Mẫu Microsoft Power Automate

Thủ công Approvals Office 365 Outlook

Gửi phê duyệt và theo dõi qua email

By Microsoft

Yêu cầu phê duyệt khi có nút hoặc liên kết trong Power Apps được chọn. Người phê chuẩn có thể xem yêu cầu phê duyệt trong Trung tâm phê duyệt và qua email. Sau khi người phê chuẩn phản hồi, email phê duyệt hoặc từ chối sẽ được gửi tới người nhận sau đó.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử