Preus del Power Automate

Ofertes de Power Automate

El millor per a empreses que volen llicències previsibles amb plans per usuari o per bot

Power Automate Premium

Power Automate Process

14 €

per usuari al mes

Permet als usuaris amb llicència automatitzar aplicacions modernes mitjançant l'automatització de processos digitals basada en API (fluxos de núvol) i aplicacions heretades mitjançant l'automatització robòtica dels processos basada en IU (fluxos d'escriptori) en mode atès.

 • Fluxos de núvol (DPA) i fluxos d'escriptori (RPA) il·limitats en mode atès
 • 50 MB d'emmagatzematge de dades del Power Automate Process Mining1
 • 5.000 crèdits de AI Builder
 • Drets de base de dades de 250 MB i fitxer de 2 GB de Dataverse

Power Automate Process

140,40 €

per bot al mes6

Llicència d'un bot d'"automatització" únic que es pot utilitzar per a l'automatització d'escriptori desatès (RPA) o un flux d'automatització de processos digitals (DPA) al qual poden accedir usuaris il·limitats de l'organització.

 • Fluxos de núvol (DPA)
 • Fluxos d'escriptori (RPA) en mode desatès
 • Drets de base de dades de 50 MB i fitxer de 200 MG de Dataverse

Introducció al Power Automate

Exploreu els plans de Power Automate

Exploreu els plans de Power Automate
Power Automate Premium
$15 per usuari al mes
Power Automate Process
$150 per bot al mes6
Automatització d'escriptori i del núvol8
Executeu fluxos de núvol2

Inclòs a Power Automate Premium

Inclòs al Power Automate Process

Executeu fluxos del procés de negoci2

Inclòs a Power Automate Premium

Inclòs al Power Automate Process

Executeu fluxos d'escriptori en mode atès3

Inclòs a Power Automate Premium

--

Executeu fluxos d'escriptori en mode desatès3,4 (per bot)

Inclòs al Power Automate Process

Mineria de processos i tasques
Mineria de tasques

Inclòs a Power Automate Premium

--

Visualitzeu i analitzeu els processos amb mineria de processos 50 MB de dades emmagatzemades del Process Mining

--

Connectivitat, emmagatzematge i administració de dades
Connexió a les dades Ús de connectors precompilats
Ús de connectors estàndard i prèmium
Ús de connectors personalitzats i locals
Emmagatzematge i administració de les dades Creació d'entitats personalitzades i accés a aquestes
Microsoft Dataverse 250 MB de capacitat de base de dades5 50 MB de capacitat de base de dades5
2 GB de capacitat de fitxer5 200 MB de capacitat de fitxer5
Administració i governança
Entorns administrats

Inclòs a Power Automate Premium

Inclòs al Power Automate Process

Incorporeu la IA
Crèdits de servei de AI Builder 5.000 5.000
Exploreu els plans de Power Automate
Power Automate Premium
$15 per usuari al mes
Power Automate Process
$150 per bot al mes6
Automatització d'escriptori i del núvol8
Executeu fluxos de núvol2

Inclòs a Power Automate Premium

Inclòs al Power Automate Process

Executeu fluxos del procés de negoci2

Inclòs a Power Automate Premium

Inclòs al Power Automate Process

Executeu fluxos d'escriptori en mode atès3

Inclòs a Power Automate Premium

--

Executeu fluxos d'escriptori en mode desatès3,4
(per bot)

Inclòs al Power Automate Process

Mineria de processos i tasques
Mineria de tasques

Inclòs a Power Automate Premium

--

Visualitzeu i analitzeu els processos amb mineria de processos
50 MB de dades emmagatzemades del Process Mining

--

Connectivitat, emmagatzematge i administració de dades
Connexió a les dades
Ús de connectors precompilats
Ús de connectors estàndard i prèmium
Ús de connectors personalitzats i locals
Emmagatzematge i administració de les dades
Creació d'entitats personalitzades i accés a aquestes
Microsoft Dataverse
250 MB de capacitat de base de dades5 50 MB de capacitat de base de dades5
2 GB de capacitat de fitxer5 200 MB de capacitat de fitxer5
Administració i governança
Entorns administrats

Inclòs a Power Automate Premium

Inclòs al Power Automate Process

Incorporeu la IA
Crèdits de servei de AI Builder
5.000 5.000
Exploreu els plans de Power Automate
Power Automate Premium
$15 per usuari al mes
Power Automate Process
$150 per bot al mes6
Automatització d'escriptori i del núvol8
Executeu fluxos de núvol2

Inclòs a Power Automate Premium

Inclòs al Power Automate Process

Executeu fluxos del procés de negoci2

Inclòs a Power Automate Premium

Inclòs al Power Automate Process

Executeu fluxos d'escriptori en mode atès3

Inclòs a Power Automate Premium

--

Executeu fluxos d'escriptori en mode desatès3,4
(per bot)

Inclòs al Power Automate Process

Mineria de processos i tasques
Mineria de tasques

Inclòs a Power Automate Premium

--

Visualitzeu i analitzeu els processos amb mineria de processos
50 MB de dades emmagatzemades del Process Mining

--

Connectivitat, emmagatzematge i administració de dades
Connexió a les dades
Ús de connectors precompilats
Ús de connectors estàndard i prèmium
Ús de connectors personalitzats i locals
Emmagatzematge i administració de les dades
Creació d'entitats personalitzades i accés a aquestes
Microsoft Dataverse
250 MB de capacitat de base de dades5 50 MB de capacitat de base de dades5
2 GB de capacitat de fitxer5 200 MB de capacitat de fitxer5
Administració i governança
Entorns administrats

Inclòs a Power Automate Premium

Inclòs al Power Automate Process

Incorporeu la IA
Crèdits de servei de AI Builder
5.000 5.000

Els preus que es mostren només tenen finalitats de màrqueting i poden no reflectir el preu de llista real a causa de factors de moneda, país, regionals i variants organitzatives. El vostre preu real es reflectirà a la compra. Totes les ofertes estan subjectes a límits de servei de producte. Més informació. Contacteu amb un representant de Microsoft per obtenir preus i ofertes empresarials. Per obtenir informació sobre opcions de llicència addicionals, consulteu Guia de llicències de Power Platform.

1 Cada llicència per usuari inclou 50 MB de mineria de processos fins a un màxim de 100 GB per client.

2 Dins dels límits del servei. Més informació sobre les sol·licituds del Power Platform i altres límits.

3 S'inclouen la creació de fluxos d'escriptori i l'orquestració i administració de bots.

4 Les instàncies concurrents d'un procés singular requereixen un bot d'automatització addicional per a cada instància. Baixeu guia de llicències per obtenir més informació.

5 Els drets de la capacitat de fitxers i bases de dades del Dataverse estan agrupats a nivell d'inquilí. Baixeu la guia de llicències de Power Platform per obtenir més informació.

Exploreu els complements del Power Automate

AI Builder

468 €

per unitat al mes6,7

Incorporeu la IA en els vostres fluxos amb models personalitzats o precompilats.

  • AI Builder
 • Disponible com a complement per a:
  • Plans de subscripció de pagament existents del Power Automate, el Power Apps o el Dynamics 365

6 Requereix accés al Centre d'administració del Microsoft 365 amb funcions d'administrador global o de facturació.

7 Cada unitat del complement de l'AI Builder és un paquet d’un milió de crèdits de servei agrupats a nivell d’inquilí. Exploreu Calculadora de l'AI Builder per calcular els costos.

8 Consulteu la documentació per veure les definicions de cada tipus de flux.

Teniu preguntes sobre els requisits de compra o del pla?

Recursos del Power Automate

Llegiu la guia de llicències

Mostra les PMF sobre llicències

Proveu el Power Automate gratis per desenvolupar les destreses