Mẫu Microsoft Power Automate

Parserr SharePoint

Trích xuất dữ liệu từ email mới và tạo mục mới trong SharePoint

By Parserr

Parserr là một trình phân tích cú pháp email cho phép bạn trích xuất thông tin từ mọi email, gồm cả tệp đính kèm Excel/CSV và sử dụng dữ liệu được trích xuất đó nhằm tạo mục mới trong SharePoint.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử