CDK Drive Service Vehicles

(Preview)

CDK Drive Service Vehicles koppelt identificatie, type, status en klantgegevens van een voertuig. Met de API kunt u gegevens over servicedomeinvoertuigen maken, bijwerken, query's uitvoeren en opvragen in CDK.

Premium
CDK Drive Service Vehicles