Mẫu Microsoft Power Automate

10to8 Appointment Scheduling Notifications

Nhận SMS khi có khách hàng hủy hẹn hoặc lên lịch lại

By 10to8.com

Được thông báo ngay khi có khách hàng hủy bỏ hoặc lên lịch lại một cuộc hẹn với bạn.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử