Mẫu Microsoft Power Automate

WordPress Blogger

Đăng lên Trang Blogger cho bài đăng mới được tạo trong blog WordPress

By Cộng đồng Microsoft Power Automate

Mỗi khi có blog WordPress mới được tạo, dòng này sẽ đăng lên trang Blogger kèm theo tiêu đề và liên kết URL.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử