Preus del Power Automate

Plans de subscripció

El millor per a empreses que volen llicències previsibles amb plans per usuari o per flux

Llicència per usuari

Pla per usuari

14 €

per usuari al mes

Permet que usuaris individuals automatitzin aplicacions al núvol, serveis i dades amb l'automatització de processos digitals (DPA). Aquest pla permet als usuaris crear i executar fluxos il·limitats.

S'inclouen els següents elements:

 • Fluxos de núvol (DPA)

Llicència per usuari

Pla per usuari amb RPA atesa

37,40 €

per usuari al mes

Permet les mateixes opcions que el pla base, a més de la possibilitat d'automatitzar aplicacions del llegat en un dispositiu d'escriptori amb automatització robòtica dels processos (RPA) en mode atès.

S'inclouen els següents elements:

 • Fluxos de núvol (DPA)
 • Fluxos d'escriptori (RPA) en mode atès
 • 5.000 crèdits de AI Builder al mes

Llicència per flux

Pla per flux

93,60 €

per flux al mes; mínim de 5 fluxos1, 2

Permet que un nombre il·limitat de persones d'una organització executin l'automatització de processos digitals (DPA) des del mateix flux.

S'inclouen els següents elements:

 • Fluxos de núvol (DPA)

Plans de pagament per consum

El millor per a empreses que volen tenir la flexibilitat de pagar només quan una persona executa un flux connectat amb connectors prèmium3

Llicència per execució de flux

 

0,60 €

per execució de flux4

Pagueu per cada execució de flux de núvol

S'inclouen els següents elements:

 • Fluxos de núvol (DPA)

Llicència per execució de flux

 

0,60 €

per execució de flux4

Pagueu per cada execució de flux d'escriptori (mode atès)

S'inclouen els següents elements:

 • Fluxos d'escriptori (RPA) en mode atès

Llicència per execució de flux

 

2,80 €

per execució de flux4

Pagueu per cada execució de flux d'escriptori (mode desatès)

S'inclouen els següents elements:

 • Fluxos d'escriptori (RPA) en mode desatès

Els preus que es mostren només tenen finalitats de màrqueting i pot ser que no reflecteixin el preu de comercialització real a causa de variacions en la moneda, en el país, regionals i organitzatives. El preu real es reflectirà en el moment de finalitzar la compra.

1 Requisit mínim de compra de cinc fluxos.

2 Requereix accés al Centre d'administració del Microsoft 365 amb les funcions d'administrador global o de facturació.

3 Les execucions de fluxos es facturen mensualment i es carreguen a una subscripció de l'Azure. Apreneu com es mesuren les execucions de flux.

4 Requereix una subscripció de l'Azure.

Introducció al Power Automate

Exploreu els plans de subscripció

Exploreu els plans de subscripció
Pla per usuari
$15 per usuari al mes
Pla per usuari amb RPA atesa
$40.00 per usuari al mes
Pla per flux
A partir de $100.00 al mes
Mineria de processos i tasques
Visualitzeu i analitzeu els processos amb el Process Advisor5

Inclòs al pla per usuari

Inclòs al pla per usuari amb RPA atesa

--

Automatització d'escriptori i del núvol6
Executeu fluxos de núvol5

Inclòs al pla per usuari

Inclòs al pla per usuari amb RPA atesa

Inclòs al pla per flux

Executeu fluxos del procés de negoci5

Inclòs al pla per usuari

Inclòs al pla per usuari amb RPA atesa

Inclòs al pla per flux

Executeu fluxos d'escriptori en mode atès7

--

Inclòs al pla per usuari amb RPA atesa

--

Executeu fluxos d'escriptori en mode desatès7

--

(per bot)8 (per bot)8
Incorporeu l'IA als fluxos amb l'AI Builder9
5.000 crèdits de servei al mes
Connectivitat, emmagatzematge i administració de dades
Connexió a les dades Ús de connectors precompilats
Ús de connectors personalitzats i locals
Emmagatzematge i administració de les dades Creació d'entitats personalitzades i accés a aquestes
Ús del Microsoft Dataverse (anteriorment, el Common Data Service) 250 MB de capacitat de base de dades10 250 MB de capacitat de base de dades10 250 MB de capacitat de base de dades10, 11
2 GB de capacitat de fitxer10 2 GB de capacitat de fitxer10 2 GB de capacitat de fitxer10, 11
Exploreu els plans de subscripció
Pla per usuari
$15 per usuari al mes
Pla per usuari amb RPA atesa
$40.00 per usuari al mes
Pla per flux
A partir de $100.00 al mes
Mineria de processos i tasques
Visualitzeu i analitzeu els processos amb el Process Advisor5

Inclòs al pla per usuari

Inclòs al pla per usuari amb RPA atesa

--

Automatització d'escriptori i del núvol6
Executeu fluxos de núvol5

Inclòs al pla per usuari

Inclòs al pla per usuari amb RPA atesa

Inclòs al pla per flux

Executeu fluxos del procés de negoci5

Inclòs al pla per usuari

Inclòs al pla per usuari amb RPA atesa

Inclòs al pla per flux

Executeu fluxos d'escriptori en mode atès7

--

Inclòs al pla per usuari amb RPA atesa

--

Executeu fluxos d'escriptori en mode desatès7

--

(per bot)8 (per bot)8
Incorporeu l'IA als fluxos amb l'AI Builder9
5.000 crèdits de servei al mes
Connectivitat, emmagatzematge i administració de dades
Connexió a les dades Ús de connectors precompilats
Ús de connectors personalitzats i locals
Emmagatzematge i administració de les dades
Creació d'entitats personalitzades i accés a aquestes
Ús del Microsoft Dataverse (anteriorment, el Common Data Service)
250 MB de capacitat de base de dades10 250 MB de capacitat de base de dades10 250 MB de capacitat de base de dades10, 11
2 GB de capacitat de fitxer10 2 GB de capacitat de fitxer10 2 GB de capacitat de fitxer10, 11
Exploreu els plans de subscripció
Pla per usuari
$15 per usuari al mes
Pla per usuari amb RPA atesa
$40.00 per usuari al mes
Pla per flux
A partir de $100.00 al mes
Mineria de processos i tasques
Visualitzeu i analitzeu els processos amb el Process Advisor5

Inclòs al pla per usuari

Inclòs al pla per usuari amb RPA atesa

--

Automatització d'escriptori i del núvol6
Executeu fluxos de núvol5

Inclòs al pla per usuari

Inclòs al pla per usuari amb RPA atesa

Inclòs al pla per flux

Executeu fluxos del procés de negoci5

Inclòs al pla per usuari

Inclòs al pla per usuari amb RPA atesa

Inclòs al pla per flux

Executeu fluxos d'escriptori en mode atès7

--

Inclòs al pla per usuari amb RPA atesa

--

Executeu fluxos d'escriptori en mode desatès7

--

(per bot)8 (per bot)8
Incorporeu l'IA als fluxos amb l'AI Builder9
5.000 crèdits de servei al mes
Connectivitat, emmagatzematge i administració de dades
Connexió a les dades
Ús de connectors precompilats
Ús de connectors personalitzats i locals
Emmagatzematge i administració de les dades
Creació d'entitats personalitzades i accés a aquestes
Ús del Microsoft Dataverse (anteriorment, el Common Data Service)
250 MB de capacitat de base de dades10 250 MB de capacitat de base de dades10 250 MB de capacitat de base de dades10, 11
2 GB de capacitat de fitxer10 2 GB de capacitat de fitxer10 2 GB de capacitat de fitxer10, 11

Exploreu els plans de pagament per consum

Exploreu els plans de pagament per consum
Per flux de núvol o flux d'escriptori
execució (mode atès)
Per flux d'escriptori
execució (mode desatès)
Automatització d'escriptori i del núvol6
Executeu fluxos de núvol5

Inclòs a Per execució de flux de núvol o flux d'escriptori (mode atès)

--

Executeu fluxos del procés de negoci5

Inclòs a Per execució de flux de núvol o flux d'escriptori (mode atès)

--

Executeu fluxos d'escriptori en mode atès7

Inclòs a Per execució de flux de núvol o flux d'escriptori (mode atès)

--

Executeu fluxos d'escriptori en mode desatès7

--

Inclòs a Per execució de flux de núvol o flux d'escriptori en mode desatès

Incorporeu l'IA als fluxos amb l'AI Builder9

--

--

Connectivitat, emmagatzematge i administració de dades
Connexió a les dades Ús de connectors precompilats
Emmagatzematge i administració de les dades Creació d'entitats personalitzades i accés a aquestes
Ús del Microsoft Dataverse (anteriorment, el Common Data Service) 1 GB de capacitat de base de dades10 (per entorn amb el pla de pagament per consum activat)
Exploreu els plans de pagament per consum
Per flux de núvol o flux d'escriptori
execució (mode atès)
Per flux d'escriptori
execució (mode desatès)
Automatització d'escriptori i del núvol6
Executeu fluxos de núvol5

Inclòs a Per execució de flux de núvol o flux d'escriptori (mode atès)

--

Executeu fluxos del procés de negoci5

Inclòs a Per execució de flux de núvol o flux d'escriptori (mode atès)

--

Executeu fluxos d'escriptori en mode atès7

Inclòs a Per execució de flux de núvol o flux d'escriptori (mode atès)

--

Executeu fluxos d'escriptori en mode desatès7

--

Inclòs a Per execució de flux de núvol o flux d'escriptori en mode desatès

Incorporeu l'IA als fluxos amb l'AI Builder9

--

--

Connectivitat, emmagatzematge i administració de dades
Connexió a les dades
Ús de connectors precompilats
Emmagatzematge i administració de les dades
Creació d'entitats personalitzades i accés a aquestes
Ús del Microsoft Dataverse (anteriorment, el Common Data Service)
1 GB de capacitat de base de dades10 (per entorn amb el pla de pagament per consum activat)
Exploreu els plans de pagament per consum
Per flux de núvol o flux d'escriptori
execució (mode atès)
Per flux d'escriptori
execució (mode desatès)
Automatització d'escriptori i del núvol6
Executeu fluxos de núvol5

Inclòs a Per execució de flux de núvol o flux d'escriptori (mode atès)

--

Executeu fluxos del procés de negoci5

Inclòs a Per execució de flux de núvol o flux d'escriptori (mode atès)

--

Executeu fluxos d'escriptori en mode atès7

Inclòs a Per execució de flux de núvol o flux d'escriptori (mode atès)

--

Executeu fluxos d'escriptori en mode desatès7

--

Inclòs a Per execució de flux de núvol o flux d'escriptori en mode desatès

Incorporeu l'IA als fluxos amb l'AI Builder9

--

--

Connectivitat, emmagatzematge i administració de dades
Connexió a les dades
Ús de connectors precompilats
Emmagatzematge i administració de les dades
Creació d'entitats personalitzades i accés a aquestes
Ús del Microsoft Dataverse (anteriorment, el Common Data Service)
1 GB de capacitat de base de dades10 (per entorn amb el pla de pagament per consum activat)

5 Dins dels límits del servei. Més informació sobre les sol·licituds del Power Platform i altres límits.

6 Consulteu la documentació per veure les definicions de cada tipus de flux.

7 S'inclouen la creació de fluxos d'escriptori i l'orquestració i administració de bots.

8 Les instàncies simultànies d'un procés singular requereixen un bot desatès addicional per a cada instància: es poden aplicar diversos complements d'RPA desatesa en una llicència base qualificada. Baixeu la guia de llicències per obtenir més informació.

9 La capacitat de crèdit de servei de l'AI Builder s'agrupa a nivell d'inquilí. Adquiriu capacitat addicional per un milió de crèdits de servei per un total de 500 USD al mes. Llegiu les PMF o baixeu la guia de llicències per obtenir més informació.

10 Els drets de la capacitat de fitxers i bases de dades del Dataverse estan agrupats a nivell d'inquilí.

11 Els drets de capacitat de bases de dades i fitxers del Dataverse estan disponibles per a cada pla per flux i reflecteixen una compra mínima de cinc fluxos. Per obtenir més informació, baixeu la guia de llicències.

Exploreu els complements del Power Automate

AI Builder

421,70 €

per unitat al mes12,13

Incorporeu la IA en els vostres fluxos amb models personalitzats o precompilats.

 • S'inclouen els següents elements:
  • AI Builder
 • Disponible com a complement per a:
  • Plans de subscripció de pagament existents del Power Automate, el Power Apps o el Dynamics 365

RPA desatesa

140,40 €

per bot al mes12

Afegiu-hi la possibilitat d'automatitzar aplicacions heretades a l'escriptori o en màquines virtuals fent servir l'automatització robòtica dels processos (RPA) en mode desatès.

 • Inclou el següent:
  • Fluxos d'escriptori (RPA) en mode desatès
  • 5.000 crèdits de servei de AI Builder al mes
 • Disponible com a complement per a:
  • El pla per usuari amb RPA desatesa o pla per flux

12 Requereix accés al Centre d'administració del Microsoft 365 amb funcions d'administrador global o de facturació.

13 Cada unitat del complement de l'AI Builder és un paquet d'un milió de crèdits de servei agrupats a nivell d'inquilí. Exploreu Calculadora de l'AI Builder per calcular els costos.

Teniu preguntes sobre els requisits de compra o del pla?

Recursos i aprenentatge

Proveu el Power Automate gratis per desenvolupar les destreses

Llegiu la guia de llicències

Mostra les PMF sobre llicències