Mẫu Microsoft Power Automate

Power BI Thư

Gửi email cho người xem bất kỳ khi cảnh báo dữ liệu Power BI được kích hoạt

By Microsoft

Sử dụng mẫu này để gửi email cho người xem bất kỳ khi có cảnh báo dựa trên dữ liệu Power BI được kích hoạt. Email sẽ xuất phát từ Microsoft Power Automate. Ví dụ: gửi thông báo cho nhóm hỗ trợ khi số lượng sự cố > 100.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử