לקוחות חדשים יכולים ליהנות מ-25% הנחה בשנה הראשונה על Power Apps לכל משתמש או Power Automate לכל משתמש באמצעות RPA עם התערבות.*

תמחור של Power Automate

תוכניות מנויים

מומלץ לעסקים שרוצים רישוי חזוי עם תוכניות לכל משתמש או לכל זרימה

רישיון לפי משתמש

תוכנית לפי משתמש

$ 15

למשתמש לחודש

אפשר למשתמשים יחידים להפוך יישומי ענן, שירותים ונתונים לאוטומטיים עם אוטומציה של תהליכים דיגיטליים (DPA). תוכנית זו מאפשרת למשתמשים ליצור ולהפעיל זרימות ללא הגבלה.

כולל את הפריטים הבאים:

 • זרימות ענן (DPA)

רישיון לפי משתמש

תוכנית לכל משתמש עם RPA עם התערבות

$ 40

למשתמש לחודש

אפשר אותן יכולות כשל תוכנית המשתמש הבסיסית, בתוספת היכולת להפוך יישומים מדור קודם לאוטומטיים בשולחן העבודה דרך אוטומציה רובוטית של תהליכים (RPA) במצב עם השגחה.

כולל את הפריטים הבאים:

 • זרימות ענן (DPA)
 • זרימות שולחן עבודה (RPA) במצב עם השגחה
 • 5,000 נקודות זכות של AI Builder לחודש

רישיון לפי זרימה

תוכנית לכל זרימה

$ 100

לזרימה/חודש; מינימום 5 זרימות1,2

אפשר למספר בלתי מוגבל של משתמשים בארגון להפעיל אוטומציה של תהליכים דיגיטליים (DPA) מאותה זרימה.

כולל את הפריטים הבאים:

 • זרימות ענן (DPA)

תוכניות תשלום לפי שימוש

מתאים לעסקים שרוצים את הגמישות לשלם רק כאשר זרימה פועלת3

רישיון לפי הפעלת זרימה

 

$ 0.60

הפעלה לכל זרימה4

שלם עבור כל הפעלה של זרימת ענן

כולל את הפריטים הבאים:

 • זרימות ענן (DPA)

רישיון לפי הפעלת זרימה

 

$ 0.60

הפעלה לכל זרימה4

שלם עבור כל הפעלה של זרימת שולחן עבודה (מצב עם השגחה)

כולל את הפריטים הבאים:

 • זרימות שולחן עבודה (RPA) במצב עם השגחה

רישיון לפי הפעלת זרימה

 

$ 3

הפעלה לכל זרימה4

שלם עבור כל הפעלה של זרימת שולחן עבודה (מצב ללא השגחה)

כולל את הפריטים הבאים:

 • זרימות שולחן עבודה (RPA) במצב ללא השגחה

המחירים המוצגים לעיל הם למטרות שיווק בלבד וייתכן שהם אינם משקפים את מחיר המחירון בפועל עקב גורמים משתנים כמו מטבע, מדינה, אזור וארגון. המחיר בפועל יוצג בקופה.

1 דרישת רכישה מינימלית של חמש זרימות.

2 נדרשת גישה אל מרכז הניהול של Microsoft 365 עם תפקידי מנהל מערכת כללי או מנהל חיוב.

3 הפעלות זרימה מחויבות על בסיס חודשי ונגבות דרך מנוי Azure. עיין בתיעוד עבור הדרכה ספציפית בנוגע לאופן מדידת הפעלות הזרימה

4 מחייב מנוי ל- Azure

תחילת העבודה עם Power Automate - בחינם

גלה את תוכניות המנוי של Power Automate

גלה את תוכניות המנוי של Power Automate
תוכנית לפי משתמש
$15 למשתמש לחודש
תוכנית לכל משתמש עם RPA עם התערבות
$40.00 למשתמש לחודש
תוכנית לכל זרימה
מתחיל ב- $100.00 לחודש
כריית תהליכים ומשימות
הצג באופן חזותי ונתח תהליכים עם Process Advisor5

כלול בתוכנית לכל משתמש

כלול בתוכנית לכל משתמש עם RPA עם התערבות

--

אוטומציה של שולחן עבודה וענן6
הפעל זרימות ענן5

כלול בתוכנית לכל משתמש

כלול בתוכנית לכל משתמש עם RPA עם התערבות

כלול בתוכנית לכל זרימה

הפעלת זרימות תהליכים עסקיים5

כלול בתוכנית לכל משתמש

כלול בתוכנית לכל משתמש עם RPA עם התערבות

כלול בתוכנית לכל זרימה

הפעל זרימות שולחן עבודה במצב עם השגחה7

--

כלול בתוכנית לכל משתמש עם RPA עם התערבות

--

הפעל זרימות שולחן עבודה במצב ללא השגחה7

--

(לכל תוכנית Bot)8 (לכל תוכנית Bot)8
הוסף AI ל- AI Builder9
5,000 נקודות זכות של שירות/חודש
קישוריות נתונים, אחסון וניהול
התחבר לנתונים שלך השתמש במחברים שנבנו מראש
השתמש במחברים מותאמים אישית ומקומיים
אחסן ונהל נתונים צור ישויות מותאמות אישית וגש אליהן
השתמש ב- Microsoft Dataverse (Common Data Service לשעבר) קיבולת מסד נתונים של 250‎ MB10 קיבולת מסד נתונים של 250‎ MB10 קיבולת מסד נתונים של 250‎ MB10, 11
קיבולת קובץ של 2 GB10 קיבולת קובץ של 2 GB10 קיבולת קובץ של 2‎ GB10, 11
גלה את תוכניות המנוי של Power Automate
תוכנית לפי משתמש
$15 למשתמש לחודש
תוכנית לכל משתמש עם RPA עם התערבות
$40.00 למשתמש לחודש
תוכנית לכל זרימה
מתחיל ב- $100.00 לחודש
כריית תהליכים ומשימות
הצג באופן חזותי ונתח תהליכים עם Process Advisor5

כלול בתוכנית לכל משתמש

כלול בתוכנית לכל משתמש עם RPA עם התערבות

--

אוטומציה של שולחן עבודה וענן6
הפעל זרימות ענן5

כלול בתוכנית לכל משתמש

כלול בתוכנית לכל משתמש עם RPA עם התערבות

כלול בתוכנית לכל זרימה

הפעלת זרימות תהליכים עסקיים5

כלול בתוכנית לכל משתמש

כלול בתוכנית לכל משתמש עם RPA עם התערבות

כלול בתוכנית לכל זרימה

הפעל זרימות שולחן עבודה במצב עם השגחה7

--

כלול בתוכנית לכל משתמש עם RPA עם התערבות

--

הפעל זרימות שולחן עבודה במצב ללא השגחה7

--

(לכל תוכנית Bot)8 (לכל תוכנית Bot)8
הוסף AI ל- AI Builder9
5,000 נקודות זכות של שירות/חודש
קישוריות נתונים, אחסון וניהול
התחבר לנתונים שלך השתמש במחברים שנבנו מראש
השתמש במחברים מותאמים אישית ומקומיים
אחסן ונהל נתונים
צור ישויות מותאמות אישית וגש אליהן
השתמש ב- Microsoft Dataverse (Common Data Service לשעבר)
קיבולת מסד נתונים של 250‎ MB10 קיבולת מסד נתונים של 250‎ MB10 קיבולת מסד נתונים של 250‎ MB10, 11
קיבולת קובץ של 2 GB10 קיבולת קובץ של 2 GB10 קיבולת קובץ של 2‎ GB10, 11
גלה את תוכניות המנוי של Power Automate
תוכנית לפי משתמש
$15 למשתמש לחודש
תוכנית לכל משתמש עם RPA עם התערבות
$40.00 למשתמש לחודש
תוכנית לכל זרימה
מתחיל ב- $100.00 לחודש
כריית תהליכים ומשימות
הצג באופן חזותי ונתח תהליכים עם Process Advisor5

כלול בתוכנית לכל משתמש

כלול בתוכנית לכל משתמש עם RPA עם התערבות

--

אוטומציה של שולחן עבודה וענן6
הפעל זרימות ענן5

כלול בתוכנית לכל משתמש

כלול בתוכנית לכל משתמש עם RPA עם התערבות

כלול בתוכנית לכל זרימה

הפעלת זרימות תהליכים עסקיים5

כלול בתוכנית לכל משתמש

כלול בתוכנית לכל משתמש עם RPA עם התערבות

כלול בתוכנית לכל זרימה

הפעל זרימות שולחן עבודה במצב עם השגחה7

--

כלול בתוכנית לכל משתמש עם RPA עם התערבות

--

הפעל זרימות שולחן עבודה במצב ללא השגחה7

--

(לכל תוכנית Bot)8 (לכל תוכנית Bot)8
הוסף AI ל- AI Builder9
5,000 נקודות זכות של שירות/חודש
קישוריות נתונים, אחסון וניהול
התחבר לנתונים שלך
השתמש במחברים שנבנו מראש
השתמש במחברים מותאמים אישית ומקומיים
אחסן ונהל נתונים
צור ישויות מותאמות אישית וגש אליהן
השתמש ב- Microsoft Dataverse (Common Data Service לשעבר)
קיבולת מסד נתונים של 250‎ MB10 קיבולת מסד נתונים של 250‎ MB10 קיבולת מסד נתונים של 250‎ MB10, 11
קיבולת קובץ של 2 GB10 קיבולת קובץ של 2 GB10 קיבולת קובץ של 2‎ GB10, 11

גלה תוכניות תשלום לפי שימוש של Power Automate

גלה תוכניות תשלום לפי שימוש של Power Automate
לכל זרימת ענן או זרימת שולחן עבודה
(מצב עם השגחה) הפעלה
לכל זרימת שולחן עבודה
(מצב ללא השגחה) הפעלה
אוטומציה של שולחן עבודה וענן6
הפעל זרימות ענן5

כלול בהפעלת מצב עם השגחה של זרימה לכל ענן או זרימה לכל שולחן עבודה

--

הפעלת זרימות תהליכים עסקיים5

כלול בהפעלת מצב עם השגחה של זרימה לכל ענן או זרימה לכל שולחן עבודה

--

הפעל זרימות שולחן עבודה במצב עם השגחה7

כלול בהפעלת מצב עם השגחה של זרימה לכל ענן או זרימה לכל שולחן עבודה

--

הפעל זרימות שולחן עבודה במצב ללא השגחה7

--

כלול בהפעלת מצב ללא השגחה של זרימה לכל ענן או זרימה לכל שולחן עבודה

הוסף AI ל- AI Builder9

--

--

קישוריות נתונים, אחסון וניהול
התחבר לנתונים שלך השתמש במחברים שנבנו מראש
אחסן ונהל נתונים צור ישויות מותאמות אישית וגש אליהן
השתמש ב- Microsoft Dataverse (Common Data Service לשעבר) קיבולת מסד נתונים של 1‎ GB10 (לכל סביבה שבה מופעל תשלום לפי שימוש)
גלה תוכניות תשלום לפי שימוש של Power Automate
לכל זרימת ענן או זרימת שולחן עבודה
(מצב עם השגחה) הפעלה
לכל זרימת שולחן עבודה
(מצב ללא השגחה) הפעלה
אוטומציה של שולחן עבודה וענן6
הפעל זרימות ענן5

כלול בהפעלת מצב עם השגחה של זרימה לכל ענן או זרימה לכל שולחן עבודה

--

הפעלת זרימות תהליכים עסקיים5

כלול בהפעלת מצב עם השגחה של זרימה לכל ענן או זרימה לכל שולחן עבודה

--

הפעל זרימות שולחן עבודה במצב עם השגחה7

כלול בהפעלת מצב עם השגחה של זרימה לכל ענן או זרימה לכל שולחן עבודה

--

הפעל זרימות שולחן עבודה במצב ללא השגחה7

--

כלול בהפעלת מצב ללא השגחה של זרימה לכל ענן או זרימה לכל שולחן עבודה

הוסף AI ל- AI Builder9

--

--

קישוריות נתונים, אחסון וניהול
התחבר לנתונים שלך
השתמש במחברים שנבנו מראש
אחסן ונהל נתונים
צור ישויות מותאמות אישית וגש אליהן
השתמש ב- Microsoft Dataverse (Common Data Service לשעבר)
קיבולת מסד נתונים של 1‎ GB10 (לכל סביבה שבה מופעל תשלום לפי שימוש)
גלה תוכניות תשלום לפי שימוש של Power Automate
לכל זרימת ענן או זרימת שולחן עבודה
(מצב עם השגחה) הפעלה
לכל זרימת שולחן עבודה
(מצב ללא השגחה) הפעלה
אוטומציה של שולחן עבודה וענן6
הפעל זרימות ענן5

כלול בהפעלת מצב עם השגחה של זרימה לכל ענן או זרימה לכל שולחן עבודה

--

הפעלת זרימות תהליכים עסקיים5

כלול בהפעלת מצב עם השגחה של זרימה לכל ענן או זרימה לכל שולחן עבודה

--

הפעל זרימות שולחן עבודה במצב עם השגחה7

כלול בהפעלת מצב עם השגחה של זרימה לכל ענן או זרימה לכל שולחן עבודה

--

הפעל זרימות שולחן עבודה במצב ללא השגחה7

--

כלול בהפעלת מצב ללא השגחה של זרימה לכל ענן או זרימה לכל שולחן עבודה

הוסף AI ל- AI Builder9

--

--

קישוריות נתונים, אחסון וניהול
התחבר לנתונים שלך
השתמש במחברים שנבנו מראש
אחסן ונהל נתונים
צור ישויות מותאמות אישית וגש אליהן
השתמש ב- Microsoft Dataverse (Common Data Service לשעבר)
קיבולת מסד נתונים של 1‎ GB10 (לכל סביבה שבה מופעל תשלום לפי שימוש)

5 במגבלות השירות. קבל מידע נוסף על בקשות Power Platform ו- מגבלות אחרים.

6 ראה תיעוד טכני עבור הגדרות של כל סוג זרימה.‬

7 עריכת זרימת שולחן העבודה וניהול ותיאום של תוכנית Bot כלולים.‬

8 מופעים מקבילים של תהליך יחיד דורשים תוכנית Bot נוספת ללא השגחה עבור כל מופע - ניתן להחיל תוספות RPA מרובות ללא השגחה כנגד רשיון בסיס מתאים. הורד את מדריך הרישוי לקבלת מידע נוסף.

9 קיבולת נקודות הזכות של AI Builder נאגרת ברמת הדייר. רכוש קיבולת נוספת לכל מיליון נקודות זכות של שירות תמורת $500 לחודש. קרא עוד אודות נקודות הזכות של שירות AI Builder ב- תיעוד או הורד את מדריך הרישוי לקבלת מידע נוסף.

10 זכאויות לקיבולת קבצים ומסד נתונים של Dataverse נאגרות ברמת הדייר.

11 זכאויות מסד נתונים וקיבולת קבצים של Dataverse הופכות לזמינות עבור תוכנית לכל זרימה ומשקפות רכישה מינימלית של 5 זרימות. קרא את מדריך הרישוי לקבלת מידע נוסף.

עיין בהרחבות Power Automate

AI Builder

$ 500

לכל יחידה / חודש2,12

הוסף AI לזרימות שלך עם מודלים מותאמים אישית או בנויים מראש.

 • כולל את הפריטים הבאים:
  • AI Builder
 • זמין כהרחבה עבור:
  • תוכניות מנוי קיימות של Power Automate‏, Power Apps, או Dynamics 365

RPA ללא השגחה

$ 150

לכל תוכנית Bot / חודש2

הוסף את היכולת להפוך יישומים מדור קודם לאוטומטיים בשולחן העבודה או במחשבים הווירטואליים שלך באמצעות אוטומציה רובוטית של תהליכים (RPA) במצב ללא השגחה.

 • כולל את הפריטים הבאים:
  • זרימות שולחן עבודה (RPA) במצב ללא השגחה
  • 5,000 AI Builder נקודות זכות של שירות לחודש
 • זמין כהרחבה עבור:
  • התוכנית לכל משתמש עם RPA עם השגחה או לכל תוכנית זרימה

12 כל AI Builder יחידת הרחבה היא חבילה של מיליון נקודות זכות של שירות שנאגרו ברמת הדייר. גלה את מחשבון AI Builder‏‏‬ כדי להעריך עלויות.

שאלות לגבי דרישות רכישה או תוכנית?

משאבים ולמידה

פתח את כישורי Power Automate שלך

קרא את מדריך הרישוי

הצג שאלות נפוצות בנושא רישוי

* הצעה זו היא לזמן מוגבל, היא זמינה עד 31 במרץ 2023 ללקוחות מסחריים באמצעות ערוצי רישוי רב-משתמשים (VL) וספקי פתרונות ענן (CSP). הצעה זו זמינה גם באינטרנט ישירות, למשתמשים שיש להם גישה למרכז הניהול של Microsoft 365 ותפקידי מנהל מערכת כללי או מנהל חיוב. הצעה זו חלה על לקוחות חדשים בלבד, המוגדרים כמשתמשים שאין להם רשיונות משולמים בעת הרכישה. רשיונות חינמיים, כגון גירסאות ניסיון של רשיונות, אינם מונעים מלקוחות לעמוד בדרישות. נדרשת רכישה ל-12 חודשים ואין אפשרות לשילוב עם הצעות אחרות. לקוחות מסחריים ומהמגזר הציבורי שעומדים בדרישות רשאים לקבל במקום זאת את ההנחה הגבוהה יותר, בשיעור של 40%. הצג פרטים.