Event Hubs

Maak verbinding met Azure Event Hubs om gebeurtenissen te verzenden en ontvangen.

Premium
Event Hubs