Mẫu Microsoft Power Automate

Google Tasks Notifications

Thông báo cho điện thoại của tôi khi Google Tasks đến hạn

By Microsoft

Luôn cập nhật với Google Tasks của bạn bằng cách thông báo cho điện thoại của bạn khi các tác vụ đến hạn.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử