תמחור של Power Automate

תוכניות מנויים

מומלץ לעסקים שרוצים רישוי חזוי עם תוכניות לכל משתמש או לכל זרימה

רישיון לפי משתמש

תוכנית לכל משתמש

$ 15

למשתמש לחודש

אפשר למשתמשים יחידים להפוך יישומי ענן, שירותים ונתונים לאוטומטיים עם אוטומציה של תהליכים דיגיטליים (DPA). תוכנית זו מאפשרת לאנשים ליצור ולהפעיל זרימות ללא הגבלה.

כולל את הפריטים הבאים:

 • זרימות ענן (DPA)

רישיון לפי משתמש

תוכנית לכל משתמש עם RPA עם  התערבות

$ 40

למשתמש לחודש

אפשר את אותן יכולות כשל התוכנית הבסיסית, בתוספת היכולת להפוך יישומים מדור קודם לאוטומטיים בשולחן העבודה דרך אוטומציה רובוטית של תהליכים (RPA) במצב עם השגחה.

כולל את הפריטים הבאים:

 • זרימות ענן (DPA)
 • זרימות שולחן עבודה (RPA) במצב עם השגחה
 • 5,000 נקודות זכות של AI Builder לחודש

רישיון לפי זרימה

תוכנית לכל זרימה

$ 100

לזרימה/חודש; מינימום 5 זרימות1, 2

אפשר למספר בלתי מוגבל של אנשים בארגון להפעיל אוטומציה של תהליכים דיגיטליים (DPA) מאותה זרימה.

כולל את הפריטים הבאים:

 • זרימות ענן (DPA)

תוכניות תשלום לפי שימוש

מתאים לעסקים שרוצים את הגמישות לשלם רק כאשר אדם מפעיל זרימה המחוברת עם מחברי Premium3

רישיון לפי הפעלת זרימה

 

$ 0.60

הפעלה לכל זרימה4

שלם עבור כל הפעלה של זרימת ענן

כולל את הפריטים הבאים:

 • זרימות ענן (DPA)

רישיון לפי הפעלת זרימה

 

$ 0.60

הפעלה לכל זרימה4

שלם עבור כל הפעלה של זרימת שולחן עבודה (מצב עם השגחה)

כולל את הפריטים הבאים:

 • זרימות שולחן עבודה (RPA) במצב עם השגחה

רישיון לפי הפעלת זרימה

 

$ 3

הפעלה לכל זרימה4

שלם עבור כל הפעלה של זרימת שולחן עבודה (מצב ללא השגחה)

כולל את הפריטים הבאים:

 • זרימות שולחן עבודה (RPA) במצב ללא השגחה

המחירים המוצגים הם למטרות שיווק בלבד וייתכן שהם אינם משקפים את מחיר המחירון בפועל עקב גורמים משתנים כמו מטבע, מדינה, אזור וארגון. המחיר בפועל יוצג בקופה.

1 דרישת רכישה מינימלית של חמש זרימות.

2 נדרשת גישה אל מרכז הניהול של Microsoft 365 עם תפקידי מנהל מערכת כללי או מנהל חיוב.

3 הפעלות זרימה מחויבות על בסיס חודשי ונגבות דרך מנוי Azure. למד כיצד נמדדות הפעלות זרימה.

4 מחייב מנוי ל-Azure.

תחילת העבודה עם Power Automate

גלה תוכניות מנויים

גלה תוכניות מנויים
תוכנית לכל משתמש
$15 למשתמש לחודש
תוכנית לכל משתמש עם RPA עם התערבות
$40.00 למשתמש לחודש
תוכנית לכל זרימה
מתחיל ב- $100.00 לחודש
כריית תהליכים ומשימות
הצג באופן חזותי ונתח תהליכים עם Process Advisor5

כלול בתוכנית לכל משתמש

כלול בתוכנית לכל משתמש עם RPA עם התערבות

--

אוטומציה של שולחן עבודה וענן6
הפעל זרימות ענן5

כלול בתוכנית לכל משתמש

כלול בתוכנית לכל משתמש עם RPA עם התערבות

כלול בתוכנית לכל זרימה

הפעלת זרימות תהליכים עסקיים5

כלול בתוכנית לכל משתמש

כלול בתוכנית לכל משתמש עם RPA עם התערבות

כלול בתוכנית לכל זרימה

הפעל זרימות שולחן עבודה במצב עם השגחה7

--

כלול בתוכנית לכל משתמש עם RPA עם התערבות

--

הפעל זרימות שולחן עבודה במצב ללא השגחה7

--

(לכל תוכנית Bot)8 (לכל תוכנית Bot)8
הוסף AI לתוך הזרימות שלך עם AI Builder9
5,000 נקודות זכות של שירות/חודש
קישוריות נתונים, אחסון וניהול
התחבר לנתונים שלך השתמש במחברים שנבנו מראש
השתמש במחברים מותאמים אישית ומקומיים
אחסן ונהל נתונים צור ישויות מותאמות אישית וגש אליהן
השתמש ב- Microsoft Dataverse (Common Data Service לשעבר) קיבולת מסד נתונים של 250‎ MB10 קיבולת מסד נתונים של 250‎ MB10 קיבולת מסד נתונים של 250‎ MB10, 11
קיבולת קובץ של 2 GB10 קיבולת קובץ של 2 GB10 קיבולת קובץ של 2‎ GB10, 11
גלה תוכניות מנויים
תוכנית לכל משתמש
$15 למשתמש לחודש
תוכנית לכל משתמש עם RPA עם התערבות
$40.00 למשתמש לחודש
תוכנית לכל זרימה
מתחיל ב- $100.00 לחודש
כריית תהליכים ומשימות
הצג באופן חזותי ונתח תהליכים עם Process Advisor5

כלול בתוכנית לכל משתמש

כלול בתוכנית לכל משתמש עם RPA עם התערבות

--

אוטומציה של שולחן עבודה וענן6
הפעל זרימות ענן5

כלול בתוכנית לכל משתמש

כלול בתוכנית לכל משתמש עם RPA עם התערבות

כלול בתוכנית לכל זרימה

הפעלת זרימות תהליכים עסקיים5

כלול בתוכנית לכל משתמש

כלול בתוכנית לכל משתמש עם RPA עם התערבות

כלול בתוכנית לכל זרימה

הפעל זרימות שולחן עבודה במצב עם השגחה7

--

כלול בתוכנית לכל משתמש עם RPA עם התערבות

--

הפעל זרימות שולחן עבודה במצב ללא השגחה7

--

(לכל תוכנית Bot)8 (לכל תוכנית Bot)8
הוסף AI לתוך הזרימות שלך עם AI Builder9
5,000 נקודות זכות של שירות/חודש
קישוריות נתונים, אחסון וניהול
התחבר לנתונים שלך השתמש במחברים שנבנו מראש
השתמש במחברים מותאמים אישית ומקומיים
אחסן ונהל נתונים
צור ישויות מותאמות אישית וגש אליהן
השתמש ב- Microsoft Dataverse (Common Data Service לשעבר)
קיבולת מסד נתונים של 250‎ MB10 קיבולת מסד נתונים של 250‎ MB10 קיבולת מסד נתונים של 250‎ MB10, 11
קיבולת קובץ של 2 GB10 קיבולת קובץ של 2 GB10 קיבולת קובץ של 2‎ GB10, 11
גלה תוכניות מנויים
תוכנית לכל משתמש
$15 למשתמש לחודש
תוכנית לכל משתמש עם RPA עם התערבות
$40.00 למשתמש לחודש
תוכנית לכל זרימה
מתחיל ב- $100.00 לחודש
כריית תהליכים ומשימות
הצג באופן חזותי ונתח תהליכים עם Process Advisor5

כלול בתוכנית לכל משתמש

כלול בתוכנית לכל משתמש עם RPA עם התערבות

--

אוטומציה של שולחן עבודה וענן6
הפעל זרימות ענן5

כלול בתוכנית לכל משתמש

כלול בתוכנית לכל משתמש עם RPA עם התערבות

כלול בתוכנית לכל זרימה

הפעלת זרימות תהליכים עסקיים5

כלול בתוכנית לכל משתמש

כלול בתוכנית לכל משתמש עם RPA עם התערבות

כלול בתוכנית לכל זרימה

הפעל זרימות שולחן עבודה במצב עם השגחה7

--

כלול בתוכנית לכל משתמש עם RPA עם התערבות

--

הפעל זרימות שולחן עבודה במצב ללא השגחה7

--

(לכל תוכנית Bot)8 (לכל תוכנית Bot)8
הוסף AI לתוך הזרימות שלך עם AI Builder9
5,000 נקודות זכות של שירות/חודש
קישוריות נתונים, אחסון וניהול
התחבר לנתונים שלך
השתמש במחברים שנבנו מראש
השתמש במחברים מותאמים אישית ומקומיים
אחסן ונהל נתונים
צור ישויות מותאמות אישית וגש אליהן
השתמש ב- Microsoft Dataverse (Common Data Service לשעבר)
קיבולת מסד נתונים של 250‎ MB10 קיבולת מסד נתונים של 250‎ MB10 קיבולת מסד נתונים של 250‎ MB10, 11
קיבולת קובץ של 2 GB10 קיבולת קובץ של 2 GB10 קיבולת קובץ של 2‎ GB10, 11

גלה תוכניות תשלום לפי שימוש

גלה תוכניות תשלום לפי שימוש
לכל זרימת ענן או זרימת שולחן עבודה
(מצב עם השגחה) הפעלה
לכל זרימת שולחן עבודה
(מצב ללא השגחה) הפעלה
אוטומציה של שולחן עבודה וענן6
הפעל זרימות ענן5

כלול בהפעלת מצב עם השגחה של זרימה לכל ענן או זרימה לכל שולחן עבודה

--

הפעלת זרימות תהליכים עסקיים5

כלול בהפעלת מצב עם השגחה של זרימה לכל ענן או זרימה לכל שולחן עבודה

--

הפעל זרימות שולחן עבודה במצב עם השגחה7

כלול בהפעלת מצב עם השגחה של זרימה לכל ענן או זרימה לכל שולחן עבודה

--

הפעל זרימות שולחן עבודה במצב ללא השגחה7

--

כלול בהפעלת מצב ללא השגחה של זרימה לכל ענן או זרימה לכל שולחן עבודה

הוסף AI לתוך הזרימות שלך עם AI Builder9

--

--

קישוריות נתונים, אחסון וניהול
התחבר לנתונים שלך השתמש במחברים שנבנו מראש
אחסן ונהל נתונים צור ישויות מותאמות אישית וגש אליהן
השתמש ב- Microsoft Dataverse (Common Data Service לשעבר) קיבולת מסד נתונים של 1‎ GB10(לכל סביבה שבה מופעלת תוכנית תשלום לפי שימוש)
גלה תוכניות תשלום לפי שימוש
לכל זרימת ענן או זרימת שולחן עבודה
(מצב עם השגחה) הפעלה
לכל זרימת שולחן עבודה
(מצב ללא השגחה) הפעלה
אוטומציה של שולחן עבודה וענן6
הפעל זרימות ענן5

כלול בהפעלת מצב עם השגחה של זרימה לכל ענן או זרימה לכל שולחן עבודה

--

הפעלת זרימות תהליכים עסקיים5

כלול בהפעלת מצב עם השגחה של זרימה לכל ענן או זרימה לכל שולחן עבודה

--

הפעל זרימות שולחן עבודה במצב עם השגחה7

כלול בהפעלת מצב עם השגחה של זרימה לכל ענן או זרימה לכל שולחן עבודה

--

הפעל זרימות שולחן עבודה במצב ללא השגחה7

--

כלול בהפעלת מצב ללא השגחה של זרימה לכל ענן או זרימה לכל שולחן עבודה

הוסף AI לתוך הזרימות שלך עם AI Builder9

--

--

קישוריות נתונים, אחסון וניהול
התחבר לנתונים שלך
השתמש במחברים שנבנו מראש
אחסן ונהל נתונים
צור ישויות מותאמות אישית וגש אליהן
השתמש ב- Microsoft Dataverse (Common Data Service לשעבר)
קיבולת מסד נתונים של 1‎ GB10(לכל סביבה שבה מופעלת תוכנית תשלום לפי שימוש)
גלה תוכניות תשלום לפי שימוש
לכל זרימת ענן או זרימת שולחן עבודה
(מצב עם השגחה) הפעלה
לכל זרימת שולחן עבודה
(מצב ללא השגחה) הפעלה
אוטומציה של שולחן עבודה וענן6
הפעל זרימות ענן5

כלול בהפעלת מצב עם השגחה של זרימה לכל ענן או זרימה לכל שולחן עבודה

--

הפעלת זרימות תהליכים עסקיים5

כלול בהפעלת מצב עם השגחה של זרימה לכל ענן או זרימה לכל שולחן עבודה

--

הפעל זרימות שולחן עבודה במצב עם השגחה7

כלול בהפעלת מצב עם השגחה של זרימה לכל ענן או זרימה לכל שולחן עבודה

--

הפעל זרימות שולחן עבודה במצב ללא השגחה7

--

כלול בהפעלת מצב ללא השגחה של זרימה לכל ענן או זרימה לכל שולחן עבודה

הוסף AI לתוך הזרימות שלך עם AI Builder9

--

--

קישוריות נתונים, אחסון וניהול
התחבר לנתונים שלך
השתמש במחברים שנבנו מראש
אחסן ונהל נתונים
צור ישויות מותאמות אישית וגש אליהן
השתמש ב- Microsoft Dataverse (Common Data Service לשעבר)
קיבולת מסד נתונים של 1‎ GB10(לכל סביבה שבה מופעלת תוכנית תשלום לפי שימוש)

5 במגבלות השירות. קבל מידע נוסף על בקשות Power Platform ו- מגבלות אחרים.

6 ראה תיעוד עבור הגדרות של כל סוג זרימה.‬

7 עריכת זרימת שולחן העבודה וניהול ותיאום של תוכנית Bot כלולים.‬

8 מופעים מקבילים של תהליך יחיד דורשים תוכנית Bot נוספת ללא השגחה עבור כל מופע. ניתן להחיל תוספות RPA מרובות ללא השגחה כנגד רשיון בסיס מתאים. הורד את מדריך הרישוי לקבלת מידע נוסף.

9 קיבולת נקודות הזכות של שירות AI Builder נאגרת ברמת הדייר. רכוש קיבולת נוספת לכל מיליון נקודות זכות של שירות תמורת $500 לחודש. קרא את שאלות ותשובות או הורד את מדריך הרישוי לקבלת מידע נוסף.

10 זכאויות לקיבולת קבצים ומסד נתונים של Dataverse נאגרות ברמת הדייר.

11 זכאויות מסד נתונים וקיבולת קבצים של Dataverse הופכות לזמינות עבור תוכנית לכל זרימה ומשקפות רכישה מינימלית של חמש זרימות. הורד את מדריך הרישוי לקבלת מידע נוסף.

עיין בהרחבות Power Automate

AI Builder

$ 500

לכל יחידה / חודש12,13

הוסף AI לזרימות שלך עם מודלים מותאמים אישית או בנויים מראש.

 • כולל את הפריטים הבאים:
  • AI Builder
 • זמין כהרחבה עבור:
  • תוכניות מנוי קיימות של Power Automate‏, Power Apps, או Dynamics 365

RPA ללא השגחה

$ 150

לכל תוכנית Bot / חודש12

הוסף את היכולת להפוך יישומים מדור קודם לאוטומטיים בשולחן העבודה או במחשבים הווירטואליים שלך באמצעות אוטומציה רובוטית של תהליכים (RPA) במצב ללא השגחה.

 • כולל את הפריטים הבאים:
  • זרימות שולחן עבודה (RPA) במצב ללא השגחה
  • 5,000 AI Builder נקודות זכות של שירות לחודש
 • זמין כהרחבה עבור:
  • התוכנית לכל משתמש עם RPA עם השגחה או תוכנית לכל זרימה

RPA מתארח

$ 215

לכל תוכנית Bot / חודש12

הפעל אוטומציה רובוטית של תהליכים (RPA) כשירות עם אפשרויות מחשב מתארח.

 • כולל את הפריטים הבאים:
  • מחשב מתארח של Microsoft
  • זרימות שולחן עבודה (RPA) במצב ללא השגחה
  • 5,000 AI Builder נקודות זכות של שירות לחודש
 • זמין כהרחבה עבור:
  • התוכנית לכל משתמש עם RPA עם השגחה או תוכנית לכל זרימה

12 נדרשת גישה אל מרכז הניהול של Microsoft 365 עם תפקידי מנהל מערכת כללי או מנהל חיוב.

13 כל יחידת הרחבה של AI Builder היא חבילה של מיליון נקודות זכות של שירות שנאגרו ברמת הדייר. גלה את מחשבון AI Builder‏‏‬ כדי להעריך עלויות.

שאלות לגבי דרישות רכישה או תוכנית?

משאבים ולמידה

נסה את Power Automate בחינם כדי לפתח את הכישורים שלך

קרא את מדריך הרישוי

הצג את השאלות והתשובות בנושא רישוי