Mẫu Microsoft Power Automate

RSS Blogger

Đăng chéo các mục mới trên nguồn cấp RSS lên Blogger

By Microsoft

Bất cứ khi nào có một mục mới trong nguồn cấp RSS, tạo một bài đăng trên Blogger với tóm tắt về mục RSS và liên kết tới mục đó.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử