíčně.

Další informace o generování textu
t

Odhad nákladů 1, 2

Jednotky doplňků AI Builder 3, 4 0 jednotky
$0 měsíční poplatek

1 Ceny jsou odhadované, mohou se změnit a nepředstavují formální nabídku. Skutečné kapacitní požadavky se mohou výrazně lišit, a to v závislosti na četnosti využití, počtu trénování a dalších faktorech. Tento odhad neposkytuje žádnou záruku výkonu nebo aktuální ceny a je třeba jej považovat pouze za vodítko.

2 Zobrazený objem jednotek AI Builderu a související poplatky odpovídají modelům, které jsou ve fázi obecné dostupnosti (GA), a modelům, které jsou aktuálně vydané ve verzi Preview. Kapacitu AI Builderu spotřebovávají jenom všeobecně dostupné modely. Další informace o stavu vydaných verzí.

3 Ceny doplňků AI Builder nezahrnují základní licence pro Power Apps, Power Automate nebo Dynamics 365.

4 Cena jednotky doplňku závisí na objemu: 500 USD při nákupu 1–9 jednotek (Tier 1), 375 USD při nákupu 10–49 jednotek (Tier 2), 250 USD při nákupu více než 50 jednotek (Tier 3).