Preus del Power Automate

Llicència per usuari

Pla per usuari

12,60 €

per usuari al mes

Permeteu que els usuaris individuals analitzin els processos i creïn fluxos de núvol il·limitats en funció de les seves necessitats úniques.

  • Disponible per comprar-lo ara amb una targeta de crèdit.
Oferta de temps limitat disponible: 15 USD1

Llicència per usuari

Pla per usuari amb RPA atesa

33,70 €

per usuari al mes

Permeteu que els usuaris individuals analitzin els processos i creïn fluxos de núvol il·limitats, així com que automatitzin aplicacions del llegat mitjançant automatització robòtica dels processos (RPA) i la IA.

  • Inclou 5.000 crèdits de servei de l'AI Builder al mes.
  • Disponible per comprar-lo ara amb una targeta de crèdit.

Llicència per flux

Pla per flux

A partir de

84,30 €

per a cinc fluxos al mes2

Implementeu fluxos de núvol amb la capacitat reservada per a usuaris il·limitats de l'organització.

Els preus que es mostren anteriorment només té finalitats de màrqueting i pot ser que no reflecteixi el preu de la llista real a causa de variacions regionals, en la moneda i el país. El preu real es reflectirà en el moment de finalitzar la compra.

1 El pla per usuari del Power Automate amb RPA atesa està disponible durant un temps limitat per 15 USD per usuari/mes per als clients elegibles, a més dels preus estàndard. Aquesta oferta de temps limitat està disponible des de l’1 d’abril de 2021 fins el 30 de juny de 2022 per a clients comercials i per a clients del govern nord-americà i de governs de tot el món mitjançant les llicències per volum (VL) i els canals de proveïdor de solucions al núvol (CSP). També està disponible al Web Direct per als usuaris amb accés al Centre d'administració del Microsoft 365 i funcions d'administrador global o de facturació. Es pot aplicar una compra mínima de 5.000 llicències i altres condicions. Poseu-vos en contacte amb el departament de vendes per obtenir més informació.

2 Es poden comprar fluxos addicionals per $100.00 per flux al mes.

Ara, el Power Automate per a dispositius d'escriptori està integrat al Windows 11

Exploreu els plans del Power Automate

Exploreu els plans del Power Automate
Pla per usuari
$15 per usuari al mes
Pla per usuari amb RPA atesa
$40.00 per usuari al mes
Pla per flux
A partir de $100.00 al mes
Mineria de processos
Visualitzeu i analitzeu els processos amb el Process Advisor3

Inclòs al pla per usuari

Inclòs al pla per usuari amb RPA atesa

--

Automatització d'escriptori i del núvol4
Executeu fluxos de núvol (automatitzats, planificats i instantanis)3

Inclòs al pla per usuari

Inclòs al pla per usuari amb RPA atesa

Inclòs al pla per flux

Executeu fluxos del procés de negoci3

Inclòs al pla per usuari

Inclòs al pla per usuari amb RPA atesa

Inclòs al pla per flux

Executeu fluxos d'escriptori d'RPA atesa5

--

Inclòs al pla per usuari amb RPA atesa

--

Executeu fluxos d'escriptori d'RPA desatesa5

--

(per bot6) (per bot6)
Incorporeu la IA amb l'AI Builder7
5.000 crèdits de servei al mes
Connectivitat, emmagatzematge i administració de dades
Connexió a les dades Ús de connectors precompilats
Ús de connectors personalitzats i locals
Emmagatzematge i administració de les dades Creació d'entitats personalitzades i accés a aquestes
Ús del Microsoft Dataverse (anteriorment, el Common Data Service) 250 MB de capacitat de base de dades8 250 MB de capacitat de base de dades8 250 MB de capacitat de base de dades8, 9
2 GB de capacitat de fitxer8 2 GB de capacitat de fitxer8 1 GB de capacitat de fitxers8, 9
Exploreu els plans del Power Automate
Pla per usuari
$15 per usuari al mes
Pla per usuari amb RPA atesa
$40.00 per usuari al mes
Pla per flux
A partir de $100.00 al mes
Mineria de processos
Visualitzeu i analitzeu els processos amb el Process Advisor3

Inclòs al pla per usuari

Inclòs al pla per usuari amb RPA atesa

--

Automatització d'escriptori i del núvol4
Executeu fluxos de núvol (automatitzats, planificats i instantanis)3

Inclòs al pla per usuari

Inclòs al pla per usuari amb RPA atesa

Inclòs al pla per flux

Executeu fluxos del procés de negoci3

Inclòs al pla per usuari

Inclòs al pla per usuari amb RPA atesa

Inclòs al pla per flux

Executeu fluxos d'escriptori d'RPA atesa5

--

Inclòs al pla per usuari amb RPA atesa

--

Executeu fluxos d'escriptori d'RPA desatesa5

--

(per bot6) (per bot6)
Incorporeu la IA amb l'AI Builder7
5.000 crèdits de servei al mes
Connectivitat, emmagatzematge i administració de dades
Connexió a les dades Ús de connectors precompilats
Ús de connectors personalitzats i locals
Emmagatzematge i administració de les dades
Creació d'entitats personalitzades i accés a aquestes
Ús del Microsoft Dataverse (anteriorment, el Common Data Service)
250 MB de capacitat de base de dades8 250 MB de capacitat de base de dades8 250 MB de capacitat de base de dades8
2 GB de capacitat de fitxer8 2 GB de capacitat de fitxer8 2 GB de capacitat de fitxer8
Exploreu els plans del Power Automate
Pla per usuari
$15 per usuari al mes
Pla per usuari amb RPA atesa
$40.00 per usuari al mes
Pla per flux
A partir de $100.00 al mes
Mineria de processos
Visualitzeu i analitzeu els processos amb el Process Advisor3

Inclòs al pla per usuari

Inclòs al pla per usuari amb RPA atesa

--

Automatització d'escriptori i del núvol4
Executeu fluxos de núvol (automatitzats, planificats i instantanis)3

Inclòs al pla per usuari

Inclòs al pla per usuari amb RPA atesa

Inclòs al pla per flux

Executeu fluxos del procés de negoci3

Inclòs al pla per usuari

Inclòs al pla per usuari amb RPA atesa

Inclòs al pla per flux

Executeu fluxos d'escriptori d'RPA atesa5

--

Inclòs al pla per usuari amb RPA atesa

--

Executeu fluxos d'escriptori d'RPA desatesa5

--

(per bot6) (per bot6)
Incorporeu la IA amb l'AI Builder7
5.000 crèdits de servei al mes
Connectivitat, emmagatzematge i administració de dades
Connexió a les dades
Ús de connectors precompilats
Ús de connectors personalitzats i locals
Emmagatzematge i administració de les dades
Creació d'entitats personalitzades i accés a aquestes
Ús del Microsoft Dataverse (anteriorment, el Common Data Service)
250 MB de capacitat de base de dades8 250 MB de capacitat de base de dades8 250 MB de capacitat de base de dades8
2 GB de capacitat de fitxer8 2 GB de capacitat de fitxer8 2 GB de capacitat de fitxer8

3 Dins dels límits del servei. Més informació sobre les sol·licituds del Power Platform i altres límits.

4 Consulteu la documentació tècnica per veure les definicions de cada tipus de flux.

5 S’inclou la creació de fluxos d’escriptori i l’orquestració i administració de bots.

6 Les instàncies simultànies d'un procés singular requereixen un bot desatès addicional per a cada instància: es poden aplicar diversos complements d'RPA desatesa en una llicència base qualificada. Descarregueu el fitxer de la guia de llicències per obtenir-ne més informació.

7 La capacitat de crèdit de servei de l'AI Builder s’agrupa a nivell d’inquilí. Adquiriu capacitat addicional per un milió de crèdits de servei per un total de 500 USD al mes. Obteniu més informació sobre els crèdits de servei de l'AI Builder a la documentació o descarregueu la guia de llicències per obtenir-ne més informació.

8Els drets de la capacitat de fitxers i bases de dades del Dataverse estan agrupats a nivell d'inquilí.

9 Els drets de capacitat de bases de dades i fitxers del Dataverse estan disponibles per a cadascun per pla de flux i reflecteixen una compra mínima de 5 fluxos. Per obtenir més informació, vegeu guia de llicències.

Exploreu els complements del Power Automate

AI Builder

421,70 €

per unitat al mes10

Incorporeu la IA als processos.

Complement de l'RPA desatesa

126,50 €

per bot al mes

Automatitzeu els processos de fons mitjançant l’automatització robòtica dels processos (RPA), sense que calgui la interacció de ningú.

10 Cada unitat del complement de l'AI Builder és un paquet d’un milió de crèdits de servei agrupats en el nivell d’inquilí. Exploreu calculadora de l'AI Builder per calcular els costos.

Teniu preguntes sobre els requisits de compra o del pla?

Recursos i aprenentatge

Desenvolupeu les destreses del Power Automate

Llegiu la guia de llicències

Mostra les PMF sobre llicències