Mẫu Microsoft Power Automate

Office 365 Outlook Người dùng Office 365 Notifications

Nhận thông báo đẩy khi bạn nhận được email từ sếp của mình

By Cộng đồng Microsoft Power Automate

Nhận thông báo đẩy ngay khi bạn nhận được email từ sếp của mình. Bạn sẽ cần tới địa chỉ email Office 365 và một bản cài đặt của Ứng dụng Power Automate cho mẫu này.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử