Mẫu Microsoft Power Automate

Lặp lại MSN Weather Microsoft Teams

Đăng thông báo hàng ngày lên Microsoft Teams kèm theo dự báo thời tiết trong ngày

By Cộng đồng Microsoft Power Automate

Đăng thông báo lên một nhóm trong Microsoft Teams kèm theo dự báo thời tiết trong ngày ở một địa điểm cụ thể hàng ngày.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử