Mẫu Microsoft Power Automate

Office 365 Outlook OneDrive for Business

Lưu tệp đính kèm email Office 365 vào thư mục OneDrive for Business được chỉ định

By Cộng đồng Microsoft Power Automate

Lưu tệp đính kèm email từ một khách hàng/người cụ thể vào thư mục được chỉ định trong OneDrive for Business.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử