Azure Data Lake

Met Azure Data Lake Store-connector kunt u gegevens lezen en toevoegen aan een Azure Data Lake-account.

Premium
Azure Data Lake