Mẫu Microsoft Power Automate

Parserr Office 365 Outlook

Trích xuất chi tiết liên hệ từ email và gửi đến Outlook

By Parserr

Bạn vẫn đang sao chép tên và chi tiết liên hệ từ email vào Outlook? Khi thiết lập tích hợp này, bạn sẽ có thể phân tích cú pháp của email đến cũng như tệp đính kèm email, rồi tự động lưu giữ thông tin được trích xuất dưới dạng liên hệ mới trong Outlook.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử