Mẫu Microsoft Power Automate

SharePoint Approvals Người dùng Office 365 Office 365 Outlook

Bắt đầu phê duyệt khi có mục mới được thêm

By Microsoft

Sử dụng mẫu này để xử lý các phê duyệt về các mục danh sách SharePoint. Người phê chuẩn có thể xem các yêu cầu phê duyệt trong Trung tâm Phê duyệt và qua email. Khi có mục được chấp thuận hoặc từ chối, người tạo mục sẽ nhận được email xác nhận.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử