Mẫu Microsoft Power Automate

SharePoint SharePoint Người dùng Office 365 Notifications Approvals Thư

Yêu cầu người quản lý phê duyệt mục được chọn

By Microsoft

Gửi yêu cầu phê duyệt đến người quản lý của bạn cho mục đã chọn. Người quản lý của bạn có thể xem và phê duyệt yêu cầu trong Trung tâm phê duyệt. Để kích hoạt dòng, hãy chọn mục và chọn dòng từ menu Dòng.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử