Mẫu Microsoft Power Automate

Lặp lại Excel Online (OneDrive) Dynamics 365 (không dùng nữa)

Tạo Khách hàng tiềm năng Dynamics 365 từ bảng Excel Online (OneDrive)

By Microsoft

Việc tạo các khách hàng tiềm năng của Dynamics 365 giờ đây đã trở nên thực sự dễ dàng. Mỗi khi bạn thêm hàng mới vào Bảng Excel Online (OneDrive) mà bạn chọn, một khách hàng tiềm năng sẽ được tạo trong Dynamics (và được xóa khỏi bảng). Bạn cần chọn một trang tính có chứa các cột: Tên, Họ, Công ty, Số điện thoại và Email.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử