Mẫu Microsoft Power Automate

FreshBooks Google Trang tính Notifications

Theo dõi trong Trang tính Google khi có khoản thanh toán mới được thêm hoặc cập nhật trong FreshBooks

By Microsoft

Khi có khoản thanh toán mới được ghi hoặc cập nhật trong FreshBooks, cập nhật chi tiết trong Trang tính Google. Gửi thông báo đẩy nếu nội dung cập nhật là mục nhập trùng lặp. Trang tính Google phải có các cột: Payment Id, Type, Currency code, Amount, Client Name, Date, Invoice Id.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử