Mẫu Microsoft Power Automate

Lịch Google Office 365 Outlook Người dùng Office 365

Khi có sự kiện được thêm vào Lịch Google của bạn, gửi email

By Cộng đồng Microsoft Power Automate

Khi có sự kiện được thêm vào Lịch Google của bạn, email sẽ được gửi tới bạn để thông báo điều tương tự.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử