Mẫu Microsoft Power Automate

10to8 Appointment Scheduling Microsoft Teams

Đăng thông điệp lên Microsoft Teams khi có đặt trước được tạo trong 10to8

By Microsoft

Khi có đặt trước được tạo trong phần mềm Lên lịch cuộc hẹn 10to8, đăng thông điệp với chi tiết đặt trước lên Microsoft Teams.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử