Odhadněte si nejvhodnější kapacitu AI Builderu

Čtečka vizitek

Identifikace a extrakce informací, jako je jméno a e-mail, z vizitek

Kolik vizitek zpracujete za měsíc?

Please enter a whole number greater than zero.

Společnost má 300 prodejců a každý z nich obvykle do databáze potenciálních zákazníků přidá 15 kontaktů za měsíc. Pro automatizaci zpracování vizitek pomocí čtečky vizitek společnost musí koupit 1 jednotku AI Builderu.

Další informace o čtečce vizitek

Klasifikace kategorií

Používá zpracování přirozeného jazyka k přiřazování značek k textovým položkám

Kolik textových řetězců analyzujete za měsíc?

Please enter a whole number greater than zero.

Společnost dostává a zpracovává 40 000 e-mailů od zákazníků měsíčně.
Pro automatizaci kategorizace a následné směrování ke správnému týmu pomocí klasifikace kategorií a Power Automate musí společnost koupit 1 jednotku AI Builderu.

Další informace o klasifikaci kategorií

Extrakce entit

Rozpoznává konkrétní data z textu a poté klasifikuje klíčové prvky do předem definovaných kategorií

Kolik textových řetězců analyzujete za měsíc?

Please enter a whole number greater than zero.

Společnost přijímá a zpracovává 40 000 formulářů se zpětnou vazbou od zákazníků měsíčně.
Pro automatizaci extrahování relevantních informací z e-mailu a jejich uložení do Microsoft Dataverse pomocí extrakce entity a Power Automate musí společnost koupit 1 jednotku AI Builderu.

Další informace o extrakci entit

Zpracování formulářů

Identifikuje a extrahuje pole a tabulky z dokumentů

Kolik stránek zpracujete za měsíc?

Please enter a whole number greater than zero.

Společnost dostává a zpracovává objednávky na dodání. Aby bylo možné automatizovat její proces dodávek pomocí zpracování formulářů a AI Builderu a Power Automate, musí společnost zakoupit 2 miliony servisních kreditů(2 jednotky AI Builderu)pro 4 000 stránek objednávek na dodání za měsíc.

Další informace o zpracování formulářů

Čtečka dokladů totožnosti

Umožňuje přečíst a uložit informace z dokladů totožnosti

Kolik dokladů totožnosti zpracujete za měsíc?

Please enter a whole number greater than zero.

Společnost spouští speciální operaci, při které zákazníci musí zaslat sken svého státem vydaného řidičského průkazu jako dokladu o pobytu. Pro automatizaci získávání informací z 8 000 licencí za měsíc musí společnost zakoupit 1 jednotku AI Builderu.

Další informace o čtečce dokladů totožnosti

Zpracování faktur

Identifikuje a extrahuje klíčové informace z faktur

Kolik faktur zpracujete za měsíc?

Please enter a whole number greater than zero.

Společnost dostává a zpracovává 3 000 faktur každý měsíc. Aby bylo možné automatizovat zpracování faktur pomocí zpracování faktur AI Builderu a Power Automate, musí společnost zakoupit 2 jednotky AI Builderu.

Další informace o zpracování faktur

Extrakce klíčových frází

Identifikuje a extrahuje klíčové fráze z dokumentů s nestrukturovaným textem.

Kolik textových řetězců analyzujete za měsíc?

Please enter a whole number greater than zero.

Společnost uspořádala akci pro své klienty a požádala, aby každý účastník sdílel svůj názor o akci ve formuláři zpětné vazby. Aby bylo možné získat klíčové fráze z 1 000 odpovědí ve formuláři, musí společnost zakoupit 1 jednotku AI Builderu.

Další informace o extrakci klíčových frází

Detekce jazyka

Identifikuje převládající jazyk textového dokumentu

Kolik textových řetězců analyzujete za měsíc?

Please enter a whole number greater than zero.

Společnost má globální síť zákazníků, kteří kontaktují tým podpory společnosti e-mailem. Tým podpory dostává 3000 e-mailů každý den. Tyto e-maily se směrují na centra služby zákazníkům v jednotlivých geografických oblastech na základě jazyka používaného v e-mailech. Aby bylo možné plně automatizovat proces rozpoznávání jazyka, musí společnost zakoupit 2 jednotky AI Builderu.

Další informace o rozpoznávání jazyka

Rozpoznávání objektů

Rozpoznávání obecných objektů

Rozpozná, spočítá a označí položky v obrázcích

Kolik obrázků zpracujete za měsíc?

Zadejte celé číslo větší než nula.

Kolik trénování modelů provedete za měsíc?

Zadejte celé číslo větší než nula.

Rozpoznávání objektů specifické pro doménu

Rozpozná, spočítá a označí určité typy položek v obrázcích, jako jsou loga značek nebo objekty na policích v maloobchodě.

Kolik obrázků zpracujete za měsíc?

Zadejte celé číslo větší než nula.

Kolik trénování modelů provedete za měsíc?

Zadejte celé číslo větší než nula.

Výrobní společnost montuje výrobky na výrobní lince. Kontrolní kamera pořizuje snímky výrobní linky každých 30 sekund a upozorňuje správce linky v případě chybějících dílů. Aby bylo možné automaticky detekovat přítomnost dílů a každý měsíc přeškolovat model, musí společnost koupit 2 jednotky AI Builderu.

Další informace o rozpoznávání objektů

Predikce

Využívá výsledky a vzory historických dat k predikci budoucích výsledků

Kolik modelů budete potřebovat?

Zadejte celé číslo větší než nula.

Kolik budete predikovat výsledků na jeden model?

Zadejte celé číslo větší než nula.

Jak často potřebujete tyto predikce aktualizovat?

Společnost chce předpovídat ztráty zákazníků pomocí své databáze obsahující 2,5 milionu zákazníků. Pro proškolení prediktivního modelu AI Builderu a aktualizaci předpovědí ztrát každý měsíc bez přerušení musí společnost koupit 1 jednotku AI Builderu.

Další informace o predikci

Zpracování příjemek

Identifikuje a extrahuje klíčové informace z příjemek

Kolik příjemek zpracujete za měsíc?

Please enter a whole number greater than zero.

Společnost dostává a zpracovává 2 000 faktur každý měsíc. Aby bylo možné automatizovat vykazování nákladů pomocí zpracování příjemek AI Builderu a Power Automate, musí společnost zakoupit 1 jednotku AI Builderu.

Další informace o zpracování příjemek

Analýza zabarvení

Detekuje kladné, záporné nebo neutrální zabarvení v textových datech.

Kolik textových řetězců analyzujete za měsíc?

Please enter a whole number greater than zero.

Společnost požaduje zpětnou vazbu na nový produkt podáním dotazníku 1 000 zákazníkům. Společnost poté stanoví procento pozitivního, negativního a neutrálního zabarvení. Pro automatickou analýzu zabarvení zpětné vazby musí společnost koupit 1 jednotku AI Builderu.

Další informace o analýze zabarvení

Rozpoznávání textu

Používá technologii optického rozpoznávání znaků (OCR) ke zjišťování tištěného a rukopisného textu v obrázcích.

Kolik obrázků zpracujete za měsíc?

Please enter a whole number greater than zero.

Společnost má 20 terénních pracovníků, kteří používají rozpoznávání textu k extrakci ID prodejních automatů z fotografií. Aby bylo možné plně automatizovat proces extrakce ID automatů z obrázků, musí společnost zakoupit 1 milion servisních kreditů (1 jednotku AI Builderu)pro 50 000 fotografií za měsíc.

Další informace o rozpoznávání textu

Překlad textu

Překládejte texty do více než 60 jazyků

Kolik textových řetězců analyzujete za měsíc?

Please enter a whole number greater than zero.

Společnost obdrží 15 000 požadavků od zákazníků měsíčně v různých jazycích. Pro automatizaci překladů těchto požadavků pomocípřekladu textu AI Builderu a Power Automate společnost potřebuje zakoupit 2 jednotky AI Builderu.

Další informace o překladu textu

Odhad nákladů 1, 2

Jednotky doplňků AI Builder 3 0 jednotky
$0 měsíční poplatek

1 Ceny jsou odhady, mohou se změnit a nepředstavují formální cenovou nabídku. Skutečné požadavky na kapacitu se mohou výrazně lišit v závislosti na frekvenci použití, počtu školení a dalších faktorech. Tento odhad by měl být považován pouze za orientační a neposkytuje žádnou záruku výkonu nebo skutečnou cenu.

2 Zobrazené jednotky objemu AI Builder a odpovídající poplatky odrážejí jak modely, které dosáhly obecné dostupnosti, tak modely, které jsou aktuálně zveřejněny ve verzi Preview. Kapacitu nástroje AI Builder spotřebovávají pouze modely obecné dostupnosti. Další informace o stavu vydání.

3 Ceny doplňků AI Builder nezahrnují základní licence pro Power Apps, Power Automate nebo Dynamics 365.