Preus del Power Automate

Llicència per usuari

Pla per usuari

12,60 €

per usuari al mes

Permeteu que els usuaris individuals analitzin els processos i creïn fluxos de núvol il·limitats en funció de les seves necessitats úniques.

  • Disponible per comprar-lo ara amb una targeta de crèdit.

Llicència per usuari

Pla per usuari amb RPA atesa

33,70 €

per usuari al mes

Permeteu que els usuaris individuals analitzin els processos i creïn fluxos de núvol il·limitats, així com que automatitzin aplicacions del llegat mitjançant automatització robòtica dels processos (RPA) i la IA.

  • Inclou 5.000 crèdits de servei de l'AI Builder al mes.
  • Disponible per comprar-lo ara amb una targeta de crèdit.

Llicència per flux

Pla per flux

84,30 €

per flux/mes; mínim 5 fluxos2

Implementeu fluxos de núvol amb la capacitat reservada per a usuaris il·limitats de l'organització.

Els preus que es mostren anteriorment només té finalitats de màrqueting i pot ser que no reflecteixi el preu de la llista real a causa de variacions regionals, en la moneda i el país. El preu real es reflectirà en el moment de finalitzar la compra.

1 Minimum purchase requirement of five flows.

Ara, el Power Automate per a dispositius d'escriptori està integrat al Windows 11

Exploreu els plans del Power Automate

Exploreu els plans del Power Automate
Pla per usuari
$15 per usuari al mes
Pla per usuari amb RPA atesa
$40.00 per usuari al mes
Pla per flux
$100.00 al mes
Mineria de processos
Visualitzeu i analitzeu els processos amb el Process Advisor3

Inclòs al pla per usuari

Inclòs al pla per usuari amb RPA atesa

--

Automatització d'escriptori i del núvol4
Executeu fluxos de núvol (automatitzats, planificats i instantanis)3

Inclòs al pla per usuari

Inclòs al pla per usuari amb RPA atesa

Inclòs al pla per flux

Executeu fluxos del procés de negoci3

Inclòs al pla per usuari

Inclòs al pla per usuari amb RPA atesa

Inclòs al pla per flux

Executeu fluxos d'escriptori d'RPA atesa5

--

Inclòs al pla per usuari amb RPA atesa

--

Executeu fluxos d'escriptori d'RPA desatesa5

--

(per bot6) (per bot6)
Incorporeu la IA amb l'AI Builder7
5.000 crèdits de servei al mes
Connectivitat, emmagatzematge i administració de dades
Connexió a les dades Ús de connectors precompilats
Ús de connectors personalitzats i locals
Emmagatzematge i administració de les dades Creació d'entitats personalitzades i accés a aquestes
Ús del Microsoft Dataverse (anteriorment, el Common Data Service) 250 MB de capacitat de base de dades8 250 MB de capacitat de base de dades8 250 MB de capacitat de base de dades8, 9
2 GB de capacitat de fitxer8 2 GB de capacitat de fitxer8 1 GB de capacitat de fitxers8, 9
Exploreu els plans del Power Automate
Pla per usuari
$15 per usuari al mes
Pla per usuari amb RPA atesa
$40.00 per usuari al mes
Pla per flux
$100.00 al mes
Mineria de processos
Visualitzeu i analitzeu els processos amb el Process Advisor3

Inclòs al pla per usuari

Inclòs al pla per usuari amb RPA atesa

--

Automatització d'escriptori i del núvol4
Executeu fluxos de núvol (automatitzats, planificats i instantanis)3

Inclòs al pla per usuari

Inclòs al pla per usuari amb RPA atesa

Inclòs al pla per flux

Executeu fluxos del procés de negoci3

Inclòs al pla per usuari

Inclòs al pla per usuari amb RPA atesa

Inclòs al pla per flux

Executeu fluxos d'escriptori d'RPA atesa5

--

Inclòs al pla per usuari amb RPA atesa

--

Executeu fluxos d'escriptori d'RPA desatesa5

--

(per bot6) (per bot6)
Incorporeu la IA amb l'AI Builder7
5.000 crèdits de servei al mes
Connectivitat, emmagatzematge i administració de dades
Connexió a les dades Ús de connectors precompilats
Ús de connectors personalitzats i locals
Emmagatzematge i administració de les dades
Creació d'entitats personalitzades i accés a aquestes
Ús del Microsoft Dataverse (anteriorment, el Common Data Service)
250 MB de capacitat de base de dades8 250 MB de capacitat de base de dades8 250 MB de capacitat de base de dades8
2 GB de capacitat de fitxer8 2 GB de capacitat de fitxer8 2 GB de capacitat de fitxer8
Exploreu els plans del Power Automate
Pla per usuari
$15 per usuari al mes
Pla per usuari amb RPA atesa
$40.00 per usuari al mes
Pla per flux
$100.00 al mes
Mineria de processos
Visualitzeu i analitzeu els processos amb el Process Advisor3

Inclòs al pla per usuari

Inclòs al pla per usuari amb RPA atesa

--

Automatització d'escriptori i del núvol4
Executeu fluxos de núvol (automatitzats, planificats i instantanis)3

Inclòs al pla per usuari

Inclòs al pla per usuari amb RPA atesa

Inclòs al pla per flux

Executeu fluxos del procés de negoci3

Inclòs al pla per usuari

Inclòs al pla per usuari amb RPA atesa

Inclòs al pla per flux

Executeu fluxos d'escriptori d'RPA atesa5

--

Inclòs al pla per usuari amb RPA atesa

--

Executeu fluxos d'escriptori d'RPA desatesa5

--

(per bot6) (per bot6)
Incorporeu la IA amb l'AI Builder7
5.000 crèdits de servei al mes
Connectivitat, emmagatzematge i administració de dades
Connexió a les dades
Ús de connectors precompilats
Ús de connectors personalitzats i locals
Emmagatzematge i administració de les dades
Creació d'entitats personalitzades i accés a aquestes
Ús del Microsoft Dataverse (anteriorment, el Common Data Service)
250 MB de capacitat de base de dades8 250 MB de capacitat de base de dades8 250 MB de capacitat de base de dades8
2 GB de capacitat de fitxer8 2 GB de capacitat de fitxer8 2 GB de capacitat de fitxer8

2 Within service limits. Learn more about Power Platform requests and other límits.

3 See documentació tècnica for definitions of each flow type.

4 Desktop flow authoring, and bot orchestration and management are included.

5 Concurrent instances of a singular process require an additional unattended bot for each instance – multiple unattended RPA add-ons can be applied against a qualifying base license. Please download the guia de llicències for further information.

6 AI Builder service credit capacity is pooled at the tenant level. Purchase additional capacity per 1 million service credits for $500/month. Read more about AI Builder service credits in documentació or download the guia de llicències for further information.

7 Dataverse database and file capacity entitlements are pooled at the tenant level.

8 Dataverse database and file capacity entitlements are made available for each per flow plan and reflect minimum purchase of 5 flows. Read the guia de llicències for further information.

Exploreu els complements del Power Automate

AI Builder

421,70 €

per unitat al mes10

Incorporeu la IA als processos.

Complement de l'RPA desatesa

126,50 €

per bot al mes

Automatitzeu els processos de fons mitjançant l’automatització robòtica dels processos (RPA), sense que calgui la interacció de ningú.

9 Each AI Builder add-on unit is a pack of 1 million service credits pooled at the tenant level. Explore the calculadora de l'AI Builder to estimate costs.

Teniu preguntes sobre els requisits de compra o del pla?

Recursos i aprenentatge

Desenvolupeu les destreses del Power Automate

Llegiu la guia de llicències

Mostra les PMF sobre llicències