Mẫu Microsoft Power Automate

Microsoft Forms Microsoft Forms Approvals SharePoint Người dùng Office 365 Office 365 Outlook

Gửi phản hồi biểu mẫu để phê duyệt

By Microsoft

Khi có phản hồi mới được gửi, bắt đầu quy trình phê duyệt. Nếu được chấp thuận, ghi phản hồi dưới dạng mục mới trong danh sách SharePoint.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử