Mẫu Microsoft Power Automate

Microsoft Forms Microsoft Forms Office 365 Outlook

Gửi email cho người phản hồi khi có phản hồi được gửi trong Microsoft Forms

By Cộng đồng Microsoft Power Automate

Khi có phản hồi mới được gửi trong Microsoft Forms, hãy gửi email cho người phản hồi về việc nhận phản hồi đó.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử