Mẫu Microsoft Power Automate

Nút dòng quy trình dành cho thiết bị di động LeanKit Notifications

Tạo thẻ mới trong LeanKit khi bấm nút và gửi thông báo đẩy cho tôi

By Microsoft

Khi bấm nút, tạo một thẻ mới trong LeanKit và gửi thông báo đẩy cho tôi.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử