Mẫu Microsoft Power Automate

Yammer Người dùng Office 365 Microsoft Teams

Khi tin nhắn mới được đăng trong nhóm Yammer, thông báo cho tôi trong Teams

By Microsoft

Khi có tin nhắn mới được đăng lên một nhóm Yammer đã chỉ định, nhận thông báo trong Microsoft Teams.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử