Mẫu Microsoft Power Automate

Office 365 Outlook OneDrive for Business Trì hoãn

Lưu tệp đính kèm Office 365 vào OneDrive for Business

By Cộng đồng Microsoft Power Automate

Giờ đây, bạn có thể dễ dàng truy cập vào tệp đính kèm email Office 365 từ OneDrive for Business. Tất cả các tệp đính kèm được gửi tới hộp thư đến Office 365 của bạn sẽ được lưu trong một thư mục có tên Tệp đính kèm email từ Power Automate.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử