DeskDirector

DeskDirector automatiseert en versnelt op ticket gebaseerde werkstromen tussen gebruikers en technici die aan IT-services werken. De DeskDirector-connector is een diepe en krachtige integratie met ons uitgebreide ticket-platform. Alle fasen van de levenscyclus van een ticket kunnen worden geautomatiseerd en uitgebreid voor een superior service.

Premium
DeskDirector