תמחור של Power Automate

המחירים המוצגים לעיל הם למטרות שיווק בלבד וייתכן שהם אינם משקפים את מחיר המחירון בפועל עקב גורמים משתנים כמו מטבע, מדינה ואזור. המחיר בפועל יוצג בקופה.

1 Minimum purchase requirement of five flows.

Power Automate למחשב שולחני מוכלל כעת ב- Windows 11

עיין בתוכניות Power Automate

עיין בתוכניות Power Automate
תוכנית לפי משתמש
$15 למשתמש לחודש
תוכנית לכל משתמש עם RPA עם התערבות
$40.00 למשתמש לחודש
תוכנית לכל זרימה
$100.00 לחודש
כריית תהליכים
הצג באופן חזותי ונתח תהליכים עם Process Advisor3

כלול בתוכנית לכל משתמש

כלול בתוכנית לכל משתמש עם RPA עם התערבות

--

אוטומציה של שולחן עבודה וענן4
הפעל זרימות ענן (אוטומטיות, מתוזמנות ומיידיות)3

כלול בתוכנית לכל משתמש

כלול בתוכנית לכל משתמש עם RPA עם התערבות

כלול בתוכנית לכל זרימה

הפעלת זרימות תהליכים עסקיים3

כלול בתוכנית לכל משתמש

כלול בתוכנית לכל משתמש עם RPA עם התערבות

כלול בתוכנית לכל זרימה

הפעל זרימות שולחן עבודה RPA עם התערבות5

--

כלול בתוכנית לכל משתמש עם RPA עם התערבות

--

הפעל זרימות שולחן עבודה RPA ללא התערבות5

--

(לכל תוכנית Bot6) (לכל תוכנית Bot6)
הוסף AI ל- AI Builder7
5,000 נקודות זכות של שירות/חודש
קישוריות נתונים, אחסון וניהול
התחבר לנתונים שלך השתמש במחברים שנבנו מראש
השתמש במחברים מותאמים אישית ומקומיים
אחסן ונהל נתונים צור ישויות מותאמות אישית וגש אליהן
השתמש ב- Microsoft Dataverse (Common Data Service לשעבר) קיבולת מסד נתונים של 250‎ MB8 קיבולת מסד נתונים של 250‎ MB8 קיבולת מסד נתונים של ‎250 MB8, 9
קיבולת קובץ של 2 GB8 קיבולת קובץ של 2 GB8 קיבולת קובץ של ‎1 GB8, 9
עיין בתוכניות Power Automate
תוכנית לפי משתמש
$15 למשתמש לחודש
תוכנית לכל משתמש עם RPA עם התערבות
$40.00 למשתמש לחודש
תוכנית לכל זרימה
$100.00 לחודש
כריית תהליכים
הצג באופן חזותי ונתח תהליכים עם Process Advisor3

כלול בתוכנית לכל משתמש

כלול בתוכנית לכל משתמש עם RPA עם התערבות

--

אוטומציה של שולחן עבודה וענן4
הפעל זרימות ענן (אוטומטיות, מתוזמנות ומיידיות)3

כלול בתוכנית לכל משתמש

כלול בתוכנית לכל משתמש עם RPA עם התערבות

כלול בתוכנית לכל זרימה

הפעלת זרימות תהליכים עסקיים3

כלול בתוכנית לכל משתמש

כלול בתוכנית לכל משתמש עם RPA עם התערבות

כלול בתוכנית לכל זרימה

הפעל זרימות שולחן עבודה RPA עם התערבות5

--

כלול בתוכנית לכל משתמש עם RPA עם התערבות

--

הפעל זרימות שולחן עבודה RPA ללא התערבות5

--

(לכל תוכנית Bot6) (לכל תוכנית Bot6)
הוסף AI ל- AI Builder7
5,000 נקודות זכות של שירות/חודש
קישוריות נתונים, אחסון וניהול
התחבר לנתונים שלך השתמש במחברים שנבנו מראש
השתמש במחברים מותאמים אישית ומקומיים
אחסן ונהל נתונים
צור ישויות מותאמות אישית וגש אליהן
השתמש ב- Microsoft Dataverse (Common Data Service לשעבר)
קיבולת מסד נתונים של 250‎ MB8 קיבולת מסד נתונים של 250‎ MB8 קיבולת מסד נתונים של 250‎ MB8
קיבולת קובץ של 2 GB8 קיבולת קובץ של 2 GB8 קיבולת קובץ של 2 GB8
עיין בתוכניות Power Automate
תוכנית לפי משתמש
$15 למשתמש לחודש
תוכנית לכל משתמש עם RPA עם התערבות
$40.00 למשתמש לחודש
תוכנית לכל זרימה
$100.00 לחודש
כריית תהליכים
הצג באופן חזותי ונתח תהליכים עם Process Advisor3

כלול בתוכנית לכל משתמש

כלול בתוכנית לכל משתמש עם RPA עם התערבות

--

אוטומציה של שולחן עבודה וענן4
הפעל זרימות ענן (אוטומטיות, מתוזמנות ומיידיות)3

כלול בתוכנית לכל משתמש

כלול בתוכנית לכל משתמש עם RPA עם התערבות

כלול בתוכנית לכל זרימה

הפעלת זרימות תהליכים עסקיים3

כלול בתוכנית לכל משתמש

כלול בתוכנית לכל משתמש עם RPA עם התערבות

כלול בתוכנית לכל זרימה

הפעל זרימות שולחן עבודה RPA עם התערבות5

--

כלול בתוכנית לכל משתמש עם RPA עם התערבות

--

הפעל זרימות שולחן עבודה RPA ללא התערבות5

--

(לכל תוכנית Bot6) (לכל תוכנית Bot6)
הוסף AI ל- AI Builder7
5,000 נקודות זכות של שירות/חודש
קישוריות נתונים, אחסון וניהול
התחבר לנתונים שלך
השתמש במחברים שנבנו מראש
השתמש במחברים מותאמים אישית ומקומיים
אחסן ונהל נתונים
צור ישויות מותאמות אישית וגש אליהן
השתמש ב- Microsoft Dataverse (Common Data Service לשעבר)
קיבולת מסד נתונים של 250‎ MB8 קיבולת מסד נתונים של 250‎ MB8 קיבולת מסד נתונים של 250‎ MB8
קיבולת קובץ של 2 GB8 קיבולת קובץ של 2 GB8 קיבולת קובץ של 2 GB8

2 Within service limits. Learn more about Power Platform requests and other מגבלות.

3 See תיעוד טכני for definitions of each flow type.

4 Desktop flow authoring, and bot orchestration and management are included.

5 Concurrent instances of a singular process require an additional unattended bot for each instance – multiple unattended RPA add-ons can be applied against a qualifying base license. Please download the מדריך הרישוי for further information.

6 AI Builder service credit capacity is pooled at the tenant level. Purchase additional capacity per 1 million service credits for $500/month. Read more about AI Builder service credits in תיעוד or download the מדריך הרישוי for further information.

7 Dataverse database and file capacity entitlements are pooled at the tenant level.

8 Dataverse database and file capacity entitlements are made available for each per flow plan and reflect minimum purchase of 5 flows. Read the מדריך הרישוי for further information.

עיין בהרחבות Power Automate

9 Each AI Builder add-on unit is a pack of 1 million service credits pooled at the tenant level. Explore the מחשבון AI Builder‏‏‬ to estimate costs.

שאלות לגבי דרישות רכישה או תוכנית?

משאבים ולמידה

פתח את כישורי Power Automate שלך

קרא את מדריך הרישוי

הצג שאלות נפוצות בנושא רישוי