Mẫu Microsoft Power Automate

RSS Notifications

Nhận thông tin mới từ blog Power Automate

By Microsoft

Bất cứ khi nào có một bài đăng blog mới từ nhóm Microsoft Power Automate, bạn sẽ nhận được thông báo qua email trong hộp thư đến của mình và sẽ nhận được một thông báo đẩy trên thiết bị di động, nếu bạn đã cài đặt ứng dụng Power Automate.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử