Instance kontejneru Azure

Kontejnery se v Azure dají spouštět jediným příkazem. Můžete vytvářet skupiny kontejnerů, získávat protokoly kontejneru apod.

Premium
Instance kontejneru Azure