Azure Data Lake

El connector de l'Azure Data Lake Store us permet llegir i afegir dades a un compte de l'Azure Data Lake.

Premium
Azure Data Lake